മുലപ്പാൽ: അണുബാധ, സംക്രമണം, രോഗങ്ങൾ

പരന്ന പുഴുക്കളുടെ ഒരു വിഭാഗമാണ് സക്കർ വിരകൾ. അവയെ പരാന്നഭോജികളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

പുഴുക്കളെ വലിക്കുന്നതെന്താണ്?

പരന്ന പുഴുക്കളുടെ ഒരു വിഭാഗമാണ് സക്വർമുകൾ (ട്രെമറ്റോഡ). പുഴുക്കൾ നേതൃത്വം ഒരു പരാന്നഭോജികളുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ ഏകദേശം 6000 വ്യത്യസ്ത ഇനം ഉൾപ്പെടുന്നു. മുലയൂട്ടുന്ന പുഴുക്കളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അവയുടെ ഇല അല്ലെങ്കിൽ റോളർ ആകൃതിയിലുള്ള ശരീരമാണ്. കൂടാതെ, പരാന്നഭോജികൾക്ക് രണ്ട് സക്കറുകളുണ്ട്, അവ പശ അവയവങ്ങളായി വർത്തിക്കുന്നു. അറിയപ്പെടുന്ന സ്പീഷീസ് പുഴുക്കൾ, ഉദാഹരണത്തിന്, ദമ്പതികൾ ഫ്ലൂക്ക്, കുടൽ ഫ്ലൂക്ക്, ദി ശാസകോശം പുഴുവും വലിയതും കരൾ ഫ്ലൂക്ക്. മനുഷ്യരിലും പന്നികൾ, കന്നുകാലികൾ, നായ്ക്കൾ, പൂച്ചകൾ എന്നിവയിലും രോഗം ബാധിക്കാനുള്ള കഴിവ് ചില ഫ്ലൂക്കുകളിലുണ്ട്. മുലയൂട്ടുന്ന പുഴുക്കളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റുകളാണ്. അങ്ങനെ, മൃഗങ്ങൾക്ക് ആണും പെണ്ണും ലൈംഗിക അവയവങ്ങളുണ്ട്. ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റുകൾ എന്ന നിലയിൽ, പരസ്പരം വളപ്രയോഗം നടത്താനുള്ള കഴിവുണ്ട്.

സംഭവം, വിതരണം, സവിശേഷതകൾ

മുല പുഴുക്കൾ ലോകമെമ്പാടും വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അവരുടെ ആതിഥേയരെ കണ്ടെത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ മുൻഗണന നൽകുന്നു. അതിനാൽ, മുതിർന്ന മുലകുടിക്കുന്ന പുഴുക്കൾ ധാരാളം കശേരുക്കളിൽ ജീവിക്കുന്നു. മുലയൂട്ടുന്ന പുഴുവിന്റെ ആദ്യത്തെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഹോസ്റ്റുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒച്ചുകളാണ്. മത്സ്യം അല്ലെങ്കിൽ ആർത്രോപോഡുകൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഹോസ്റ്റായി പ്രവർത്തിക്കാനാകും. നിശ്ചിത അസൈൻമെന്റ് ഇല്ലാതെ ഒരു കശേരു ജീവിയാണ് അവസാന ഹോസ്റ്റ്. ഭക്ഷണ ശീലം കാരണം, മുലകുടിക്കുന്ന ഫാസിയോള ഹെപ്പറ്റിക്ക ആടുകളെയും കന്നുകാലികളെയും പോലുള്ള ആതിഥേയരിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് മനുഷ്യരെ ബാധിക്കുന്നതും തികച്ചും സാദ്ധ്യമാണ്. മുലയൂട്ടുന്ന വിരകളുടെ നീളം 0.2 മുതൽ 165 മില്ലിമീറ്റർ വരെ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. ഫ്ലൂക്കുകൾക്ക് സാധാരണയായി ശരീര ആകൃതി പരന്നതും നീളമുള്ളതുമാണ്. ചിലപ്പോൾ ഇത് സ്ക്വാറ്റ് കൂടിയാണ്. വിപരീതമായി, സിര ഫ്ലൂക്കുകൾക്കും ജോഡി ഫ്ലൂക്കുകൾക്കും ഏകദേശം ക്രോസ്-സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. ദി ദഹനനാളം മുലകുടിക്കുന്ന പുഴുക്കളുടെ അന്ധത അവസാനിക്കുന്നു. കൂടാതെ, പ്രത്യേക സെൻസറി അവയവങ്ങളും അവയിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ശരീരത്തിന്റെ മുൻവശത്ത് മുലയൂട്ടുന്ന പുഴുവിന് a ഉണ്ട് വായ സക്കർ. കൂടാതെ, ഒരു വെൻട്രൽ സക്കർ ഉണ്ട്. പേശികളിലെ സക്കറുകൾ ഉപയോഗിച്ച്, മിക്ക മുലകുടിക്കുന്ന പുഴുക്കൾക്കും ഹോസ്റ്റ് ബോഡിയിലെ നിർദ്ദിഷ്ട ഡോക്കിംഗ് സൈറ്റുകളിൽ സ്വയം അറ്റാച്ചുചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. മിക്ക ഇനം സക്കർ വിരകളും ഹ്രസ്വകാല രണ്ട് ലാർവ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു. സക്കർ വിരയുടെ ലാർവകളുടെ ആദ്യ ജീവിത ഘട്ടത്തെ സിലിയേറ്റഡ് ലാർവ അല്ലെങ്കിൽ മിറാസിഡിയം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. മിറാസിഡിയത്തിന് ഒരു മുടി അങ്കി, പരന്ന പുഴുക്കളുടെ യഥാർത്ഥ ബന്ധുക്കളായ ട്യൂബെല്ലാരിയയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മുലയൂട്ടുന്ന എല്ലാ പുഴുക്കളും എന്റോപാരസൈറ്റുകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അവരുടെ ജീവിത ചക്രങ്ങൾ സങ്കീർണ്ണമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ, തത്വത്തിൽ, പരാന്നഭോജികൾക്ക് അവരുടെ ജീവിത ചക്രത്തിന് വ്യത്യസ്ത കശേരുക്കൾ ആവശ്യമാണ്. ഹോസ്റ്റ് ബോഡി സാധാരണയായി സക്കർ വിരയെ പുറന്തള്ളുന്നു മുട്ടകൾ അതിന്റെ മലം. മുലയൂട്ടുന്ന പുഴുക്കൾ വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വെള്ളം, അവ മിറാസിഡിയ (സിലിയേറ്റഡ് ലാർവ) വിരിയിക്കുന്നു. മിറാസിഡിയം ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു വെള്ളം അതിന്റെ കരുതൽ ശേഖരം തീർന്നുപോകുന്നതുവരെ. സിലിയേറ്റഡ് ലാർവ ഭാഗ്യമാണെങ്കിൽ, അതിന്റെ കൂടുതൽ വികസനത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു ഒച്ചയെ അത് കണ്ടെത്തുന്നു. ഒച്ചിൽ തുളച്ചുകയറാൻ, മിറാസിഡിയം അതിന്റെ ടിഷ്യുവിലേക്ക് ബോറടിക്കുന്നു. രൂപാന്തരീകരണം ബ്രൂഡ് ട്യൂബായി പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു. ഈ സ്‌പോറോസിസ്റ്റിൽ, മകളുടെ സ്‌പോറോസിസ്റ്റുകളുടെയോ റെഡിയയുടെയോ (സ്റ്റെബ്ലാർവ) വികസനം വളർന്നുവരുന്നതിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത്, ഇവ ഒച്ചിന്റെ മിഡ്‌ഗട്ട് ഗ്രന്ഥിയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നു. സ്റ്റബർ‌ലാർ‌വയിൽ‌ നിന്നും കൂടുതൽ‌ സ്റ്റെബാർ‌വ വികസിക്കുന്നു. ഇവയിൽ നിന്ന് പുതിയ ലാർവ രൂപങ്ങൾ ടെയിൽ ലാർവകൾ (സെർക്കാരിയ) ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്നു. ഹോസ്റ്റ് സ്നൈൽ ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു പുതിയ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഹോസ്റ്റിനെ തേടാൻ സെർകറിയയ്ക്ക് കഴിയും. ഇത് സാധാരണയായി മത്സ്യമാണ്, അവ വിഴുങ്ങുന്നു. ചിലപ്പോൾ പരാന്നഭോജികൾ ബാധിച്ച മത്സ്യത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നു. മുലയൂട്ടുന്ന പുഴു കുടുംബമാണ് ഫാസിയോലിഡേ. ഈ കുടുംബത്തിൽ, സെർകറിയ ജലജീവികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവിടെ അവർ സിസ്റ്റുകൾ രൂപപ്പെടുകയും മെറ്റാകാർക്കറിയായി വികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭക്ഷണത്തിലൂടെ, പക്ഷികളോ സസ്തനികളോ ഉൾപ്പെടുന്ന അന്തിമ ഹോസ്റ്റിലേക്ക് മെറ്റാകേരിയയ്ക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. പൊതിയുന്ന സിസ്റ്റുകൾ വിണ്ടുകീറിയതിനുശേഷം, ഇളം പുഴുക്കൾ സാധാരണയായി കോളനികളാക്കുന്നു ദഹനനാളം. എന്നിരുന്നാലും, ചിലത് രക്തപ്രവാഹം, ശ്വാസകോശം, അല്ലെങ്കിൽ കരൾ. ലൈംഗിക പക്വതയും ഇണചേരലും ഒടുവിൽ ഈ സൈറ്റുകളിൽ നടക്കുന്നു.

രോഗങ്ങളും രോഗങ്ങളും

മിക്ക മുലകളും ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു. ചില ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ മനുഷ്യരെ ബാധിക്കുകയും അവയിൽ വിവിധ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. ഇവയിൽ പ്രാഥമികമായി ദമ്പതികൾ ഫ്ലൂക്കുകൾ (സ്കിസ്റ്റോസോമുകൾ) ഉൾപ്പെടുന്നു, ഇത് കാരണമാകുന്നു സ്കിസ്റ്റോസോമിയാസിസ് (ബിൽ‌ഹാർ‌സിയ) നിരവധി ഉഷ്ണമേഖലാ രാജ്യങ്ങളിൽ‌. ലോകാരോഗ്യസംഘടനയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് 200 ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ‌ക്ക് സ്കിസ്റ്റോസോമുകൾ‌ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. രോഗം ബാധിച്ചവരിൽ 120 ദശലക്ഷം പേർ രോഗ ലക്ഷണങ്ങളാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു. ഏകദേശം 20 ദശലക്ഷം രോഗികളിൽ, പരാന്നഭോജികൾ ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി ഓരോ വർഷവും ഏകദേശം 20,000 ആളുകൾ മരിക്കുന്നു സ്കിസ്റ്റോസോമിയാസിസ്. വൈദ്യത്തിൽ, കുടൽ ബിൽ‌ഹാർ‌സിയ തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസം കാണപ്പെടുന്നു, കരൾ പ്ലീഹ ബിൽ‌ഹാർ‌സിയയും ബ്ളാഡര് ബിൽ‌ഹാർ‌സിയ. മനുഷ്യരിൽ ഒരു പുഴു ബാധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വെള്ളം, ചൊറിച്ചിൽ ചുവപ്പ് ത്വക്ക് ആദ്യം ശ്രദ്ധേയമാകും. പിന്നീട്, രോഗിയും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു പനി. അതിനുശേഷം, സാധാരണ സ്കിസ്റ്റോസോമിയാസിസ് പോലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു രക്തം മലം അല്ലെങ്കിൽ രക്തരൂക്ഷിതമായ മൂത്രത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. പുഴു ബാധ വർഷങ്ങളോളം തുടരുകയാണെങ്കിൽ, ബന്ധം ടിഷ്യു ലെ മാറ്റങ്ങൾ കോളൻ കഠിനമായ കരൾ പരിഹാരവും സാധ്യമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, സമയബന്ധിതമായ ചികിത്സയിലൂടെ, സ്കിസ്റ്റോസോമിയാസിസിനുള്ള പ്രവചനം പൊതുവെ പോസിറ്റീവ് ആണ്. യൂറോപ്പ് പോലുള്ള മിതശീതോഷ്ണ കാലാവസ്ഥയിൽ, വ്യാപകമായ ശുചിത്വം കാരണം രോഗകാരികളായ മുലകൾ മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടാകാറില്ല നടപടികൾ. വന്യമൃഗങ്ങളിലും കന്നുകാലികളിലും, വ്യക്തമായ പുഴുക്കളുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഫ്ലൂക്കുകൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഏത് അവയവമാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ. അതിനാൽ, കരളിലെ ഫ്ലൂക്ക് രോഗങ്ങൾ പലപ്പോഴും രോഗലക്ഷണങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു വയറുവേദന, മഞ്ഞപ്പിത്തം ഒപ്പം അതിസാരം. ഫ്ലൂക്കുകൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക പുഴു ഉപയോഗിച്ചാണ് ചികിത്സിക്കുന്നത് മരുന്നുകൾ (anthelmintics), അവ ഒരിക്കൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ദി മരുന്നുകൾ ഫ്ലൂക്കുകളുടെ മെറ്റബോളിസത്തിൽ ഇടപെടുകയും അവയെ കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്നു, അവ മലം പുറന്തള്ളാൻ അനുവദിക്കുന്നു.