പെട്ടെന്നുള്ള ശിശുമരണ സിൻഡ്രോം: കാരണങ്ങൾ, പ്രതിരോധം, പിന്തുണ

ചുരുങ്ങിയ അവലോകനം

  • കാരണങ്ങളും അപകടസാധ്യത ഘടകങ്ങളും: കാരണം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല; ജനിതക അപകട ഘടകങ്ങൾ, ഗർഭകാലത്തും പ്രസവസമയത്തും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, ഉറക്ക അന്തരീക്ഷം പോലുള്ള ബാഹ്യ അപകട ഘടകങ്ങൾ
  • ലക്ഷണങ്ങൾ: SIDS ശിശുക്കൾ സാധാരണയായി മരിച്ചതായി കാണപ്പെടുന്നു. "പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ജീവൻ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവം" ശ്വാസതടസ്സം, മങ്ങിയ പേശികൾ, വിളറിയ ചർമ്മം എന്നിവയോടെ സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.
  • രോഗനിർണയം: മരണശേഷം, ശരീരത്തിന്റെ പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം.
  • ചികിത്സ: പുനർ-ഉത്തേജന നടപടികളുടെ സാധ്യമായ ശ്രമം
  • കോഴ്സും പ്രവചനവും: SIDS ന് ശേഷം സഹോദരങ്ങൾക്ക് അപകടസാധ്യത വർദ്ധിക്കുന്നു
  • പ്രതിരോധം: അപകടസാധ്യത ഘടകങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുക, സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗിൽ ഉറങ്ങുക, തണുത്ത മുറിയിലെ താപനില, കിടക്കയിൽ വസ്തുക്കളില്ല, പുകവലി രഹിത അന്തരീക്ഷം, മാതാപിതാക്കളുടെ അടുത്തുള്ള സ്വന്തം കിടക്കയിൽ ഉറങ്ങുക തുടങ്ങിയവ.

എന്താണ് പെട്ടെന്നുള്ള ശിശുമരണ സിൻഡ്രോം?

പെട്ടെന്നുള്ള ശിശുമരണ സിൻഡ്രോം എന്നാൽ ഒരു കുട്ടി പെട്ടെന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായി മരിക്കുന്നു എന്നാണ്. ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ശിശുവിന്റെയോ പിഞ്ചുകുട്ടിയുടെയോ ഈ ദാരുണമായ മരണത്തിൽ, ഡോക്ടർമാർ അതിനെ സഡൻ ഇൻഫന്റ് ഡെത്ത് സിൻഡ്രോം അല്ലെങ്കിൽ SIDS എന്നും വിളിക്കുന്നു. SIDS എന്നത് "ക്രിബ് ഡെത്ത്" അല്ലെങ്കിൽ "പെട്ടെന്നുള്ള ശിശുമരണ സിൻഡ്രോം" എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. കാരണങ്ങൾ കൃത്യമായി നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയില്ല.

നിർവചനം അനുസരിച്ച്, 365 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, അതായത്, ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യ വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരു കുട്ടി അപ്രതീക്ഷിതമായി മരിക്കുമ്പോൾ, പെട്ടെന്നുള്ള ശിശുമരണ സിൻഡ്രോം സംഭവിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലും ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും മാസത്തിനിടയിലാണ് മിക്ക മരണങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നത്. 80 ശതമാനം മരണങ്ങളും ജനിച്ച് ആറുമാസം മുമ്പാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം, SIDS- ന്റെ സാധ്യത കുറയുന്നു. പെൺകുട്ടികളേക്കാൾ ആൺകുട്ടികളെയാണ് കൂടുതലായി ബാധിക്കുന്നത്.

പെട്ടെന്നുള്ള ശിശുമരണ സിൻഡ്രോം: കാരണങ്ങളും അപകട ഘടകങ്ങളും

ഇന്നുവരെ, പെട്ടെന്നുള്ള ശിശുമരണ സിൻഡ്രോമിന്റെ കാരണം കൃത്യമായി നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. നിരവധി ഘടകങ്ങളുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടെന്ന് വിദഗ്ധർ അനുമാനിക്കുന്നു. ഒരു വശത്ത്, ഇവ ഗർഭാവസ്ഥയുടെ ഗതിയും കുട്ടിയുടെ ശാരീരിക അവസ്ഥയും ആരോഗ്യവും (എൻഡോജെനസ് റിസ്ക് ഘടകങ്ങൾ) എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

രണ്ടാമതായി, പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങൾ, അതായത് ബാഹ്യ സ്വാധീനങ്ങൾ, പെട്ടെന്നുള്ള ശിശുമരണ സിൻഡ്രോമിൽ (എക്‌സോജനസ് റിസ്ക് ഘടകങ്ങൾ) നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

ജീവൻ നിലനിർത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തടസ്സങ്ങൾ

ഒരു ശിശുവിന് പോലും ഈ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്ന റിഫ്ലെക്സുകൾ ഇതിനകം ഉണ്ട്, എന്നാൽ അവ ആദ്യം പക്വത പ്രാപിക്കണം. പെട്ടെന്നുള്ള ശിശുമരണ സിൻഡ്രോമിൽ, ഈ നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുമെന്ന് വിദഗ്ധർ അനുമാനിക്കുന്നു. ഉറക്കത്തിൽ കുറഞ്ഞ O2 അല്ലെങ്കിൽ വർദ്ധിച്ച CO2 ലെവൽ ഇനി നഷ്ടപരിഹാരം നൽകില്ല - കുട്ടി മരിക്കുന്നു.

ഒരു അപകട ഘടകമായി ജീനുകൾ

SIDS കുട്ടികളുടെ ഇരട്ടകൾക്കും സഹോദരങ്ങൾക്കും പെട്ടെന്നുള്ള ശിശുമരണ സിൻഡ്രോം മൂലം മരിക്കാനുള്ള സാധ്യത ആറിരട്ടി കൂടുതലാണെന്ന് ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി. അതിനാൽ ജനിതക ഘടനയിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഒരു പങ്കു വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവർ സംശയിക്കുന്നു. ഇവ മെസഞ്ചർ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ മെറ്റബോളിസത്തെയും സുപ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തെയും ബാധിക്കുന്നു - പെട്ടെന്നുള്ള ശിശുമരണ സിൻഡ്രോം വർദ്ധിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത.

ഒരു അപകട ഘടകമായി പ്രശ്ന ജനനം

ജനന പ്രക്രിയയും പെട്ടെന്നുള്ള ശിശുമരണ സിൻഡ്രോമും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് വിവിധ പഠനങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു. ഈ പഠനങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, മാസം തികയാതെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് SIDS ന്റെ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഒന്നിലധികം ജനനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾക്കും ഇത് ബാധകമാണ്. ജനന സമയത്തോ ശേഷമോ ശ്വാസതടസ്സം നേരിടുന്ന നവജാതശിശുക്കൾക്കും പെട്ടെന്നുള്ള ശിശുമരണ സിൻഡ്രോം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.

സ്ഥാനവും അമിത ചൂടും സാധ്യതയുള്ള അപകട ഘടകങ്ങൾ

മിക്ക ശിശുക്കളും അതിരാവിലെ ഉറക്കത്തിൽ മരിക്കുന്നു. ഭൂരിഭാഗം പേരെയും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾ പ്രോൺ പൊസിഷനിൽ കണ്ടെത്തുന്നു. SIDS ശിശുക്കൾ പലപ്പോഴും വിയർപ്പിൽ കുതിർന്ന് കവറുകൾക്ക് കീഴിൽ തലയിട്ട് കിടക്കും. കുഞ്ഞുങ്ങൾ വയറ്റിൽ ഉറങ്ങുമ്പോൾ, SIDS-ന്റെ സാധ്യത ഗണ്യമായി വർദ്ധിക്കുന്നു: പെട്ടെന്നുള്ള ശിശുമരണ സിൻഡ്രോമിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അപകട ഘടകമായി പ്രോൺ പൊസിഷൻ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

കിടക്ക വളരെ മൃദുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കിടക്കയിൽ അധിക തലയിണകൾ, സ്റ്റഫ് ചെയ്ത മൃഗങ്ങൾ, തുണികൾ, പുതപ്പുകൾ എന്നിവ ഉണ്ടെങ്കിൽ SIDS ന്റെ സാധ്യത ഇതിലും കൂടുതലാണ്. ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം തടസ്സപ്പെടുത്തിയേക്കാം. കുട്ടി വളരെയധികം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വീണ്ടും ശ്വസിക്കുന്നു, അതേ സമയം ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിൽ ഓക്സിജൻ കുറവാണ്. കുട്ടിക്ക് ഈ കുറവ് നികത്താനോ ലക്ഷ്യബോധമുള്ള ചലനങ്ങളിലൂടെ സ്വയം മോചിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. പെട്ടെന്നുള്ള ശിശുമരണം ആസന്നമാണ്.

അതേ സമയം, കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരത്തിൽ ചൂട് അടിഞ്ഞു കൂടുന്നു. ഈ അമിത ചൂടാക്കൽ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്ന് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു. ഹൃദയധമനികളുടെ നിയന്ത്രണം പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, ഇത് പെട്ടെന്നുള്ള ശിശുമരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം.

അപകടസാധ്യതയുള്ള അണുബാധകൾ

ശിശുവിന്റെ ശരീരം പനിയുമായി അവരുടെ വിഷവസ്തുക്കളോട് പ്രതികരിക്കുന്നു, ഇത് രക്തചംക്രമണത്തെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുകയും ദ്രാവക നഷ്ടത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം കുട്ടിയുടെ കേന്ദ്ര നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും പെട്ടെന്നുള്ള ശിശുമരണ സിൻഡ്രോമിന്റെ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

റിസ്ക് ഫാക്ടർ സമ്മർദ്ദവും സാമൂഹിക നിലയും

കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് സമ്മർദ്ദം അനുഭവപ്പെടുന്നു. അബോധാവസ്ഥയിൽ, അവർ അതിൽ കുറച്ച് അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൈമാറുന്നു. മാതാപിതാക്കളുടെ സമ്മർദ്ദം പെട്ടെന്നുള്ള ശിശുമരണ സിൻഡ്രോമിനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ശിശുക്കൾക്കും കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കും.

ഒരു ചെറുപ്രായത്തിലുള്ള മാതൃപ്രായവും (20 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള) ഗർഭധാരണവും SIDS-ന്റെ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ താഴ്ന്ന കുടുംബ സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക നില ഉൾപ്പെടുന്നു.

അപകട ഘടകങ്ങൾ പുകവലി, മയക്കുമരുന്ന്, മദ്യം.

പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്: ഗർഭകാലത്ത് അമ്മമാർ പുകവലിക്കുകയോ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ, അത് പല കേസുകളിലും വളർച്ചാ തകരാറുകളിലേക്കോ ഭ്രൂണത്തിന്റെയോ ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന്റെ വൈകല്യങ്ങളിലേക്കോ നയിക്കുന്നു മാത്രമല്ല. ഇത് പെട്ടെന്നുള്ള ശിശുമരണ സിൻഡ്രോമിനുള്ള സാധ്യതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

പെട്ടെന്നുള്ള ശിശുമരണ സിൻഡ്രോം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടോ?

SIDS കുട്ടികളുടെ മിക്ക മാതാപിതാക്കളും അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതിനകം കിടക്കയിൽ മരിച്ചതായി കാണുന്നു. പലപ്പോഴും, ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ്, എല്ലാം സാധാരണമായിരുന്നു, കുട്ടി നന്നായി ചെയ്തു, ചവിട്ടുകയും ചിരിക്കുകയും ചെയ്തു - ഇത് ഈ സംഭവത്തെ വേദനാജനകമായ പോലെ അപ്രതീക്ഷിതമാക്കുന്നു.

പെട്ടെന്നുള്ള ശിശുമരണ സിൻഡ്രോമിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് "പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ജീവന് ഭീഷണിയായ സംഭവം" (ALE). ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, രോഗം ബാധിച്ച ശിശുക്കൾ വളരെ ദുർബലമായി മാത്രമേ ശ്വസിക്കുന്നുള്ളൂ - അല്ലെങ്കിൽ പോലും - പെട്ടെന്ന്, വ്യക്തമായ കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ. പേശികൾ തളർന്നു പോകുന്നു. ചർമ്മം വിളറിയതോ നീലയോ ആയി മാറുന്നു. കൂടാതെ, ചിലപ്പോൾ ശ്വാസംമുട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസംമുട്ടൽ എന്നിവയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ട്.

കുട്ടി ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും ALE സംഭവിക്കുന്നു. ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് അവരുടെ കുട്ടിയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ ഇപ്പോഴും അവസരമുണ്ട്.

പെട്ടെന്നുള്ള ശിശുമരണ സിൻഡ്രോം എങ്ങനെയാണ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത്?

പെട്ടെന്നുള്ള ശിശുമരണ സിൻഡ്രോം ബാധിച്ച് മരിച്ച കുഞ്ഞിനെ പിന്നീട് പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം ചെയ്യുന്നു. ഫോറൻസിക് ഡോക്ടർമാരോ പാത്തോളജിസ്റ്റുകളോ കുട്ടിയുടെ ശരീരം പരിശോധിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. കുട്ടിയുടെ മരണത്തിന് കാരണമായത് ആന്തരിക കാരണങ്ങളാണോ ബാഹ്യ കാരണങ്ങളാണോ എന്ന് അവർ നിർണ്ണയിക്കുന്നു.

"സഡൻ ഇൻഫന്റ് ഡെത്ത് സിൻഡ്രോം" (അല്ലെങ്കിൽ "SIDS") എന്ന രോഗനിർണ്ണയം, അതിനാൽ മരണത്തിന്റെ മറ്റ് കാരണങ്ങളൊന്നും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, ഒഴിവാക്കലിന്റെ ഒരു രോഗനിർണയമാണ്.

അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ എന്തുചെയ്യണം?

ചികിത്സ പലപ്പോഴും വളരെ വൈകിയാണ് വരുന്നത് - SIDS ശിശുക്കൾ ഉറക്കത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ മരിക്കുന്നു. മാതാപിതാക്കളോ മറ്റ് മുതിർന്നവരോ ശ്വസന, രക്തചംക്രമണ തടസ്സം തിരിച്ചറിയുകയാണെങ്കിൽ, അടിയന്തിര വൈദ്യനെ ഉടൻ വിളിക്കണം. അടിയന്തിര വൈദ്യൻ എത്തുന്നതുവരെ, പുനർ-ഉത്തേജനം നടത്തി നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. ഒരു ശിശുവിലെ പുനർ-ഉത്തേജനത്തിൽ മുതിർന്നവരിലെന്നപോലെ നെഞ്ച് കംപ്രഷനുകളും റെസ്ക്യൂ ശ്വസനവും ഉൾപ്പെടുന്നു:

തല ഒരു നിഷ്പക്ഷ സ്ഥാനത്ത് (ഹൈപ്പർ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് അല്ല) കുഞ്ഞിനെ അവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ പുറകിൽ കിടത്തുക. തുടക്കത്തിൽ 5 തവണ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നടത്തുക, തുടർന്ന് 30 നെഞ്ച് കംപ്രഷനുകളും തുടർന്ന് 2 ശ്വാസവും നൽകുക. അതിനുശേഷം, എല്ലായ്പ്പോഴും 30:2 പാറ്റേണിൽ ഒന്നിടവിട്ട് മാറ്റുക. ഇതിനർത്ഥം: 30 തവണ അമർത്തുക, 2 തവണ ശ്വസിക്കുക.

പെട്ടെന്നുള്ള ശിശുമരണ സിൻഡ്രോമിന് ശേഷമുള്ള പ്രവചനം എന്താണ്?

പെട്ടെന്നുള്ള ശിശുമരണ സിൻഡ്രോം മൂലം ഒരു കുഞ്ഞിനെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് മുഴുവൻ കുടുംബത്തിനും കനത്ത ആഘാതമാണ്. എന്നാൽ ഇത് സാധാരണയായി അവസാനത്തെ അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല: നഷ്ടത്തിന് ശേഷം പലർക്കും മറ്റൊരു കുട്ടിയുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, പെട്ടെന്നുള്ള ശിശുമരണ സിൻഡ്രോം മൂലം മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇതിനകം ഒരു കുട്ടിയെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, തുടർന്നുള്ള ഒരു സഹോദരൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിക്കുന്നു. അറിയപ്പെടുന്ന അപകട ഘടകങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും അതുവഴി SIDS-ന്റെ സാധ്യത കുറയ്ക്കാനും ഡോക്ടർമാർ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

"പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ജീവൻ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവത്തിന്", ഒരൊറ്റ സംഭവത്തിന് ശേഷം, മറ്റൊന്നിനും അതുപോലെ പെട്ടെന്നുള്ള ശിശുമരണ സിൻഡ്രോമിനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിക്കുന്നു.

പെട്ടെന്നുള്ള ശിശുമരണ സിൻഡ്രോം എങ്ങനെ തടയാം?

SIDS-ന്റെ അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിന് ചില നടപടികൾ വിദഗ്ധർ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. രോഗബാധിതരായ കുട്ടികളിൽ പലപ്പോഴും കാണപ്പെടുന്ന ബാഹ്യ അപകട ഘടകങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനാണ് അവ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളിൽ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നതുപോലെ, പ്രതിരോധ നടപടികൾ വളരെ ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു. ശിശുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വിവിധ സുരക്ഷിതമായ ഉറക്ക പരിസ്ഥിതി കാമ്പെയ്‌നുകൾ സമീപ ദശകങ്ങളിൽ SIDS കേസുകളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറച്ചു.

  1. ഉറങ്ങാനുള്ള സുപ്പൈൻ സ്ഥാനം
  2. ശരിയായ കിടക്ക
  3. പുകവലി രഹിത പരിസ്ഥിതി

നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ അവന്റെ പുറകിൽ കിടത്തി ഉറങ്ങുക

പെട്ടെന്നുള്ള ശിശുമരണ സിൻഡ്രോമിനെതിരായ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ നടപടി കുഞ്ഞിനെ വയറ്റിൽ കിടത്തരുത് എന്നതാണ്. സ്വതന്ത്രമായി ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുന്നതിനായി അതിന്റെ പുറകിൽ വയ്ക്കുക.

കിടക്കവിരി കുറവാണെങ്കിൽ നല്ലത്

കിടക്കയിൽ അധിക ഷീറ്റുകൾ, തലയിണകൾ, സ്റ്റഫ് ചെയ്ത മൃഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ തൊലികൾ എന്നിവ ഇടരുത്. ഇത് കുട്ടി അമിതമായി ചൂടാകുകയോ ശ്വാസനാളത്തിന് മുന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ഇടുകയോ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു. കുഞ്ഞ് മുങ്ങിപ്പോകാതിരിക്കാൻ ഉറങ്ങുന്ന പ്രതലം ഉറച്ചതാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

ഒരു സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗ് ഉപയോഗിക്കുക

നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ ഉറങ്ങാൻ പ്രായത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗിൽ വയ്ക്കുക. ഇത് സ്ഥിരമായ താപനില ഉറപ്പാക്കുന്നു. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, പെട്ടെന്നുള്ള ശിശുമരണ സിൻഡ്രോം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പ്രോൺ പൊസിഷനിലേക്ക് മാറുന്നത് തടയുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ, കുട്ടിയെ ഒരു പരന്ന പുതപ്പ് കൊണ്ട് മൂടുക, അതിനെ മുറുകെ പിടിക്കുക. അതുവഴി, കുട്ടി അത്ര എളുപ്പം കട്ടിലിൽ കയറില്ല, കവറുകൾക്കടിയിൽ തല തെന്നി വീഴും.

അമിതമായ ചൂട് ഒഴിവാക്കുക

നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ അവന്റെ കിടക്കയിൽ വിടുക, പക്ഷേ ഒറ്റയ്ക്കല്ല.

SIDS അപകട ഘടകമായി ഈ പോയിന്റ് മുമ്പ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. രക്ഷാകർതൃ കിടക്കയിൽ കൊച്ചുകുട്ടിയെ ഒരുമിച്ച് ഉറങ്ങുന്നത് പെട്ടെന്നുള്ള ശിശുമരണ സിൻഡ്രോം സാധ്യത കുറയ്ക്കുമെന്ന് ചില ശാസ്ത്രജ്ഞർ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, നവജാതശിശുക്കളെ കോ-സ്ലീപ്പിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നുള്ള ശിശുമരണ സിൻഡ്രോം കൂടുതൽ ബാധിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഒരു പഠനം പറയുന്നു.

അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ അവരുടേതായ ഒരു പ്രത്യേക കിടക്കയിൽ കിടത്തി, അത് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ കിടക്കയ്ക്ക് സമീപം വയ്ക്കുക. അടിയന്തിര ഘട്ടങ്ങളിൽ കൃത്യസമയത്ത് പ്രവർത്തിക്കാനും പെട്ടെന്നുള്ള ശിശുമരണ സിൻഡ്രോം തടയാനും ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

പ്രതിരോധ പരിശോധനകളിൽ പങ്കെടുക്കുക

ശിശുക്കളിൽ സാധ്യമായ രോഗങ്ങളോ വികസന വൈകല്യങ്ങളോ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ കണ്ടെത്തുന്നതിന് പതിവ് പരിശോധനകൾ പ്രധാനമാണ്. കൂടാതെ, പെട്ടെന്നുള്ള ശിശുമരണ സിൻഡ്രോം എങ്ങനെ തടയാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ശിശുരോഗവിദഗ്ദ്ധന് ഉപയോഗപ്രദമായ ഉപദേശമുണ്ട്. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഗൗരവമായി എടുക്കുക, ശിശുരോഗവിദഗ്ദ്ധനെ കാണാൻ മടിക്കരുത്. കാരണം അണുബാധകൾ SIDS-ന്റെ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

മുലയൂട്ടലും പസിഫയറും സംരക്ഷിക്കുന്നു

പസിഫയറുകൾ പെട്ടെന്നുള്ള ശിശുമരണ സിൻഡ്രോം സാധ്യത കുറയ്ക്കുമെന്ന് നിരവധി പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പസിഫയർ ട്രെയിനിൽ മുലകുടിക്കുന്നത് മുകളിലെ ശ്വാസനാളത്തെ വികസിപ്പിക്കുന്നു എന്ന വസ്തുതയിലൂടെ ഡോക്ടർമാർ പ്രയോജനം വിശദീകരിക്കുന്നു. ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആഴത്തിൽ ഉറങ്ങാനും ഇടയാക്കുന്നു. അതിനാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു പസിഫയർ നൽകാൻ മാതാപിതാക്കളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, പക്ഷേ അത് അവരുടെമേൽ നിർബന്ധിക്കരുത്.

സാധ്യമെങ്കിൽ, ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യ വർഷത്തിൽ അമ്മമാർ കുഞ്ഞിന് മുലപ്പാൽ നൽകണമെന്ന് പെട്ടെന്നുള്ള ശിശുമരണ സിൻഡ്രോം മെഡിക്കൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. പണ്ട്, ഒരു പാസിഫയർ മുലയൂട്ടൽ വിജയം കുറയ്ക്കുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നു. പസിഫയർ, മുലയൂട്ടൽ എന്നീ രണ്ട് നടപടികളും ഒരുമിച്ച്, പെട്ടെന്നുള്ള ശിശുമരണ സിൻഡ്രോം സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നുവെന്ന് ഇന്ന് വ്യക്തമാണ്.

പുകവലി രഹിത പരിസ്ഥിതി!

പുകവലി പെട്ടെന്നുള്ള ശിശുമരണ സിൻഡ്രോമിനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഗർഭകാലത്തും അതിനുശേഷവും പുകവലിക്കരുത്. കുഞ്ഞിന്റെയോ ഗർഭിണിയുടെയോ അടുത്തുള്ള പിതാവ്, ബന്ധുക്കൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നിവർക്കും ഇത് ബാധകമാണ്. പുകവലി രഹിതമായ അന്തരീക്ഷം നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ ഫലപ്രദമായി സംരക്ഷിക്കുകയും പെട്ടെന്നുള്ള ശിശുമരണ സിൻഡ്രോമിന്റെ സാധ്യത കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.