ചുവടെ | ചുവടെയുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ

അടിത്തട്ട്

നമ്മുടെ ഗ്ലൂറ്റിയൽ പേശികൾ ഉത്തരവാദികളാണ് നീട്ടി നമ്മുടെ ഇടുപ്പ്, നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാത്ത ഒരു ചലനം. ദീർഘനേരം ഇരുന്ന് മുന്നോട്ട് കുനിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഹിപ് ഫ്ലെക്സറുകൾ ചുരുങ്ങുകയും ഹിപ് എക്സ്റ്റെൻഡറുകൾ അപര്യാപ്തമാവുകയും ചെയ്യുന്നു, അതായത് വളരെ ദുർബലമാകും. കൂടാതെ ദി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ എന്ന കാല് ഗ്ലൂറ്റിയൽ പേശികളാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ നടക്കൂ.

ഞങ്ങളുടെ നിതംബ പേശികൾ വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നു, തകരുന്നു. ഇത് മോശം ഭാവത്തിനും മറ്റുള്ളവരുടെ അമിതഭാരത്തിനും ഇടയാക്കും സന്ധികൾ പിൻഭാഗവും. അതിനാൽ നിതംബങ്ങൾക്കുള്ള പരിശീലനം നല്ല ശരീരവികാരത്തിനും ഉറച്ച നിതംബത്തിനും മാത്രമല്ല പ്രധാനമാണ്. ആരോഗ്യം.

ഗ്ലൂറ്റിയൽ പേശികൾ അവയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ പിൻഭാഗത്തെ പേശികൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു തുട, ഇസ്കിയോക്രറൽ പേശികൾ. കാൽമുട്ട് വളച്ചൊടിക്കുന്നതിനും ഇടുപ്പ് നീട്ടുന്നതിനും ഇത് ഉത്തരവാദിയാണ്. പിൻഭാഗത്തെ പേശികൾ തുട നമ്മുടെ പെൽവിസിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു, ഇത് നിതംബത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും പെൽവിസിന്റെ ആരോഗ്യകരമായ നേരെയാക്കലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ശരീരശാസ്ത്രപരമായി നമ്മുടെ നിതംബം മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൊഴുപ്പ് നിക്ഷേപങ്ങളിലൊന്നായതിനാൽ (നിതംബത്തിന്റെ ആകെ പിണ്ഡത്തിന്റെ പകുതി മുതൽ 2/3 വരെ) അമിതഭാരം, അധിക കൊഴുപ്പ് പലപ്പോഴും നിക്ഷേപിക്കുകയും നിതംബത്തെ ഒരു പ്രശ്ന മേഖലയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അധിക ബലഹീനത ബന്ധം ടിഷ്യു പെട്ടെന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു സെല്ലുലൈറ്റ്. നമ്മുടെ നിതംബം പ്രധാനമായും നിർണ്ണയിക്കുന്നത് സബ്ക്യുട്ടേനിയസ് ഫാറ്റ് ഡിപ്പോസിറ്റുകളാണ്, പക്ഷേ നമ്മുടെ പേശികളാൽ രൂപപ്പെടുത്താനും കഴിയും.

ശക്തമായ മസ്കുലച്ചർ മുറുക്കമുള്ള നിതംബത്തിന്റെ ആകൃതി ഉണ്ടാക്കുന്നു. മറുവശത്ത്, പരിശീലനം ലഭിക്കാത്ത മസ്കുലേച്ചർ നിതംബത്തിന്റെ ആകൃതിയെ മന്ദഗതിയിലാക്കുന്നു. വൃത്താകൃതിയിലുള്ളതും ചെറുതായി നീണ്ടുനിൽക്കുന്നതുമായ ആപ്പിൾ നിതംബവും, വീതിയേറിയതും അടിഭാഗത്തേക്ക് കൂടുതൽ ഓവൽ ആകുന്നതുമായ പിയർ നിതംബവുമാണ് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നിതംബങ്ങൾ.

നിതംബത്തിന്റെ ആകൃതിയും കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന സ്ഥലങ്ങളും ശരീരഘടനാപരമായി നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു. താഴെയുള്ള അസ്ഥി അടിത്തറ നമ്മുടെ നിതംബത്തിന്റെ രൂപത്തിലും വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. നമ്മുടെ രൂപം പെൽവിക് അസ്ഥികൾ നമ്മുടെ നിതംബങ്ങൾക്ക് ചട്ടക്കൂട് നൽകുന്നു. അതിനാൽ, സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷന്മാരേക്കാൾ വിശാലമായ പെൽവിസും സാധാരണയായി കൂടുതൽ സബ്ക്യുട്ടേനിയസ് കൊഴുപ്പും ഉണ്ട്.