സ്‌പോർട്‌ടേപ്പ് | കണങ്കാൽ ജോയിന്റ് ടാപ്പുചെയ്യുന്നു

സ്‌പോർട്‌ടേപ്പ്

വിവിധ തരം ടേപ്പുകൾക്കുള്ള ഒരു കുട പദമാണ് സ്‌പോർട്‌ടേപ്പ്. ഏകദേശം വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇലാസ്റ്റിക് സ്പോർട്സ് ടേപ്പ് ഉണ്ട്, അത് കായിക മത്സരങ്ങളിൽ കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇലാസ്റ്റിക് കിനിസിയോടേപ്പ്, ഇത് വിവിധ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

  • ഇലാസ്റ്റിക് സ്‌പോർട്‌സ് ടേപ്പിന് ഫലപ്രദമായി സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഗുണമുണ്ട് കണങ്കാല് സംയുക്ത. പ്രത്യേകിച്ച് മത്സര സാഹചര്യങ്ങളിൽ, പരിക്കുകൾ തടയാം അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ലിഗമെന്റിനും ടെൻഡോൺ പരിക്കുകൾക്കും പിരിമുറുക്കത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, ഇലാസ്റ്റിക് ടേപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദീർഘകാല തെറാപ്പിക്ക് അനുയോജ്യമല്ല, കാരണം ഇത് തടസ്സപ്പെടുത്താം രക്തം രക്തചംക്രമണം, സംയുക്ത-സ്ഥിരത പേശികളുടെ പ്രവർത്തനം കുറയ്ക്കുക.

കിനിസിയോടേപ്പിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ

ടാപ്പുചെയ്യുന്നതിന് നിരവധി വ്യത്യസ്ത സാധ്യതകളുണ്ട് കണങ്കാല്, ആവശ്യമുള്ള ഇഫക്റ്റും ഉപയോഗിച്ച ടേപ്പും അനുസരിച്ച്. ഇനിപ്പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇലാസ്റ്റിക് വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് കിനിസിയോടേപ്പ്, അത് വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പവും ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രായോഗികവുമാണ്. ഇത് എ ടേപ്പ് തലപ്പാവു അത് സ്ഥിരതയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന് വേദന കുനിഞ്ഞതിന് ശേഷം.

  • ട്രാക്ഷന്റെ കീഴിലുള്ള ടേപ്പിന്റെ ആദ്യ സ്ട്രിപ്പ് ക്രോസ്‌വൈസിലേക്ക് നേരിട്ട് പ്രയോഗിക്കുക കണങ്കാല് ജോയിന്റ്, അതായത് ഷിൻ കടന്നുപോകുന്നിടത്ത് മുൻ‌കാലുകൾ.

    സ്ട്രിപ്പ് രണ്ട് കണങ്കാലുകളും മൂടണം. അതിനുശേഷം കുതികാൽ തൊട്ടുമുമ്പ് കാലിന്റെ അടിയിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രിപ്പിന്റെ മധ്യഭാഗം ഒട്ടിച്ച് രണ്ട് കടിഞ്ഞാൺ മുകളിലേക്ക് വലിക്കുക. ഷിൻ സമാന്തരമായ കണങ്കാലുകളിൽ അവയെ അറ്റാച്ചുചെയ്യുക, അവ അൽപ്പം മുകളിൽ ഓടിപ്പോകട്ടെ.

  • അടുത്ത സ്ട്രിപ്പ് എട്ട് ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു ചിത്രത്തിൽ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു.

    പുറം കണങ്കാലിന് അൽപ്പം മുകളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ടേപ്പ് ട്രാക്ഷനിൽ ഓടാൻ അനുവദിക്കുക. പാദത്തിന്റെ പുറം അറ്റത്ത് അത് വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് വലിക്കുക, ഒടുവിൽ അകത്തെ കണങ്കാലിന് മുകളിൽ എട്ടിന്റെ രൂപം ഉറപ്പിക്കുക.

  • നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ സ്ഥിരത വേണമെങ്കിൽ, ആദ്യത്തെ എട്ടിന് മുകളിൽ അതേ രൂപത്തിൽ മറ്റൊരു ടേപ്പ് ഒട്ടിക്കാം. മഴയും സമാനമായ സ്വാധീനവും കാരണം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ടേപ്പ് സ്വയം പുറത്തുവരും. അല്ലെങ്കിൽ 5-7 ദിവസത്തിന് ശേഷം നീക്കം ചെയ്യുക.