തെറാപ്പി / ചികിത്സ | ഗർഭാവസ്ഥയിൽ നടുവേദനയ്ക്കുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ

തെറാപ്പി / ചികിത്സ

ചികിത്സിക്കാൻ നിരവധി ചികിത്സാ സമീപനങ്ങളുണ്ട് ഗർഭാവസ്ഥയിൽ നടുവേദന. ഈ ഓപ്ഷനുകളിൽ ചിലത് ചുവടെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 1) ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ജനപ്രിയവും വിജയകരവുമായ മാർഗ്ഗമാണ് ടാപ്പൻ ടാപ്പിംഗ് ഗർഭാവസ്ഥയിൽ നടുവേദന.

സാധാരണയായി വിളിക്കപ്പെടുന്നവ കിൻസിയോട്ടപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇത് ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് കോട്ടൺ ടേപ്പ് ആണ്. പ്രശ്‌നമുള്ള പേശി ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പ്രത്യേകമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇലാസ്റ്റിക് കോട്ടൺ ടേപ്പുകളാണ് ഇവ രക്തം അവിടെ രക്തചംക്രമണം, സമ്മർദ്ദം ഒഴിവാക്കുകയും പേശികളെ അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പരിചയസമ്പന്നരായ തെറാപ്പിസ്റ്റുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും കൈനിസിയോടേപ്പുകൾ പ്രയോഗിക്കണം.

2) മസാജുകൾ മസാജുകൾ നടുവേദനയെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള നല്ലൊരു മാർഗമാണ് ഗര്ഭം. പൊതുവേ, മിക്കവാറും എല്ലാ മസാജുകളും ഒരു സാധാരണ സമയത്ത് നടത്താം ഗര്ഭം.വിദഗ്‌ദ്ധനായ ഒരു തെറാപ്പിസ്റ്റിനെക്കൊണ്ട് മസാജ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാന കാര്യം ഗര്ഭം ഗർഭകാലത്ത് ശരീരഘടനാപരമായ മാറ്റങ്ങൾ അറിയാവുന്ന മസാജുകൾ, കാരണം ഗർഭകാലത്ത് മസാജുകൾ സാധാരണയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നടക്കുന്നു. 3) ചൂടും തണുപ്പും ചട്ടം പോലെ, നടുവേദന അനുഭവിക്കുന്ന മിക്ക ഗർഭിണികൾക്കും ചൂടിന്റെ ഉപയോഗം സഹായിക്കുന്നു (ഉദാ: ചൂടുവെള്ള കുപ്പി, ധാന്യ തലയിണ അല്ലെങ്കിൽ അയച്ചുവിടല് കുളികൾ).

ഇത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു രക്തം രക്തചംക്രമണം, ഇത് പേശികളെ അയവുള്ളതാക്കുകയും നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു അയച്ചുവിടല്. കോശജ്വലന പ്രക്രിയകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ (ചുവപ്പ്, വീക്കം കൂടാതെ വേദന സൂചകങ്ങളാണ്), രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ജലദോഷം സഹായിക്കും. 4) ഹോമിയോപ്പതി ഹോമിയോപ്പതി പരിഹാരങ്ങളും ഇതിനെതിരെ നല്ലൊരു സഹായമാകും ഗർഭാവസ്ഥയിൽ നടുവേദന.

ശരിയായ പ്രതിവിധി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരു ഹോമിയോ ഡോക്ടറെ ഏൽപ്പിക്കണം, കാരണം ഇത് എപ്പോൾ എന്ന് അറിയേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. വേദന ഏറ്റവും മോശമായ അവസ്ഥയിലാണ്, എന്താണ് അതിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്, അത് കൃത്യമായി എവിടെയാണ്, എന്താണ് വേദന മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വഷളാക്കുന്നത് തുടങ്ങിയവ. 5) അക്യൂപങ്ചർ ഗർഭാവസ്ഥയുടെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും അക്യുപങ്ചറിന്റെ ഉപയോഗം ആശ്വാസം ലഭിക്കും വേദന. നിങ്ങളിലൂടെ ശരീരത്തിലെ സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയകൾ ഉത്തേജിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.

ദി അക്യുപങ്ചർ ചികിത്സ സമഗ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇതിൽ "പരമ്പരാഗത ചൈനീസ് മെഡിസിൻ” (TCM) ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ജീവശക്തിയായ ക്വിയാൽ മാത്രം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും അങ്ങനെ ഒരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായാൽ പോലും അത് സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു. 6) കായികവും ഗർഭധാരണ ജിംനാസ്റ്റിക്സ്, യോഗ or പൈലേറ്റെസ് ഗർഭിണികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നീന്തൽ ഗർഭകാലത്ത് സജീവമായിരിക്കാനും തടയാനുമുള്ള നല്ല വഴികളാണ് പുറം വേദന മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ.

എന്ന ലേഖനത്തിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പി പുറം വേദന ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പിയുടെ ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. 2) മസാജുകൾ ഗർഭകാലത്തെ നടുവേദന തടയാനുള്ള നല്ലൊരു വഴി കൂടിയാണ് മസാജുകൾ. പൊതുവേ, മിക്കവാറും എല്ലാ മസാജുകളും ഒരു സാധാരണ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ നടത്താം.

പ്രധാന കാര്യം, ഗർഭകാലത്തെ മസാജുകളിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യമുള്ള ഒരു തെറാപ്പിസ്റ്റിനെ നിങ്ങൾ സ്വയം മസാജ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുകയും ഗർഭകാലത്തെ ശരീരഘടനാപരമായ മാറ്റങ്ങൾ അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു, കാരണം ഗർഭകാലത്ത് മസാജുകൾ സാധാരണയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നടക്കുന്നു. 3) ചൂടും തണുപ്പും ചട്ടം പോലെ, നടുവേദന അനുഭവിക്കുന്ന മിക്ക ഗർഭിണികൾക്കും ചൂടിന്റെ ഉപയോഗം സഹായിക്കുന്നു (ഉദാ: ചൂടുവെള്ള കുപ്പി, ധാന്യ തലയിണ അല്ലെങ്കിൽ അയച്ചുവിടല് കുളികൾ). ഇത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു രക്തം രക്തചംക്രമണം, ഇത് പേശികളെ അയവുള്ളതാക്കുകയും വിശ്രമം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

കോശജ്വലന പ്രക്രിയകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ (ചുവപ്പ്, വീക്കം, വേദന എന്നിവയാണ് സൂചകങ്ങൾ), രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ തണുപ്പ് സഹായിക്കും. 4) ഹോമിയോപ്പതി ഹോമിയോപ്പതി പരിഹാരങ്ങളും ഇതിനെതിരെ നല്ലൊരു സഹായമാകും പുറം വേദന ഗർഭകാലത്ത്. ശരിയായ പ്രതിവിധി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരു ഹോമിയോ ഡോക്ടറെ ഏൽപ്പിക്കണം, കാരണം വേദന എപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും മോശമായത്, എന്താണ് അത് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്, കൃത്യമായി എവിടെയാണ്, എന്താണ് വേദന മെച്ചപ്പെടുത്തുകയോ വഷളാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങിയവ അറിയേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

5) അക്യൂപങ്ചർ ഗർഭാവസ്ഥയുടെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും വേദന ഒഴിവാക്കാൻ അക്യുപങ്‌ചറിന്റെ ഉപയോഗം ഉപയോഗിക്കാം. നിങ്ങളിലൂടെ ശരീരത്തിലെ സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയകൾ ഉത്തേജിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അക്യുപങ്ചർ ചികിത്സ സമഗ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

"പരമ്പരാഗത ചൈനീസ് മെഡിസിൻ” (TCM) ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ജീവശക്തിയായ ക്വിയാൽ മാത്രം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും അങ്ങനെ ഒരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായാൽ പോലും അത് സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു. 6) കായികവും ഗർഭധാരണ ജിംനാസ്റ്റിക്സ്, യോഗ or പൈലേറ്റെസ് ഗർഭിണികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നീന്തൽ ഗർഭകാലത്ത് സജീവമായിരിക്കാനും നടുവേദനയും മറ്റ് പ്രശ്‌നങ്ങളും തടയാനുമുള്ള നല്ല വഴികളാണ്. പിന്നിലെ ഫിസിയോതെറാപ്പി എന്ന ലേഖനത്തിൽ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ വേദന ഫിസിയോതെറാപ്പിയുടെ ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും.

3) ചൂടും തണുപ്പും ചട്ടം പോലെ, ചൂടിന്റെ ഉപയോഗം (ഉദാ: ചൂടുവെള്ള കുപ്പി, ധാന്യ തലയിണ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്രമ ബത്ത്) നടുവേദനയുള്ള മിക്ക ഗർഭിണികളെയും സഹായിക്കുന്നു. ഇത് രക്തചംക്രമണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് പേശികളെ അയവുള്ളതാക്കുകയും വിശ്രമം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. കോശജ്വലന പ്രക്രിയകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ (ചുവപ്പ്, വീക്കം, വേദന എന്നിവയാണ് സൂചകങ്ങൾ), രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ തണുപ്പ് സഹായിക്കും.

4) ഹോമിയോപ്പതി ഹോമിയോപ്പതി പ്രതിവിധികളും നട്ടെല്ലിന് നല്ലൊരു സഹായമാകും ഗർഭാവസ്ഥയിൽ വേദന.ശരിയായ പ്രതിവിധി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരു ഹോമിയോ ഡോക്ടറെ ഏൽപ്പിക്കണം, കാരണം വേദന അതിന്റെ ഏറ്റവും മോശമായ അവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോൾ, എന്താണ് അത് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്, കൃത്യമായി എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് വേദന മെച്ചപ്പെടുത്തുകയോ വഷളാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങിയവ അറിയേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. 5) അക്യുപങ്‌ചർ ഗർഭാവസ്ഥയുടെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും വേദന ഒഴിവാക്കാൻ അക്യുപങ്‌ചറിന്റെ ഉപയോഗം ഉപയോഗിക്കാം. നിങ്ങളിലൂടെ ശരീരത്തിലെ സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയകൾ ഉത്തേജിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.

അക്യുപങ്ചർ ചികിത്സ സമഗ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇതിൽ "പരമ്പരാഗത ചൈനീസ് മെഡിസിൻ” (TCM) ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ജീവശക്തിയായ ക്വിയാൽ മാത്രം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും അങ്ങനെ ഒരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായാൽ പോലും അത് സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു. 6) കായികവും ഗർഭധാരണ ജിംനാസ്റ്റിക്സ്, യോഗ or പൈലേറ്റെസ് ഗർഭിണികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നീന്തൽ ഗർഭകാലത്ത് സജീവമായിരിക്കാനും നടുവേദനയും മറ്റ് പ്രശ്‌നങ്ങളും തടയാനുമുള്ള നല്ല വഴികളാണ്.

പിന്നിലെ ഫിസിയോതെറാപ്പി എന്ന ലേഖനത്തിൽ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ വേദന ഫിസിയോതെറാപ്പിയുടെ ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. 5) അക്യുപങ്‌ചർ ഗർഭത്തിൻറെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ അക്യുപങ്ചറിന്റെ ഉപയോഗം ഉപയോഗിക്കാം. അതിലൂടെ ശരീരത്തിലെ സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.

അക്യുപങ്ചർ ചികിത്സ സമഗ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. "പരമ്പരാഗത ചൈനീസ് മെഡിസിനിൽ" (TCM) ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ജീവശക്തിയായ ക്വിയാൽ മാത്രം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും അതിനാൽ ഒരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായാൽ പോലും അത് സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു. 6) സ്‌പോർട്‌സ് ഗർഭാവസ്ഥയിൽ സജീവമായിരിക്കാനും നടുവേദനയും മറ്റ് പ്രശ്‌നങ്ങളും തടയാനുമുള്ള നല്ലൊരു വഴിയാണ് ഗർഭകാല ജിംനാസ്റ്റിക്‌സ്, യോഗ അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭിണികൾക്കുള്ള പൈലേറ്റ്‌സ് അല്ലെങ്കിൽ നീന്തൽ.

ലേഖനത്തിൽ നടുവേദനയ്ക്ക് ഫിസിയോതെറാപ്പി ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പിയുടെ ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. 6) സ്‌പോർട്‌സ് ഗർഭാവസ്ഥയിൽ സജീവമായിരിക്കാനും നടുവേദനയും മറ്റ് പ്രശ്‌നങ്ങളും തടയാനുമുള്ള നല്ലൊരു വഴിയാണ് ഗർഭകാല ജിംനാസ്റ്റിക്‌സ്, യോഗ അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭിണികൾക്കുള്ള പൈലേറ്റ്‌സ് അല്ലെങ്കിൽ നീന്തൽ. ലേഖനത്തിൽ നടുവേദനയ്ക്ക് ഫിസിയോതെറാപ്പി ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പിയുടെ ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. ലേഖനത്തിൽ നടുവേദനയ്ക്ക് ഫിസിയോതെറാപ്പി ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പിയുടെ ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും.