സ്തനാർബുദത്തിലെ കരൾ മെറ്റാസ്റ്റെയ്സുകൾ | സ്തനാർബുദത്തിന്റെ ആവർത്തനം

സ്തനാർബുദത്തിലെ കരൾ മെറ്റാസ്റ്റെയ്സുകൾ ഒരു മെറ്റാസ്റ്റാസിസ് രൂപത്തിൽ ഒരു സ്തനാർബുദം ആവർത്തിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും കരളിൽ സംഭവിക്കുന്നു. ഒറ്റ ചെറിയ മെറ്റാസ്റ്റെയ്സുകൾ പലപ്പോഴും ലക്ഷണങ്ങളില്ലാതെ നിലനിൽക്കുന്നു, ഒന്നിലധികം അല്ലെങ്കിൽ വിപുലമായ കണ്ടെത്തലുകൾ മാത്രമാണ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത്. പിത്തരസം സ്തംഭനം ചർമ്മത്തിന്റെയും കണ്ണുകളുടെയും മഞ്ഞനിറത്തിന് കാരണമാകും, ഇത് പലപ്പോഴും വേദനാജനകമായ ചൊറിച്ചിലിനൊപ്പമാണ്. ഉദര ദ്രാവകത്തിന്റെ രൂപീകരണം ... സ്തനാർബുദത്തിലെ കരൾ മെറ്റാസ്റ്റെയ്സുകൾ | സ്തനാർബുദത്തിന്റെ ആവർത്തനം

സ്തനാർബുദത്തിന്റെ ആവർത്തനം

നിർവ്വചനം സ്തനാർബുദത്തിന്റെ ആവർത്തനമാണ് അർബുദത്തിന്റെ ഒരു പുനരാരംഭം, അതായത് മുഴയുടെ ആവർത്തനം. പ്രാഥമിക വിജയകരമായ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം, കാൻസർ തിരിച്ചെത്തുന്നു. ഇത് സ്തനത്തിലെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം (പ്രാദേശിക ആവർത്തനം), അല്ലെങ്കിൽ രക്തപ്രവാഹത്തിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതത്തിലൂടെ മറ്റ് അവയവങ്ങളിലും ലിംഫ് നോഡുകളിലും ഇത് സംഭവിക്കാം ... സ്തനാർബുദത്തിന്റെ ആവർത്തനം

രോഗനിർണയം സ്തനാർബുദം | സ്തനാർബുദത്തിന്റെ ആവർത്തനം

സ്തനാർബുദം രോഗനിർണയം ആവർത്തിച്ചുള്ള രോഗനിർണയം നേരത്തേ കണ്ടെത്തുന്നതിന്, സ്തനാർബുദ രോഗികൾക്ക് ഒരു തുടർപരിപാടി ഉണ്ട്, ഇത് സാധാരണയായി തെറാപ്പി പൂർത്തിയാക്കി 5 വർഷം നീണ്ടുനിൽക്കും. പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ആവർത്തനം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായി ഓരോ ആറുമാസത്തിലും ഒരു മാമോഗ്രാഫി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ചില ട്യൂമർ മാർക്കറുകൾക്ക് (CA 15-3, CEA) ഒരു തിരിച്ചുവരവ് സൂചിപ്പിക്കാനും കഴിയും ... രോഗനിർണയം സ്തനാർബുദം | സ്തനാർബുദത്തിന്റെ ആവർത്തനം

രോഗനിർണയം, ചികിത്സിക്കാനുള്ള സാധ്യത, അതിജീവന നിരക്ക് | സ്തനാർബുദത്തിന്റെ ആവർത്തനം

രോഗനിർണയം, രോഗശമനത്തിനുള്ള സാധ്യത, അതിജീവന നിരക്ക് എന്നിവ സ്തനത്തിലോ തൊട്ടടുത്തുള്ള ടിഷ്യൂകളിലോ (പ്രാദേശിക ആവർത്തനം) ഒരു ആവർത്തനം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പൂർണ്ണമായ രോഗശാന്തി ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഒരു പുതിയ തെറാപ്പി നടത്തുന്നത്. പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ, അതായത് സ്തന പേശി പോലുള്ള മറ്റ് ടിഷ്യൂകളുടെ പങ്കാളിത്തമില്ലാതെ ഒരു ചെറിയ ട്യൂമറിന്റെ കാര്യത്തിൽ ... രോഗനിർണയം, ചികിത്സിക്കാനുള്ള സാധ്യത, അതിജീവന നിരക്ക് | സ്തനാർബുദത്തിന്റെ ആവർത്തനം