റബർബാർബ്

തണ്ട് ചെടി ബെയ്‌ലോൺ, പോളിഗോണേസി, റബർബ്. Drugഷധ മരുന്ന് റെയ് റാഡിക്സ് - റബർബ് റൂട്ട്: റബർബാർ റൂട്ട് എൽ, ബെയ്‌ലോൺ, രണ്ട് സ്പീഷീസുകളുടെയോ മിശ്രിതത്തിന്റെയോ ഉണങ്ങിയ, മുഴുവൻ അല്ലെങ്കിൽ മുറിച്ച ഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഭൂഗർഭ ഭാഗങ്ങൾ പലപ്പോഴും വിഭജിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ മരുന്ന് തണ്ടിൽ നിന്നും പുറംതൊലിയിൽ നിന്നും പുറംതൊലിയിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു ... റബർബാർബ്

റബർബാർ റൂട്ട്

ലാറ്റിൻ നാമം: Rheum palmatum, Rhizoma Rhei ജനുസ്സ്: Knötterichgewächse പ്രശസ്തമായ പേരുകൾ: മെഡിസിൻ rhubarb (തോട്ടമായ rhubarb എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്) സസ്യ വിവരണം മാംസളമായ കാണ്ഡവും വളരെ വലിയ ഇലകളും ഉള്ള ഒരു ഉയരമുള്ള ചെടി. കാണ്ഡത്തിൽ കെട്ടുകൾ ഉണ്ട്, knotweed സസ്യങ്ങൾക്ക് സാധാരണ. സംഭവം: യഥാർത്ഥത്തിൽ വടക്കൻ ചൈനയിൽ നിന്നും ടിബറ്റിൽ നിന്നുമാണ്, അത് ഇപ്പോഴും കാണപ്പെടുന്നു ... റബർബാർ റൂട്ട്