റബ്ദോമിയോസോറോമ

ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും പൊതുവായ സ്വഭാവം മാത്രമാണ്, ഒരു ട്യൂമർ തെറാപ്പി എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു പരിചയസമ്പന്നനായ ഓങ്കോളജിസ്റ്റിന്റെ കൈകളിലാണ്! മസിൽ ട്യൂമർ, സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യു ട്യൂമർ, സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യു ട്യൂമർ എന്നിവയുടെ പര്യായങ്ങൾ റബ്ഡോമിയോസാർകോമ ഒരു അപൂർവ മൃദുവായ ടിഷ്യു സാർകോമയാണ്, അതിന്റെ ഉത്ഭവം സ്ട്രൈറ്റഡ് പേശിയാണ് (റാബ്ഡോ = സ്ട്രൈഷൻ; മയോ- = മസിൽ). റാബ്ഡോമിയോസാർകോമ ഒരു (ഉപ) രൂപമാണ് ... റബ്ദോമിയോസോറോമ

സ്റ്റേജിംഗ് | റാബ്‌ഡോമിയോസർകോമ

ഒരു കുട്ടിക്ക് റബ്ഡോമിയോസാർകോമ ഉണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഉടൻ തന്നെ കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ ആരംഭിക്കുന്നു. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ട്യൂമർ കോശങ്ങൾ ഇതിനകം ശരീരത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതുണ്ട്, കാരണം തെറാപ്പി വ്യക്തിഗതമായും പര്യാപ്തമായും ആസൂത്രണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരേയൊരു മാർഗ്ഗമാണിത്. ഈ പരീക്ഷകൾ സേവിക്കുന്നു ... സ്റ്റേജിംഗ് | റാബ്‌ഡോമിയോസർകോമ

പ്രാദേശികവൽക്കരണം | റാബ്‌ഡോമിയോസർകോമ

പ്രാദേശികവൽക്കരണം റാബ്ഡോമിയോസാർകോമകൾ പ്രത്യേകിച്ച് തലയിലും കഴുത്തിലും, യുറോജെനിറ്റൽ ലഘുലേഖ (മൂത്രനാളി ഒഴുകുന്നു), കൈകാലുകൾ എന്നിവയിൽ പതിവായി രൂപം കൊള്ളുന്നു. തത്വത്തിൽ, റാബ്ഡോമിയോസാർകോമകൾ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും സ്ഥിതിചെയ്യാം. മെറ്റാസ്റ്റെയ്സുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്വാസകോശങ്ങളിലും എല്ലുകളിലും തലച്ചോറിലും പെൽവിക് അവയവങ്ങളിലും രൂപം കൊള്ളുന്നു. രോഗലക്ഷണപരമായി, റാബ്ഡോമിയോസാർകോമകൾ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ പ്രകടമാകുന്നു. … പ്രാദേശികവൽക്കരണം | റാബ്‌ഡോമിയോസർകോമ

റാബ്‌ഡോമിയോസർകോമ തെറാപ്പി

ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും പൊതുവായ സ്വഭാവം മാത്രമാണ്, ട്യൂമർ തെറാപ്പി എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു പരിചയസമ്പന്നനായ ഓങ്കോളജിസ്റ്റിന്റെ കൈകളിലാണ്! റാബ്ഡോമിയോസാർകോമ എങ്ങനെയാണ് ചികിത്സിക്കുന്നത്? തെറാപ്പി എല്ലായ്പ്പോഴും വ്യക്തിഗതമായി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, അതിനാൽ ഇത് പ്രാഥമികമായി നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ട രോഗത്തിന്റെ ഘട്ടത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് റാഡിക്കൽ സർജറി മുതൽ അനുബന്ധ കീമോതെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ തെറാപ്പി വരെ നീളുന്നു. പോലെ … റാബ്‌ഡോമിയോസർകോമ തെറാപ്പി