ചിലന്തി ഞരമ്പുകൾ നീക്കംചെയ്യുക

ചിലന്തി സിരകളെ ഒരുതരം ചെറിയ സ്പാസ്മ് സിരകളായി കാണണം, കാരണം അവയ്ക്ക് ചികിത്സ ആവശ്യമില്ല, കാരണം അവ സാധാരണയായി ഒരു സൗന്ദര്യവർദ്ധക പ്രശ്നം മാത്രമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ചികിത്സിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, അവരുടെ ചിലന്തി സിരകളുടെ കാരണം അവർ എല്ലായ്പ്പോഴും വ്യക്തമാക്കുന്നു, കാരണം അവയ്ക്ക് പിന്നിൽ വിവിധ സിര തകരാറുകൾ ഉണ്ടാകാം. രണ്ട് പ്രധാന… ചിലന്തി ഞരമ്പുകൾ നീക്കംചെയ്യുക

പാർശ്വഫലങ്ങൾ | ചിലന്തി ഞരമ്പുകൾ നീക്കംചെയ്യുക

പാർശ്വഫലങ്ങൾ സ്ക്ലിറോതെറാപ്പിയുടെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ചർമ്മത്തിന്റെ തവിട്ട് നിറം, ചർമ്മത്തിന്റെ ചുവപ്പ് നിറം, ചെറിയ പാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അലർജി പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയാണ്. ലേസർ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന്റെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ തവിട്ട് പാടുകൾ, ചതവുകൾ, ചുവപ്പ് എന്നിവയാണ്. ഈ ചികിത്സാരീതികളാൽ പുതിയ രൂപത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയില്ല. സ്പോർട്സ്, ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമം, അമിതഭാരം ഒഴിവാക്കൽ എന്നിവ മാത്രമാണ് ഒരു പങ്കു വഹിക്കുന്നത് ... പാർശ്വഫലങ്ങൾ | ചിലന്തി ഞരമ്പുകൾ നീക്കംചെയ്യുക