ടിസിഎമ്മിനുള്ള പരിശീലനം | പരമ്പരാഗത ചൈനീസ് മെഡിസിൻ - ഇത് ശരിക്കും സഹായിക്കുമോ?

ടിസിഎമ്മിനുള്ള പരിശീലനം

ജർമ്മനിയിൽ, മെഡിസിൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ അധികാരമുള്ള ആർക്കും ടിസിഎം തെറാപ്പിസ്റ്റാകാനുള്ള പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം. ഇവർ സാധാരണയായി ഡോക്ടർമാരും ഇതര പ്രാക്ടീഷണർമാരുമാണ്. പരിശീലനം വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ വ്യത്യസ്ത സമയ ദൈർഘ്യമെടുക്കുന്നു. ടി‌സി‌എമ്മിൽ അടിസ്ഥാന പരിശീലനവും വിവിധതരം നൂതന പരിശീലന കോഴ്‌സുകളും ഉണ്ട്. TCM-ന്റെ വ്യക്തിഗത തൂണുകൾ വ്യക്തിഗതമായി ആഴത്തിലാക്കാം, കൂടാതെ TCM-ന്റെ മറ്റ് ശാഖകളും ശാഖകളും ഉണ്ട്, അവയുടെ സാങ്കേതികതകൾ പഠിക്കാൻ കഴിയും.

ചുരുക്കം

പരമ്പരാഗത ചൈനീസ് വൈദ്യശാസ്ത്രം ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു ചികിത്സാ ആശയമാണ്, അത് ജീവിയെ മൊത്തത്തിൽ കാണുന്നു. രോഗ പ്രതിരോധം പ്രത്യേകിച്ചും പ്രധാനമാണ്. ക്വിയുടെ അസന്തുലിതാവസ്ഥയാണ് രോഗം (ഏകദേശം പറഞ്ഞാൽ).

TCM ന്റെ 5 തൂണുകളിലൂടെ (അക്യുപങ്ചർ, ഡയറ്ററ്റിക്‌സ്, ക്വി ഗോങ്, ട്യൂണ, ഡ്രഗ് തെറാപ്പി) ക്വിയുടെ ഒഴുക്കിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയും. ബാക്കി മികച്ച സാഹചര്യത്തിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും. പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിൽ ടിസിഎം കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു ആരോഗ്യം പരിചരണ സംവിധാനം. ശാസ്ത്രീയമായ സാഹചര്യമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അക്യുപങ്ചർ, ഇത് സബ്‌സിഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ പലരും പരിരക്ഷിക്കുന്നതോ ആണ് ആരോഗ്യം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ. TCM ജർമ്മനിയിൽ ഡോക്ടർമാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഉചിതമായ പരിശീലനമുള്ള ഇതര പ്രാക്ടീഷണർമാർക്കോ പരിശീലിക്കാവുന്നതാണ്.