ഉൽന: പ്രവർത്തനം, ശരീരഘടന, രോഗങ്ങൾ

എന്താണ് ഉൽന?

ദൂരത്തിന് (റേഡിയസ്) സമാന്തരമായും അടുത്തും കിടക്കുന്ന ഒരു നീണ്ട അസ്ഥിയാണ് അൾന. അൾനയ്ക്ക് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട്: ഷാഫ്റ്റ് (കോർപ്പസ്), മുകളിലെ (പ്രോക്സിമൽ), താഴത്തെ (വിദൂര) അറ്റം.

അൾനയുടെ തണ്ടിന് ആരത്തിന്റെ അതേ കനം ഉണ്ട്. ഇത് ക്രോസ്-സെക്ഷനിൽ ത്രികോണാകൃതിയിലാണ്, പക്ഷേ അടിഭാഗത്തേക്ക് (കൈത്തണ്ടയിലേക്ക്) വൃത്താകൃതിയിലാണ്. മുകളിലെ അറ്റത്ത്, അൾന താഴത്തെ അറ്റത്തേക്കാൾ വളരെ ശക്തമാണ്, കാരണം ഹ്യൂമറസിൽ നിന്ന് കൈത്തണ്ടയിലേക്കുള്ള സംയുക്ത ബന്ധം പ്രാഥമികമായി അൾനയിലൂടെയാണ്. കൈത്തണ്ടയും കൈയും തമ്മിലുള്ള സംയുക്ത ബന്ധം മറുവശത്ത്, പ്രാഥമികമായി ആരം വഴിയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, അതിനാലാണ് അൾന ഇവിടെ ശക്തി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

എൽബോ ബമ്പിന്റെ (ഒലെക്രാനോൺ) പിൻഭാഗം നേരിട്ട് ചർമ്മത്തിന് താഴെയായി കിടക്കുന്നു, ഇത് ഒരു ബർസ (ബർസ ഒലെക്രാനി) കൊണ്ട് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. കൈത്തണ്ടയുടെ ഒരേയൊരു എക്സ്റ്റൻസർ പേശിയായ മൂന്ന് തലകളുള്ള ഭുജ പേശികളുടെ (ട്രൈസെപ്സ് ബ്രാച്ചി) ഉൾപ്പെടുത്തലാണ് മുകളിലെ ഉപരിതലം. കൊറോണയ്‌ഡ് പ്രക്രിയയ്ക്ക് താഴെ, ആം ഫ്ലെക്‌സർ (ബ്രാച്ചിയാലിസ്) ഘടിപ്പിക്കുന്നു.

അൾനയുടെ ഷാഫ്റ്റ് മുകളിലെ, മധ്യ പ്രദേശങ്ങളിലെ ആഴത്തിലുള്ള വിരൽ ഫ്ലെക്‌സറിന്റെ (ഫ്ലെക്‌സർ ഡിജിറ്റോറം പ്രോഫണ്ടസ്) അറ്റാച്ച്‌മെന്റായി വർത്തിക്കുന്നു, ഇത് നടുവിലും അടിയിലും അവസാന സന്ധികളിലും 2 മുതൽ 5 വരെ വിരലുകൾ വളയുന്നു. താഴത്തെ പാദത്തിൽ ഈന്തപ്പനയെ താഴേക്ക് തിരിക്കുന്ന ഇൻവേർഡ് സ്ക്വയർ റൊട്ടേറ്റർ (പ്രൊണേറ്റർ ക്വാഡ്രാറ്റസ്) ഉത്ഭവിക്കുന്നു. ഡീപ് ഫിംഗർ ഫ്ലെക്‌സറിന് പുറമെ മറ്റ് രണ്ട് പേശികൾ അൾനയുടെ പിൻവശത്തെ അരികിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു: കൈത്തണ്ട വളച്ച് പുറത്തേക്ക് വലിക്കുന്ന അൾനാർ ഹാൻഡ് ഫ്ലെക്‌സർ (ഫ്ലെക്‌സർ കാർപി അൾനാരിസ്), ഒപ്പം വലിക്കുന്ന അൾനാർ ഹാൻഡ് എക്‌സ്‌റ്റൻസർ (എക്‌സ്‌റ്റൻസർ കാർപ്പി അൾനാരിസ്). കൈയുടെ പിൻഭാഗം കൊണ്ട് മുകളിലേക്കും പുറത്തേക്കും.

അൾനയുടെ താഴത്തെ (വിദൂര) അറ്റത്തുള്ള ആർട്ടിക്യുലാർ ഹെഡ് (കാപുട്ട് അൾനേ) സ്റ്റൈലോയിഡ് പ്രക്രിയയിൽ അവസാനിക്കുന്നു, ഇത് കൈത്തണ്ടയുമായി ഒരു തരുണാസ്ഥി ആർട്ടിക്യുലാറിസ് ഡിസ്ക് (ഡിസ്കസ് ആർട്ടിക്യുലാറിസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രയാംഗുലാരിസ്) ബന്ധിപ്പിച്ച് ലിഗമെന്റസ് കണക്ഷനുകൾ വഹിക്കുന്നു.

ഉൽനയുടെ പ്രവർത്തനം എന്താണ്?

അൾനയുടെ പ്രവർത്തനം ഹ്യൂമറസിനെ കൈത്തണ്ടയിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് - റേഡിയസിനൊപ്പം, ഒരു മെംബറേൻ ഉപയോഗിച്ച് അടുത്ത് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അൾനയിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പേശികളുടെ ബാഹുല്യം കൈമുട്ട്, കൈത്തണ്ട, വിരലുകൾ എന്നിവയിൽ വളച്ചൊടിക്കുന്നതിനും, കൈപ്പത്തിയുടെ അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും ഭ്രമണം ചെയ്യാനും, കൈ നീട്ടാനും വളയ്ക്കാനും, കൈ പുറത്തേക്ക് തെറിപ്പിക്കാനും അനുവദിക്കുന്നു.

അൾന എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?

മുകളിലെ കൈയുടെ താഴത്തെ അറ്റത്തെ കാർപൽ അസ്ഥികളിലേക്കും അതുവഴി കൈയിലേക്കും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് നീളമുള്ള അസ്ഥികളിൽ ഒന്നാണ് അൾന.

ഉൽനയ്ക്ക് എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം?

അൾനയ്ക്ക് ഏത് വിഭാഗത്തിലും ഒടിവുണ്ടാകാം, ഉദാഹരണത്തിന് ഒലെക്രാനോണിൽ (ഒലെക്രാനോൺ ഫ്രാക്ചർ).

ഒരു അൾന പ്ലസ് വേരിയന്റിൽ, മുറിവ് അല്ലെങ്കിൽ ജന്മനാ ഉള്ള ദൂരത്തേക്കാൾ നീളം കൂടിയതാണ് അൾന മൈനസ് വേരിയന്റിൽ.

അൾനയുടെ (ബർസ ഒലെക്രാനി) പ്രോക്സിമൽ അറ്റത്തുള്ള ബർസ, തുറന്ന പരിക്കിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ തുടർച്ചയായ മെക്കാനിക്കൽ സമ്മർദ്ദത്തിന്റെയോ (ഡെസ്ക് വർക്ക്) ഫലമായി വീക്കം സംഭവിക്കാം.