യുവിറ്റിസ്: ലക്ഷണങ്ങൾ, കാരണങ്ങൾ, തെറാപ്പി

ചുരുങ്ങിയ അവലോകനം

 • എന്താണ് യുവിറ്റിസ്? കണ്ണിന്റെ മധ്യ ചർമ്മത്തിന്റെ (യുവിയ) ഭാഗങ്ങളുടെ വീക്കം. ഇതിൽ ഐറിസ്, സിലിയറി ബോഡി, കോറോയിഡ് എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
 • യുവിറ്റിസ് രൂപങ്ങൾ: മുൻ യുവിറ്റിസ്, ഇന്റർമീഡിയറ്റ് യുവിയൈറ്റിസ്, പിൻ യുവിറ്റിസ്, പാനുവൈറ്റിസ്.
 • സങ്കീർണതകൾ: മറ്റുള്ളവയിൽ തിമിരം, ഗ്ലോക്കോമ, അന്ധതയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ള റെറ്റിന ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ്.
 • കാരണങ്ങൾ: സാധാരണയായി ഒരു കാരണവും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല (ഇഡിയൊപതിക് യുവിറ്റിസ്). ചിലപ്പോൾ റുമാറ്റിക് രോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അണുബാധകൾ പോലുള്ള മറ്റ് അവസ്ഥകളുടെ ഫലമാണ് യുവിറ്റിസ്.
 • അന്വേഷണങ്ങൾ: മെഡിക്കൽ ചരിത്രം, നേത്രപരിശോധന, നേത്രപരിശോധന, ആവശ്യമെങ്കിൽ രക്തപരിശോധനകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജിംഗ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പോലുള്ള കാരണം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ.
 • യുവിറ്റിസ് ചികിത്സിക്കാവുന്നതാണോ? അക്യൂട്ട് യുവിറ്റിസിന് സുഖപ്പെടുത്താനുള്ള നല്ല സാധ്യതകൾ. വിട്ടുമാറാത്ത യുവിറ്റിസ് പലപ്പോഴും വൈകി തിരിച്ചറിയുകയും ചികിത്സിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അതിനാലാണ് ഇവിടെ സങ്കീർണതകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിക്കുന്നത്. വിട്ടുമാറാത്ത അടിസ്ഥാന രോഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, യുവിറ്റിസ് എല്ലായ്പ്പോഴും ആവർത്തിക്കാം (വീണ്ടും സംഭവിക്കാം).

യുവിറ്റിസ്: വിവരണം

ഐറിസ്, സിലിയറി ബോഡി, കോറോയിഡ് എന്നീ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് മധ്യ കണ്ണിന്റെ തൊലി (യുവിയ). യുവിറ്റിസിൽ, ഈ വിഭാഗങ്ങൾ വ്യക്തിഗതമായോ സംയോജിതമായോ വീക്കം ഉണ്ടാക്കാം. അതനുസരിച്ച്, യുവിറ്റിസിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ തമ്മിൽ ഡോക്ടർമാർ വേർതിരിക്കുന്നു (ചുവടെ കാണുക).

അപൂർവ നേത്രരോഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് യുവിറ്റിസ്. എല്ലാ വർഷവും, 15 പേരിൽ 20 മുതൽ 100,000 വരെ ആളുകൾക്ക് ഈ കണ്ണ് വീക്കം ബാധിക്കുന്നു.

യുവിറ്റിസ് പെട്ടെന്ന് (അക്യൂട്ട്) സംഭവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വളരെക്കാലം വികസിക്കാം. ഇത് മൂന്ന് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ നീണ്ടുനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതിനെ ക്രോണിക് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. വിട്ടുമാറാത്ത യുവിറ്റിസ് പ്രത്യേകിച്ച് തിമിരം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോക്കോമ പോലുള്ള സങ്കീർണതകളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം - ഏറ്റവും മോശമായ സാഹചര്യത്തിൽ, അന്ധത.

ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, യുവിറ്റിസ് വീണ്ടും വീണ്ടും വരുന്നു, അതിനെ ആവർത്തനമെന്ന് വിളിക്കുന്നു.

യുവിറ്റിസ്: കാലാവധിയും രോഗനിർണയവും

വിട്ടുമാറാത്ത രൂപം സാധാരണയായി പിന്നീട് തിരിച്ചറിയുകയും ചികിത്സിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, കാരണം ഇത് വളരെ ദുർബലമായ ലക്ഷണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ലെൻസ് ഒപാസിഫിക്കേഷൻ (തിമിരം) അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോക്കോമ പോലുള്ള സങ്കീർണതകൾക്കുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്.

വിട്ടുമാറാത്ത രോഗാവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായാണ് രോഗം സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ, വിജയകരമായ ചികിത്സയ്ക്കു ശേഷവും യുവിറ്റിസ് വീണ്ടും വരാം. അതിനാൽ യുവിയൈറ്റിസ് സാധ്യത കൂടുതലുള്ള രോഗികളുടെ കണ്ണുകൾ നേത്രരോഗവിദഗ്ദ്ധർ പതിവായി പരിശോധിക്കുന്നു.

യുവിറ്റിസ് പകർച്ചവ്യാധിയാണോ?

യുവിറ്റിസ് രൂപപ്പെടുന്നു

യുവിയയുടെ ഏത് ഭാഗത്താണ് വീക്കം സംഭവിക്കുന്നത് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച്, ഡോക്ടർമാർ യുവിറ്റിസിന്റെ മൂന്ന് രൂപങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്നു, അവയിൽ ചിലത് കൂടുതൽ ഉപവിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു:

 • ആന്റീരിയർ യുവിയൈറ്റിസ് (യുവിറ്റിസ് ആന്റീരിയർ): യുവിയയുടെ മുൻഭാഗത്തെ വീക്കം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു - ഐറിസിന്റെ വീക്കം (ഐറിറ്റിസ്), സിലിയറി ബോഡിയുടെ വീക്കം (സൈക്ലിറ്റിസ്), ഐറിസിന്റെയും സിലിയറി ബോഡിയുടെയും ഒരേസമയം വീക്കം (ഇറിഡോസൈക്ലിറ്റിസ്).
 • പിൻഭാഗത്തെ യുവിയൈറ്റിസ്: റെറ്റിനയ്ക്ക് ഓക്സിജനും പോഷകങ്ങളും പാത്രങ്ങളിലൂടെ വിതരണം ചെയ്യുന്ന കോറോയിഡിനെ (കോറിയോയ്ഡൈറ്റിസ്) പോസ്റ്റീരിയർ യുവിറ്റിസ് ബാധിക്കുന്നു. അതിനാൽ, കോറോയിഡ് വീക്കം വരുമ്പോൾ, റെറ്റിനയും പലപ്പോഴും ബാധിക്കപ്പെടുന്നു (chorioretinitis അല്ലെങ്കിൽ retinochorioiditis). പിൻഭാഗത്തെ യുവിറ്റിസ് വിട്ടുമാറാത്തതോ ആവർത്തിച്ചുള്ളതോ ആകാം.
 • പാനുവൈറ്റിസ്: ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, മുഴുവൻ കണ്ണിന്റെ മധ്യഭാഗത്തെ ചർമ്മവും (യുവിയ) വീർക്കുന്നു.

യുവിറ്റിസ്: ലക്ഷണങ്ങൾ

യുവിറ്റിസ് ഒന്നോ രണ്ടോ കണ്ണുകളെ ബാധിക്കാം. പലപ്പോഴും, സാധാരണ ലക്ഷണങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ലക്ഷണങ്ങൾ വളരെക്കാലം വികസിക്കുന്നു. കണ്ണിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തെ ബാധിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച്, രോഗലക്ഷണങ്ങളും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മിക്ക കേസുകളിലും, രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാകുന്നു, കണ്ണിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് കോശജ്വലന പ്രക്രിയ നടക്കുന്നു.

ആന്റീരിയർ യുവിറ്റിസ്

ഐറിറ്റിസ് എന്ന ലേഖനത്തിൽ ആന്റീരിയർ യുവിറ്റിസിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെയും ചികിത്സാ ഓപ്ഷനുകളെയും കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലറിയാൻ കഴിയും.

ഇന്റർമീഡിയറ്റ് യുവിറ്റിസ്

ഇന്റർമീഡിയൽ യുവിറ്റിസ് പലപ്പോഴും ആദ്യം ലക്ഷണങ്ങളില്ലാതെ പുരോഗമിക്കുന്നു. ഇടയ്ക്കിടെ, രോഗികൾ അവരുടെ കണ്ണുകൾക്ക് മുന്നിൽ ജ്വലനങ്ങളോ വരകളോ കാണുന്നു. കാഴ്ചശക്തി കുറയുന്നതായി ചിലർ പരാതിപ്പെടുന്നു. വേദനയും ഉണ്ടാകാം (എന്നാൽ ഇത് സാധാരണയായി ആന്റീരിയർ യുവിറ്റിസിനേക്കാൾ സൗമ്യമാണ്).

പിൻഭാഗത്തെ യുവിറ്റിസ്

പിൻകാല യുവിറ്റിസ് ഉള്ള രോഗികൾ പലപ്പോഴും എല്ലാം "ഒരു മൂടൽമഞ്ഞിൽ പോലെ" കാണുന്നു. ചിലപ്പോൾ നിഴലുകളോ ഡോട്ടുകളോ പാടുകളോ കണ്ണിന് മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. വിട്രിയസ് ബോഡിയും വീക്കം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് പിന്നീട് റെറ്റിനയിൽ വലിക്കും - അന്ധതയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയുള്ള റെറ്റിന ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ആസന്നമാണ്.

യുവിറ്റിസ്: കാരണങ്ങളും അപകട ഘടകങ്ങളും

മറ്റ് മിക്ക കേസുകളിലും, മധ്യ കണ്ണ് ചർമ്മത്തിന്റെ വീക്കം മുഴുവൻ ശരീരത്തെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയല്ലാത്ത രോഗത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ വികസിക്കുന്നു (സാംക്രമികമല്ലാത്ത വ്യവസ്ഥാപരമായ രോഗം). പലപ്പോഴും, ഇവ സ്വയം രോഗപ്രതിരോധ പ്രക്രിയകളാണ് - ഒരു തകരാർ മൂലം ശരീരത്തിന്റെ സ്വന്തം ഘടനയ്‌ക്കെതിരെ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനം തിരിയുന്ന പ്രക്രിയകൾ. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇനിപ്പറയുന്ന രോഗങ്ങൾ യുവിറ്റിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാം:

 • അങ്കൈലോസിംഗ് സ്പോണ്ടിലൈറ്റിസ് (മുമ്പ് ബെഖ്റ്റെറെവ്സ് രോഗം)
 • റിയാക്ടീവ് ആർത്രൈറ്റിസ് (മുമ്പ്: റൈറ്റേഴ്സ് രോഗം)
 • സരോകോഡോസിസ്
 • ബെഹെറ്റ്സ് സിൻഡ്രോം
 • വിട്ടുമാറാത്ത കോശജ്വലന കുടൽ രോഗങ്ങൾ (ക്രോൺസ് രോഗം, വൻകുടൽ പുണ്ണ്)
 • മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിറോസിസ്

ചിലപ്പോൾ യുവിറ്റിസ് വൈറസുകൾ (ഉദാ. ഹെർപ്പസ് വൈറസുകൾ, സൈറ്റോമെഗലോവൈറസ്), ബാക്ടീരിയ, ഫംഗസ് അല്ലെങ്കിൽ പരാന്നഭോജികൾ എന്നിവയുമായുള്ള അണുബാധ മൂലമാണ്. അണുബാധയുടെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന കോശജ്വലന പ്രക്രിയകൾ യുവിയയെയും ബാധിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ലൈം രോഗം, ക്ഷയം അല്ലെങ്കിൽ സിഫിലിസ് എന്നിവയുടെ ഗതിയിൽ മീഡിയൻ കണ്ണ് ചർമ്മത്തിന് വീക്കം സംഭവിക്കാം.

യുവിറ്റിസ്: പരിശോധനകളും രോഗനിർണയവും

 • നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും യുവിറ്റിസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ?
 • നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിട്ടുമാറാത്ത രോഗമുണ്ടോ (റൂമറ്റോയ്ഡ് ആർത്രൈറ്റിസ്, മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിറോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോൺസ് രോഗം പോലുള്ളവ)?
 • നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം രോഗപ്രതിരോധ അല്ലെങ്കിൽ റുമാറ്റിക് രോഗങ്ങളുടെ കുടുംബ ചരിത്രമുണ്ടോ?
 • നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ലൈം രോഗം, ക്ഷയം അല്ലെങ്കിൽ ഹെർപ്പസ് അണുബാധ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ?
 • നിങ്ങളുടെ സന്ധികളിൽ പ്രശ്നമുണ്ടോ?
 • വയറുവേദനയോ വയറിളക്കമോ നിങ്ങൾ പതിവായി അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ?
 • നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ?
 • സ്ലിറ്റ് ലാമ്പ് പരിശോധന: ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പരിശോധനയിൽ, കണ്ണിന്റെ മുൻ അറ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുന്നു. ആന്റീരിയർ യുവെയ്റ്റിസിൽ, പഴുപ്പ് (ഹൈപ്പോപിയോൺ) വരെയുള്ള കോശജ്വലന പദാർത്ഥങ്ങളും പ്രോട്ടീനുകളും കണ്ണിന്റെ മുൻ അറയിൽ (കോർണിയയ്ക്കും ഐറിസിനും ഇടയിൽ) കാണാം (ടിൻഡാൽ പ്രതിഭാസം).
 • കാഴ്ച പരിശോധന (കണ്ണ് പരിശോധനയിലൂടെ)
 • ഇൻട്രാക്യുലർ പ്രഷർ അളക്കൽ (ടോണോമെട്രി): യുവിറ്റിസിന്റെ സാധ്യമായ സങ്കീർണതയായി ഗ്ലോക്കോമയെ നേരത്തേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇത് അനുവദിക്കുന്നു.
 • ഫ്ലൂറസെൻ ആൻജിയോഗ്രാഫി: ഫ്ലൂറസെന്റ് ഡൈ ഉപയോഗിച്ചുള്ള റെറ്റിന പാത്രങ്ങളുടെ ചിത്രീകരണമാണിത്. റെറ്റിനയിലെ (മാകുല) മൂർച്ചയുള്ള കാഴ്ചയുടെ സൈറ്റിനെ വീക്കം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ ഇത് സാധ്യമാക്കുന്നു.

രക്തപരിശോധനകളും ഇമേജിംഗ് ടെക്നിക്കുകളും (എക്‌സ്-റേ, മാഗ്നെറ്റിക് റെസൊണൻസ് ഇമേജിംഗ് മുതലായവ) വിവിധ റുമാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ കോശജ്വലന രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ നൽകാൻ കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിന്, സാർകോയിഡോസിസ് സംശയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഒരു നെഞ്ച് എക്സ്-റേ (ചെസ്റ്റ് എക്സ്-റേ) സാധാരണയായി വളരെ വിവരദായകമാണ്.

മറ്റ് രോഗങ്ങളുടെ ഒഴിവാക്കൽ

ചില രോഗങ്ങൾ യുവിറ്റിസിന് സമാനമായ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഡോക്ടർ തന്റെ പരിശോധനകളിൽ ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡയഗ്നോസിസ് ഒഴിവാക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, അവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

 • ശുദ്ധമായ റെറ്റിനൈറ്റിസ് (റെറ്റിനയുടെ വീക്കം)
 • എപ്പിസ്ക്ലറിറ്റിസ് (സ്ക്ലീറയ്ക്കും കൺജങ്ക്റ്റിവയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ബന്ധിത ടിഷ്യു പാളിയുടെ വീക്കം)
 • ടെനോനൈറ്റിസ് (സ്‌ക്ലെറയുടെ വീക്കത്തിന്റെ പ്രത്യേക രൂപം)
 • ഗ്ലോക്കോമയുടെ ചില രൂപങ്ങൾ (ആംഗിൾ-ക്ലോഷർ ഗ്ലോക്കോമ, ഹെമറാജിക് ഗ്ലോക്കോമ)

യുവിറ്റിസ്: ചികിത്സ

യുവിറ്റിസ് തെറാപ്പി കണ്ണ് വീക്കത്തിന്റെ കാരണത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

പ്രത്യേകിച്ച് യുവിറ്റിസിന്റെ കഠിനമായ കേസുകളിൽ, കോർട്ടിസോൺ ഗുളിക രൂപത്തിൽ എടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിലോ ചുറ്റുപാടിലോ കുത്തിവയ്ക്കുകയോ ചെയ്യണം. അസാത്തിയോപ്രിൻ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്ലോസ്പോരിൻ പോലുള്ള മറ്റ് പ്രതിരോധ മരുന്നുകളും ഉപയോഗിക്കാം.

ഐറിസ് ലെൻസിനോട് പറ്റിനിൽക്കുന്നത് തടയാൻ, മുൻഭാഗത്തെ യുവെറ്റിസിനുള്ള പ്യൂപ്പിൾ ഡൈലേറ്റിംഗ് ഐ ഡ്രോപ്പുകളും (അട്രോപിൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്കോപോളമൈൻ പോലുള്ള മൈഡ്രിയാറ്റിക്സ്) ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ശസ്ത്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ മരുന്നുകൾ പോലുള്ള കൂടുതൽ ചികിത്സാ നടപടികൾ ആവശ്യമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, റുമാറ്റിക് രോഗത്തിന്റെ (റിയാക്ടീവ് ആർത്രൈറ്റിസ്, ജുവനൈൽ ഇഡിയൊപതിക് ആർത്രൈറ്റിസ് മുതലായവ) പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് യുവിറ്റിസ് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അത് ഉചിതമായി ചികിത്സിക്കണം - ഉദാഹരണത്തിന്, മെത്തോട്രോക്സേറ്റ് പോലുള്ള റുമാറ്റിക് മരുന്നുകൾ. ഇൻട്രാക്യുലർ മർദ്ദം ഉയർന്നാൽ, മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചോ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെയോ ഡോക്ടർമാർ അത് കുറയ്ക്കുന്നു.