വിഷൻ ടെസ്റ്റ് - ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്: നടപടിക്രമം, മാനദണ്ഡം, പ്രാധാന്യം

നേത്ര പരിശോധനയ്ക്കുള്ള ആവശ്യകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് അപേക്ഷകർ അവരുടെ നല്ല കാഴ്ചശക്തി ഒരു ഔദ്യോഗിക നേത്ര പരിശോധനാ കേന്ദ്രം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. ഇത്തരം നേത്രപരിശോധനാ കേന്ദ്രത്തിന് നിശ്ചിത യോഗ്യതകളും പരിശോധനാ ഉപകരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കണം. നേത്രപരിശോധനാ കേന്ദ്രമായി താഴെപ്പറയുന്നവയെ അംഗീകരിക്കാം

  • നേത്രരോഗ വിദഗ്ധർ,
  • ഒപ്റ്റിഷ്യൻ,
  • പൊതുജനാരോഗ്യ വകുപ്പിലെ ഫിസിഷ്യൻമാരും
  • ഒക്യുപേഷണൽ മെഡിസിൻ എന്ന അധിക തലക്കെട്ടുള്ളവർ.

ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ഇതുവരെ ഒരു വിഷ്വൽ എയ്ഡ് ഇല്ലെങ്കിലും, വിഷ്വൽ അക്വിറ്റിയിൽ അമിതമായ വ്യതിയാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ, നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ അയാൾക്ക് കണ്ണടയോ കോൺടാക്റ്റ് ലെൻസുകളോ ആവശ്യമാണ്. റോഡ് ട്രാഫിക്കിൽ പൂർണ്ണമായ കാഴ്ച ഉറപ്പാക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും അത്തരമൊരു വിഷ്വൽ എയ്ഡ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിലെ അനുബന്ധ കുറിപ്പിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ആദ്യ പരിശോധനയിൽ വേണ്ടത്ര ദൃശ്യ പ്രകടനമില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ ഒരു വിഷ്വൽ എയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെച്ചപ്പെട്ട വിഷ്വൽ എയ്ഡ് ഉപയോഗിച്ച് നേത്ര പരിശോധന ആവർത്തിക്കാം.

ഒരു രോഗിക്ക് ഒരു കണ്ണ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ, അവർക്ക് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് വാഹനമോടിക്കാൻ അനുവാദമില്ല, അതിനാൽ അവർക്ക് ആദ്യം അവരുടെ നിയന്ത്രിത കാഴ്ചശക്തിയുമായി പരിചയപ്പെടാം. ഈ കാലയളവിനുശേഷം, ശേഷിക്കുന്ന കണ്ണിന് കുറഞ്ഞത് 50 ശതമാനമെങ്കിലും കാഴ്ചശക്തിയുണ്ടെങ്കിൽ (ഒരു നേത്രരോഗവിദഗ്ദ്ധന്റെ നേത്ര പരിശോധന ആവശ്യമാണ്) രോഗിക്ക് വീണ്ടും വാഹനം ഓടിക്കാം.

നടപടിക്രമം നേത്ര പരിശോധന

നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചശക്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഐഡി കാർഡോ പാസ്‌പോർട്ടോ ആവശ്യമാണ്. ഒപ്റ്റിഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ലാൻഡോൾട്ട് വളയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നേത്ര പരിശോധനയിൽ വിഷ്വൽ അക്വിറ്റി പരിശോധിക്കുന്നു. പരിശോധനാ ഫലം രേഖാമൂലം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

നേത്ര പരിശോധന: ട്രക്ക്, ബസ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസുകളും "പി" ലൈസൻസുകളും

  • ദൃശ്യ മണ്ഡലത്തിൽ,
  • സ്ഥലകാല ദർശനം,
  • വൈരുദ്ധ്യം അല്ലെങ്കിൽ സന്ധ്യ ദർശനം കൂടാതെ
  • വർണ്ണ ദർശനത്തിന്റെ.

ബസ്, ട്രക്ക്, പി ലൈസൻസ് എന്നിവയ്ക്ക്, ഇനിപ്പറയുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിഷ്വൽ അക്വിറ്റി മൂല്യങ്ങൾ ബാധകമാണ്:

  • വൈദ്യപരിശോധനയിൽ: ഓരോ കണ്ണിലും 0.8, രണ്ട് കണ്ണുകളിലും 1.0
  • ഒരു അധിക ഒഫ്താൽമോളജിക്കൽ പരിശോധനയുടെ കാര്യത്തിൽ: 0.8 രണ്ട് കണ്ണുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മെച്ചപ്പെട്ട കണ്ണിലോ; മോശമായ കണ്ണിൽ 0.5

നേത്രപരിശോധന എത്രത്തോളം സാധുവാണ്?