വിറ്റാമിൻ എ: കഴിക്കുന്നത്

വിറ്റാമിൻ എ (റെറ്റിനോൾ), ബീറ്റാ കരോട്ടിൻ

ചുവടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജർമ്മൻ ന്യൂട്രീഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ (ഡി‌ജി‌ഇ) ഇൻ‌ടേക്ക് ശുപാർശകൾ (ഡി‌എ-സി‌എച്ച് റഫറൻസ് മൂല്യങ്ങൾ) സാധാരണ ഭാരം ഉള്ള ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകളെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ളതാണ്. രോഗികളും സുഖകരവുമായ ആളുകളുടെ വിതരണത്തെ അവർ പരാമർശിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ വ്യക്തിഗത ആവശ്യകതകൾ ഡിജിഇ ശുപാർശകളേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കാം (ഉദാ ഭക്ഷണക്രമം, ഉപഭോഗം ഉത്തേജകങ്ങൾ, ദീർഘകാല മരുന്ന് മുതലായവ).

കൂടാതെ, വലതുവശത്തുള്ള പട്ടികയിൽ യൂറോപ്യൻ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റിയുടെ (ഇഎഫ്എസ്എ / എസ്‌സി‌എഫ്) സുരക്ഷിതമായ പ്രതിദിന പരമാവധി തുക (ടോളറബിൾ അപ്പർ ഇൻ‌ടേക്ക് ലെവൽ) നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. ഈ മൂല്യം എല്ലാ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും ദിവസവും എടുക്കുമ്പോൾ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാത്ത ഒരു സൂക്ഷ്മ പോഷകത്തിന്റെ (സുപ്രധാന പദാർത്ഥത്തിന്റെ) സുരക്ഷിതമായ പരമാവധി തുകയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു (ഭക്ഷണം, അനുബന്ധ) ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ.

ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത്

പ്രായം രെതിനൊല്
mg-equala / day എസ്‌സി‌എഫ്‌ഡിയുടെ (മില്ലിഗ്രാം) അസഹനീയമായ ഉയർന്ന ഉപഭോഗ നില
m w
ശിശുക്കൾ
0 മുതൽ 4 മാസം വരെ 0,5 - -
4 മുതൽ 12 മാസത്തിൽ താഴെ 0,6 - -
കുട്ടികൾ
1 മുതൽ 4 വയസ്സിന് താഴെ 0,6 0,8
4 മുതൽ 7 വയസ്സിന് താഴെ 0,7 1,1
7 മുതൽ 10 വയസ്സിന് താഴെ 0,8 1,5
10 മുതൽ 13 വയസ്സിന് താഴെ 0,9 2,0
13 മുതൽ 15 വയസ്സിന് താഴെ 1,1 1,0 2,0
കൗമാരക്കാരും മുതിർന്നവരും
15 മുതൽ 19 വയസ്സിന് താഴെ 1,1 0,9 2,6
19 മുതൽ 25 വയസ്സിന് താഴെ 1,0 0,8 3,0
25 മുതൽ 51 വയസ്സിന് താഴെ 1,0 0,8 3,0
51 മുതൽ 65 വയസ്സിന് താഴെ 1,0 0,8 3,0
65 വയസും അതിൽ കൂടുതലുമുള്ളവർ 1,0 0,8 3,0
ഗര്ഭിണിയായ
4. മാസം മുതൽ 1,1 3,0
സ്റ്റില്ലെൻഡെക് 1,5 3,0

a1 മില്ലിഗ്രാം റെറ്റിനോൾ തുല്യമായ = 6 മില്ലിഗ്രാം ഓൾ-ട്രാൻസ്- β- കരോട്ടിൻ = 12 മില്ലിഗ്രാം മറ്റ് പ്രൊവിറ്റമിൻ എ കരോട്ടിനോയിഡുകൾ = 1 മില്ലിഗ്രാം റെറ്റിനോൾ = 1.15 മില്ലിഗ്രാം ഓൾ-ട്രാൻസ്-റെറ്റിനൈൽ അസറ്റേറ്റ് = 1.83 മില്ലിഗ്രാം ഓൾ-ട്രാൻസ്-റെറ്റിനൈൽ പാൽമിറ്റേറ്റ്; 1 IU (അന്താരാഷ്ട്ര യൂണിറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഫീൽഡിൽ മാത്രമേ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളൂ) = 0.3 retg റെറ്റിനോൾ.

കണക്കാക്കിയ മൂല്യം

70 ഗ്രാം സ്രവിക്കുന്ന പാലിൽ cCirca 100 µg റെറ്റിനോൾ തുല്യമായ അലവൻസ്

d ശാസ്ത്രീയ സമിതിയുടെ (എസ്‌സി‌എഫ്) ടോളറബിൾ അപ്പർ ഇൻ‌ടേക്ക് ലെവൽ (സുരക്ഷിതമായ ദൈനംദിന ഉപഭോഗം)

യൂറോപ്യൻ നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷന്റെ സമയത്ത്, യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ (ഇയു) സാധുവായ ശുപാർശിത ഡെയ്‌ലി അലവൻസുകൾ (ആർ‌ഡി‌എ) നൽകി, 1990 ൽ ഡയറക്റ്റീവ് 90/496 / ഇഇസിയിൽ പോഷകാഹാര ലേബലിംഗിന് നിർബന്ധമാക്കി. ഈ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ ഒരു അപ്‌ഡേറ്റ് 2008 ലാണ് നടന്നത്. 2011 ൽ, ആർ‌ഡി‌എ മൂല്യങ്ങൾക്ക് പകരം എൻ‌ആർ‌വി മൂല്യങ്ങൾ (ന്യൂട്രിയൻറ് റഫറൻസ് മൂല്യം) റെഗുലേഷൻ (ഇയു) നമ്പർ 1169/2011 ൽ മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചു. എൻ‌ആർ‌വി മൂല്യങ്ങൾ‌ അതിന്റെ അളവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു വിറ്റാമിനുകൾ, ധാതുക്കൾ ഒപ്പം ഘടകങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക ഒരു ശരാശരി വ്യക്തി അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി ദിവസേന കഴിക്കണം.

വിറ്റാമിന് പേര് എൻ.ആർ.വി
വിറ്റാമിൻ എ രെതിനൊല് 800 μg

ജാഗ്രത. ഒരു എൻ‌ആർ‌വി പരമാവധി അളവുകളുടെയും ഉയർന്ന പരിധികളുടെയും സൂചനയല്ല - “ടോളറബിൾ അപ്പർ ഇൻ‌ടേക്ക് ലെവൽ” (യു‌എൽ) പ്രകാരം മുകളിൽ കാണുക. എൻ‌ആർ‌വി മൂല്യങ്ങളും ലിംഗഭേദവും പ്രായവും കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല - ജർമ്മൻ ന്യൂട്രീഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ (ഡിജിഇ) ശുപാർശകൾ പ്രകാരം മുകളിൽ കാണുക. വി ..