വിറ്റാമിൻ സി: നിർവചനം, സിന്തസിസ്, ആഗിരണം, ഗതാഗതം, വിതരണം

വിറ്റാമിൻ സി ന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ‌പ്പെട്ടതാണ് വെള്ളംലയിക്കുന്ന വിറ്റാമിനുകൾ ചരിത്രപരമായി രസകരമായ ഒരു വിറ്റാമിൻ ആണ്. 1933 ൽ വിറ്റാമിൻ സി ഹാവോർത്ത്, ഹിർസ്റ്റ് എന്നീ ഇംഗ്ലീഷുകാരാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കിയത്. അതേ വർഷം, വിറ്റാമിന് അസ്കോർബിക് ആസിഡ് എന്ന് ഹാവോർത്തും ഹംഗേറിയൻ ബയോകെമിസ്റ്റ് സെൻറ്-ഗൈർഗിയും ചേർന്ന് നാമകരണം ചെയ്തു. അതേസമയം, ഹാവോർത്തും സ്വിസ് ടഡിയസ് റീച്ച്സ്റ്റൈനും സ്വതന്ത്രമായി നിർമ്മിച്ചു വിറ്റാമിൻ സി നിന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് (റീച്‌സ്റ്റൈൻ സിന്തസിസ്). ആന്റിസ്‌കോർബ്യൂട്ടിക് പ്രഭാവം കാരണം അസ്കോർബിക് ആസിഡിനെ “ആന്റിസ്‌കോർബ്യൂട്ടിക് ഫാക്ടർ” (സ്‌കോർബ്യൂട്ടസ്; ലാറ്റ്. = സ്‌കർവി) എന്നും വിളിക്കുന്നു. വിറ്റാമിൻ സി ആണ് ജനറിക് എൽ-ത്രിയോ-ഹെക്സ് -2-എനോനോ-1,4-ലാക്ടോണിന്റെയും അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവുകളുടെയും (ഡെറിവേറ്റീവുകൾ), എൽ - (+) - അസ്കോർബിക് ആസിഡിന്റെ ജൈവശാസ്ത്രപരമായ സ്വാധീനം ഗുണപരമായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിനു വിപരീതമായി, സ്റ്റീരിയോ ഐസോമറുകളായ ഡി-അസ്കോർബിക് ആസിഡ്, എൽ-ഐസോസ്കോർബിക് ആസിഡ്, ഡി-ഐസോസ്കോർബിക് ആസിഡ് (എറിത്രോബിക് ആസിഡ്) എന്നിവ ജൈവശാസ്ത്രപരമായി നിർജ്ജീവമാണ്. എൽ-അസ്കോർബിക് ആസിഡിന് ശക്തമായ റെഡോക്സ് സാധ്യതയുണ്ട് (റിഡക്ഷൻ / ഓക്സിഡേഷൻ സാധ്യത) കൂടാതെ ജലീയ ലായനിയിൽ ഇത് സ്വയം ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. ഓക്സിജൻ ഭാഗിക മർദ്ദം (വാതക മിശ്രിതത്തിനുള്ളിലെ മൊത്തം മർദ്ദത്തിന്റെ ഓക്സിജന്റെ അനുപാതം), പി.എച്ച്, താപനില, ഹെവി മെറ്റൽ ട്രെയ്സുകളുടെ സാന്നിധ്യം. വിറ്റാമിൻ അസിഡിക് ജലീയമായി സ്ഥിരത പുലർത്തുന്നു പരിഹാരങ്ങൾ (pH <6), ഇത് ദ്രുതഗതിയിൽ ഓക്സീകരിക്കപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷാര ലായനികളിൽ വിഘടിപ്പിക്കുന്നു. ന്റെ സൂചനകൾ ഭാരമുള്ള ലോഹങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇരുമ്പ് ഒപ്പം ചെമ്പ് അയോണുകൾ, വിനാശകരമായ ഓക്സീകരണ പ്രക്രിയയെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നു. ആസിഡുകൾ അതുപോലെ സിട്രിക് ആസിഡ്, മോണോ- ഉം പോളിസാക്രറൈഡുകൾ, പെപ്റ്റൈഡുകൾ കൂടാതെ ഫ്ലവൊനൊഇദ്സ്മറുവശത്ത്, അസ്കോർബിക് ആസിഡിന്റെ ഓക്സിഡേറ്റീവ് വിഘടനം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുകയും അങ്ങനെ സംരക്ഷിത പദാർത്ഥങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. ഓക്സിഡേഷൻ പ്രക്രിയയിൽ, എൽ-അസ്കോർബിക് ആസിഡ് വിപരീതമായി (വിപരീതമായി) റിയാക്ടീവ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സെമിഹൈഡ്രോസ്കോർബിക് ആസിഡ് വഴി ഡൈഹൈഡ്രോസ്‌കോർബിക് ആസിഡിലേക്ക് (ഡിഎച്ച്എ) പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു - ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. (ഉണങ്ങിയ) പഴങ്ങളിലോ പഴച്ചാറുകളിലോ അമിനോ സംയുക്തങ്ങളുപയോഗിച്ച് ഘനീഭവിക്കുന്ന പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്ന വളരെ പ്രതിപ്രവർത്തന സംയുക്തമാണ് ഡി‌എച്ച്‌എ, ഇത് ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളുടെ അഭികാമ്യമല്ലാത്ത തവിട്ടുനിറത്തിന് കാരണമാകുന്നു. ജലാംശം വഴി ലാക്റ്റോൺ റിംഗ് തുറക്കുന്നതിലൂടെ ഡിഎച്ച്‌എയെ വിറ്റാമിൻ-ഫലപ്രദമല്ലാത്ത 2,3-ഡികെറ്റോഗുലോണിക് ആസിഡ് - വിസർജ്ജന മെറ്റാബോലൈറ്റ് - ലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും. വെള്ളം തന്മാത്രകൾ) അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂട്ടത്തയോൺ (GSH; അടങ്ങുന്ന) കുറച്ചുകൊണ്ട് അസ്കോർബിക് ആസിഡിലേക്ക് വിപരീതമായി പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു അമിനോ ആസിഡുകൾ ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ്, സിസ്ടൈൻ ഗ്ലൈസിൻ). അവസാനമായി, സെമിഹൈഡ്രോ-, ഡൈഹൈഡ്രോസ്കോർബിക് ആസിഡ് എന്നിവയുള്ള എൽ-അസ്കോർബിക് ആസിഡ് ഒരു റിവേർസിബിൾ റെഡോക്സ് സിസ്റ്റമായി മാറുന്നു, അതിന്റെ ഫലമായി ആന്റിഓക്സിഡന്റ് വിറ്റാമിൻ സി യുടെ പ്രഭാവം.

സിന്തസിസ്

എൽ-അസ്കോർബിക് ആസിഡ് 2,3-എൻ‌ഡിയോൾ-എൽ-ഗുലോണിക് ആസിഡ് ഗാമാ-ലാക്ടോണാണ്, ഇത് ഡി- ൽ നിന്ന് സമന്വയിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുഗ്ലൂക്കോസ് ഉയർന്ന സസ്യങ്ങളും മിക്ക മൃഗങ്ങളും ഗ്ലൂക്കുറോണേറ്റ് പാതയിലൂടെ. ഗ്ലൂക്കുറോണേറ്റ് പാതയിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന സിന്തറ്റിക് ഘട്ടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു:

 • D-ഗ്ലൂക്കോസ് ഡി-ഗ്ലൂക്കുറോണിക് ആസിഡ് → എൽ-ഗ്ലൂക്കോണിക് ആസിഡ് → എൽ-ഗുലോനോലക്റ്റോൺ → 3-ഓക്സോ-എൽ-ഗുലോനോലക്റ്റോൺ → L - (+) - അസ്കോർബിക് ആസിഡ്.

എൽ-ഗുലോനോലക്റ്റോൺ മുതൽ 3-ഓക്സോ-എൽ-ഗുലോനോലക്റ്റോൺ വരെ ഓക്സീകരണം സംഭവിക്കുന്നത് എൽ-ഗുലോനോലക്റ്റോൺ ഓക്സിഡേസ് എന്ന എൻസൈമാണ്. മനുഷ്യർ, വലിയ കുരങ്ങുകൾ, ഗിനിയ പന്നികൾ, വെട്ടുക്കിളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില പ്രാണികൾ എന്നിവയ്ക്ക് എൽ-ഗുലോനോലക്റ്റോൺ ഓക്സിഡേസ് എൻ‌ഡോജെനസായി (ശരീരത്തിൽ തന്നെ) സമന്വയിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ജീൻ മ്യൂട്ടേഷൻ, അതിനാൽ വിറ്റാമിൻ സി കഴിക്കുന്നതിനെ ആശ്രയിക്കുക. സസ്തനികളിലെ എൽ-അസ്കോർബിക് ആസിഡിന്റെ ബയോസിന്തസിസ് സംഭവിക്കുന്നത് കരൾ, പക്ഷികളിലെ വിറ്റാമിൻ സി സമന്വയിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു വൃക്ക.

ആഗിരണം

വാമൊഴിയായി കഴിക്കുന്ന അസ്കോർബിക് ആസിഡ് ഇതിനകം തന്നെ ഓറൽ വഴി ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു (ഏറ്റെടുക്കുന്നു) മ്യൂക്കോസ, കാരിയർ (മെംബ്രൻ-ബൗണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രോട്ടീൻ) ഉയർന്ന ഗതാഗത ശേഷിയുള്ള ഒരു കാരിയർ-മെഡിയേറ്റഡ്, നിഷ്‌ക്രിയ പ്രക്രിയയിലൂടെ. എന്നിരുന്നാലും, ന്റെ പ്രധാന സൈറ്റുകൾ ആഗിരണം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു ഡുവോഡിനം ഒപ്പം പ്രോക്സിമൽ ജെജുനം. ഡുവോഡിനൽ, ജെജൂണൽ വിറ്റാമിൻ സി എന്നിവയുടെ സംവിധാനം ആഗിരണംയഥാക്രമം സ്പീഷിസ് നിർദ്ദിഷ്ടവും ഡോസ്ആശ്രിത. എലികളിലും ഹാംസ്റ്ററുകളിലും, കുടൽ ആഗിരണം എൽ-അസ്കോർബിക് ആസിഡിന്റെ ലളിതമായ വ്യാപനത്തിലൂടെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. മനുഷ്യരും ഗിനിയ പന്നികളും കുറഞ്ഞ അളവിൽ എൽ-അസ്കോർബിക് ആസിഡിനെ സജീവമായി ആഗിരണം ചെയ്യുന്നു സോഡിയം-പൊട്ടാസ്യം-ATPase (Na + / K + -ATPase) - ഡ്രൈവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം. ഇന്നുവരെ, രണ്ട് ഗതാഗതം പ്രോട്ടീനുകൾ - എസ്‌സി‌വി‌ടി 1, എസ്‌സി‌വി‌ടി 2 - എൽ-അസ്കോർബിക് ആസിഡിനെ മുകളിലെ മ്യൂക്കോസൽ സെല്ലുകളിലേക്ക് (മ്യൂക്കോസൽ സെല്ലുകളിലേക്ക്) മാറ്റുന്നതായി കണ്ടെത്തി. ചെറുകുടൽ വർദ്ധിച്ച വിറ്റാമിൻ സി സാന്ദ്രത Na + / K + -ATPase ന്റെ പ്രവർത്തനം കുറയ്ക്കുന്നതിനാൽ എൽ-അസ്കോർബിക് ആസിഡിന്റെ ഉയർന്ന ഡോസുകൾ വ്യാപകമായി ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. എൽ-അസ്കോർബിക് ആസിഡിന് വിപരീതമായി, ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത രൂപം ഡിഎച്ച്എ എന്ററോസൈറ്റ് മെംബ്രൺ കടന്നുപോകുന്നു ( കുടൽ എപ്പിത്തീലിയൽ സെല്ലുകളുടെ മെംബ്രൺ) സുഗമമായ വ്യാപനത്തിലൂടെ മാത്രം. അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേറ്ററായി ഡോസ് വിറ്റാമിൻ സി വർദ്ധിക്കുന്നു, ആഗിരണം നിരക്ക് കുറയുന്നു, ട്രാൻസ്‌മെംബ്രെൻ വിറ്റാമിൻ സി ഗതാഗതത്തിന്റെ തരംതാഴ്ത്തൽ (തരംതാഴ്ത്തൽ) പ്രോട്ടീനുകൾ മുകളിലെ എന്ററോസൈറ്റുകളിൽ (എപ്പിത്തീലിയൽ സെല്ലുകൾ) ചെറുകുടൽ കുടൽ ല്യൂമനിൽ വിറ്റാമിൻ സി ഉള്ളടക്കം കൂടുതലായിരിക്കുമ്പോൾ, സജീവമായ ഗതാഗത സംവിധാനവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നിഷ്ക്രിയ സ്വാംശീകരണ പാതയുടെ കാര്യക്ഷമതയില്ലായ്മ കാരണം. അങ്ങനെ, സാധാരണ ഭക്ഷണക്രമം അല്ലെങ്കിൽ വാക്കാലുള്ള പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഡോസ് പ്രതിദിനം 180 മില്ലിഗ്രാം വരെ, 80-90% വരെ, 1 ഗ്രാം (1,000 മില്ലിഗ്രാം) / ദിവസം 65-75%, 3 ഗ്രാം (3,000 മില്ലിഗ്രാം) / ദിവസം 40%, 12 ഗ്രാം (12,000 മില്ലിഗ്രാം) ) / ദിവസം വിറ്റാമിൻ സിയുടെ 16% മാത്രമേ ആഗിരണം ചെയ്യൂ. ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടാത്ത വിറ്റാമിൻ സി പ്രധാനമായും വലിയ കുടൽ സസ്യജാലങ്ങളാൽ തരംതാഴ്ത്തപ്പെടുന്നു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് (CO2), ഓർഗാനിക് ആസിഡുകൾ. ഇക്കാരണത്താൽ, ഉയർന്ന അളവിൽ വിറ്റാമിൻ സി കഴിക്കുന്നത് ദഹനനാളത്തിന് കാരണമാകാം (വയറ്) പോലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ അതിസാരം (വയറിളക്കം) കൂടാതെ വയറുവേദന (വയറുവേദന).

ശരീരത്തിലെ ഗതാഗതവും വിതരണവും

വിറ്റാമിൻ സി ആഗിരണം ചെയ്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു രക്തം പ്ലാസ്മ - 0.8-1.4 മി.ഗ്രാം / ഡി.എൽ - 24% പ്രോട്ടീനുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് ജീവികളിലുടനീളം വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു, പക്ഷേ വ്യത്യസ്ത അടുപ്പത്തോടെ (ബൈൻഡിംഗ് ബലം) ടിഷ്യൂകളിലേക്ക്. അവരോഹണ സാന്ദ്രതയിൽ മനുഷ്യരിൽ വിറ്റാമിൻ സി ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്:

 • പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്രന്ഥി (പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്രന്ഥി).
 • അഡ്രിനൽ ഗ്രന്ഥി
 • ഐ ലെൻസ്
 • ല്യൂക്കോസൈറ്റുകൾ (വെള്ള രക്തം സെല്ലുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ലിംഫൊസൈറ്റുകൾ (സെല്ലുലാർ ഘടകങ്ങൾ രക്തം; അവയിൽ ബി സെല്ലുകൾ, ടി സെല്ലുകൾ, പ്രകൃതി കൊലയാളി സെല്ലുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു).
 • തലച്ചോറ്
 • കരൾ
 • പാൻക്രിയാസ് (പാൻക്രിയാസ്)
 • പ്ലീഹ
 • വൃക്ക
 • മയോകാർഡിയം (ഹൃദയപേശികൾ)
 • ശാസകോശം
 • എല്ലിൻറെ പേശി
 • വൃഷണങ്ങൾ (വൃഷണങ്ങൾ)
 • തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി

In ല്യൂക്കോസൈറ്റുകൾ ഒപ്പം ലിംഫൊസൈറ്റുകൾ (വെളുത്ത രക്താണുക്കള്), യഥാക്രമം വിറ്റാമിൻ സി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സൈറ്റോസലിലാണ്. മനുഷ്യർക്ക് അസ്കോർബിക് ആസിഡിന്റെ പ്രത്യേക സ്റ്റോറുകൾ ഇല്ല. ഏതെങ്കിലും അമിതമായ ഉപഭോഗം ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ മലം (മലം വഴി) കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ വൃക്കസംബന്ധമായി (വഴി) വൃക്ക). മനുഷ്യരിൽ അസ്കോർബിക് ആസിഡ് പൂൾ 1.5 മുതൽ പരമാവധി 3 ഗ്രാം വരെയാണ്. മൊത്തം ബോഡി പൂളിൽ 300 മില്ലിഗ്രാമിൽ താഴെയുള്ള നിലയിലേക്കുള്ള കുറവ് - വിറ്റാമിൻ സി പ്ലാസ്മ ഏകാഗ്രത 0.2 1 mg / dl - കുറവുള്ള ലക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു - സ്കർവി ഒരു ക്ലാസിക് ക്ലിനിക്കൽ വിറ്റാമിൻ സി യുടെ ലക്ഷണമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. മൊത്തം പ്രതിദിന വിറ്റുവരവ് (വിറ്റുവരവ്) ഏകദേശം XNUMX മില്ലിഗ്രാം / കിലോ ശരീരഭാരം, പൂൾ വലുപ്പത്തെയും ദൈനംദിന ഉപഭോഗത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇത് ബാധിക്കുന്നു സമ്മര്ദ്ദം, പുകവലി, ഒപ്പം വിട്ടുമാറാത്ത രോഗം. ഹോമിയോസ്റ്റാറ്റിക് നിയന്ത്രണം കാരണം വിറ്റാമിൻ സി യുടെ ജൈവിക അർദ്ധായുസ്സ് 10-30 ദിവസങ്ങൾക്കിടയിൽ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു, അതേസമയം ഫാർമക്കോകൈനറ്റിക് അർദ്ധായുസ്സ് ശരാശരി 2.9 മണിക്കൂർ മാത്രമാണ്.

വിസർജ്ജനം

ലെ എൽ-അസ്കോർബിക് ആസിഡിന്റെ അപചയം കരൾ ഒപ്പം വൃക്ക ഡൈഹൈഡ്രോസ്‌കോർബിക് ആസിഡ്, 2,3-ഡികെറ്റോഗുലോണിക് ആസിഡ് എന്നിവ വഴി ഓക്സിഡേറ്റീവ് ആയി സംഭവിക്കുന്നു ഓക്സലിക് ആസിഡ്. ഒരു ഫിസിയോളജിക്കൽ വിറ്റാമിൻ സി കഴിക്കുമ്പോൾ - പ്ലാസ്മ ഏകാഗ്രത 1.2-1.8 മി.ഗ്രാം / ഡി.എൽ; മൊത്തം ബോഡി പൂൾ g 1.5 ഗ്രാം - അസ്കോർബിക് ആസിഡും (10-20%) അതിന്റെ പ്രധാന മെറ്റബോളിറ്റുകളും (ഇന്റർമീഡിയറ്റുകൾ) ഡിഎച്ച്എ (ഏകദേശം 20%), 2,3-ഡികെറ്റോഗുലോണിക് ആസിഡ് (ഏകദേശം 20%) ഓക്സലിക് ആസിഡ് (ഏകദേശം 40%) പ്ലാസ്മ മുതൽ വൃക്കകൾ പുറന്തള്ളുന്നു ഏകാഗ്രത വിറ്റാമിൻ സി വൃക്കയുടെ പുനർവായന ശേഷിയെ ഗണ്യമായി കവിയുന്നു - വിറ്റാമിൻ സി> 1 മില്ലിഗ്രാം / ഡിഎല്ലിനുള്ള വൃക്കസംബന്ധമായ പരിധി. കൂടാതെ, എൽ-ത്രിയോണിക് ആസിഡ്, എൽ- പോലുള്ള മറ്റ് നിരവധി മെറ്റബോളിറ്റുകളും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.സൈലോസ്, അസ്കോർബിക് ആസിഡ് -2 സൾഫേറ്റ് എന്നിവ പ്രധാനമായും വൃക്കസംബന്ധമായവ ഒഴിവാക്കുന്നു ഉന്മൂലനം മൊത്തം ടിഷ്യു സാച്ചുറേഷൻ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ സി ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന അളവല്ല. ദിവസേനയുള്ള മൂത്രത്തിന്റെ ഏകദേശം 35-50% ഓക്സലിക് ആസിഡ് (ഏകദേശം 30-40 മി.ഗ്രാം) ആരോഗ്യമുള്ള മുതിർന്നവരിൽ അസ്കോർബിക് ആസിഡിൽ നിന്നാണ് സാധാരണ ലഭിക്കുന്നത് ഭക്ഷണക്രമം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, വിറ്റാമിൻ സി-ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് രൂപപ്പെടുന്നതിൽ ഒരു പങ്കു വഹിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നില്ല കാൽസ്യം ആരോഗ്യമുള്ള ജനസംഖ്യയിലെ ഓക്സലേറ്റ് കല്ലുകൾ. ഹാർവാർഡ് സ്കൂൾ ഓഫ് പബ്ലിക് അനുസരിച്ച് ആരോഗ്യം 45,251 പുരുഷന്മാരിലും 85,557 സ്ത്രീകളിലും ഫിസിഷ്യൻ ഹെൽത്ത് സ്റ്റഡി (പിഎച്ച്എസ്), നഴ്‌സുമാരുടെ ആരോഗ്യ പഠനം (എൻ‌എച്ച്എസ്) - വൃക്കയിലെ കല്ല് രോഗത്തിന്റെ ചരിത്രമില്ലാത്ത, ഉയർന്ന അളവിൽ വിറ്റാമിൻ സി (≥ 1.5 ഗ്രാം വിറ്റാമിൻ സി / ദിവസം) നെഫ്രോലിത്തിയാസിസിന്റെ അപകടസാധ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (വൃക്ക കല്ലുകൾ). എൻ‌എച്ച്‌എസ് / പി‌എച്ച്എസ് പഠനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി ക്ലിനിക്കൽ ഇടപെടലുകളുടെയും ഭാവി പഠനങ്ങളുടെയും അവലോകനം നൽകിയ ഗെർസ്റ്റർ (1997) ഇതേ നിഗമനത്തിലെത്തി. എന്നിരുന്നാലും, ആവർത്തിച്ചുള്ള നെഫ്രോലിത്തിയാസിസ് ഉള്ള രോഗികൾ (വൃക്ക കല്ലുകൾ), വൃക്കസംബന്ധമായ പ്രവർത്തനം, അല്ലെങ്കിൽ അസ്കോർബിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സലേറ്റ് മെറ്റബോളിസത്തിലെ ഒരു തകരാറ് എന്നിവ അവരുടെ വിറ്റാമിൻ സി ഉപഭോഗം പ്രതിദിനം 50-100 മില്ലിഗ്രാമായി പരിമിതപ്പെടുത്തണം. ഒരു ചുവടെ പ്ലാസ്മ ഏകാഗ്രത 1.2 മി.ഗ്രാം / ഡി.എല്ലിൽ, അസ്കോർബിക് ആസിഡ് ഒരു സജീവമാണ് വീണ്ടും ആഗിരണം ചെയ്യുന്നത് സോഡിയംപ്രോക്സിമൽ ട്യൂബുലിലെ (വൃക്കസംബന്ധമായ ട്യൂബുൾ) ഒരു കാരിയർ (മെംബ്രൻ-ബൗണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രോട്ടീൻ) വഴി ആശ്രിത പ്രക്രിയ. രക്തത്തിലെ പ്ലാസ്മയിലെ വിറ്റാമിൻ സി ഉള്ളടക്കം കുറയുമ്പോൾ, ട്യൂബുലാർ പുനർവായന നിരക്ക് വർദ്ധിക്കുന്നു. സാധാരണ അവസ്ഥയിൽ, വാമൊഴിയായി കഴിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ സി യുടെ ഏകദേശം 3% മലം മാറ്റമില്ലാതെ കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റബോളിറ്റുകളുടെ രൂപത്തിൽ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു. മലം ഉന്മൂലനം വിറ്റാമിൻ സി യുടെ ഉയർന്ന അളവിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു, അതിനാൽ> 3 ഗ്രാം വിറ്റാമിൻ സി കഴിക്കുമ്പോൾ, നോൺമെറ്റബോളൈസ്ഡ് അസ്കോർബിക് ആസിഡ് വലിയ അളവിൽ മലമൂത്ര വിസർജ്ജനം നടത്തുന്നു (മലം വഴി) കൂടാതെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമേ ഗ്ലോമെറുലാർ വഴി വൃക്ക വഴി പുറത്താക്കൂ ശുദ്ധീകരണം.