വിറ്റാമിൻ കെ: നിർവചനം, സിന്തസിസ്, ആഗിരണം, ഗതാഗതം, വിതരണം

വിറ്റാമിൻ കെ ആന്റിഹെമോറാജിക് (ഹെമോസ്റ്റാറ്റിക്) പ്രഭാവം മൂലം 1929 ൽ ഫിസിയോളജിസ്റ്റും ബയോകെമിസ്റ്റുമായ കാൾ പീറ്റർ ഹെൻറിക് ഡാം കണ്ടെത്തിയത് രക്തം കട്ടപിടിക്കൽ പഠനങ്ങൾ. വിറ്റാമിൻ കെ ഒരു ഏകീകൃത പദാർത്ഥമല്ല, മറിച്ച് മൂന്ന് ഘടനാപരമായ വേരിയന്റുകളിൽ സംഭവിക്കുന്നു. വിറ്റാമിൻ കെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഇനിപ്പറയുന്ന വസ്തുക്കളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും:

  • വിറ്റാമിൻ കെ 1 - ഫൈലോക്വിനോൺ - പ്രകൃതിയിൽ സംഭവിക്കുന്നു.
  • വിറ്റാമിൻ കെ 2 - മെനക്വിനോൺ (എം‌കെ-എൻ) - പ്രകൃതിയിൽ സംഭവിക്കുന്നു.
  • വിറ്റാമിൻ കെ 3 - 2-മെഥൈൽ-1,4-നാഫ്തോക്വിനോൺ, മെനാഡിയോൺ - സിന്തറ്റിക് ഉൽപ്പന്നം.
  • വിറ്റാമിൻ കെ 4 - 2-മെഥൈൽ-1,4-നാഫ്തോഹൈഡ്രോക്വിനോൺ, മെനാഡിയോൾ - സിന്തറ്റിക് ഉൽപ്പന്നം.

എല്ലാം വിറ്റാമിൻ കെ 2-മെഥൈൽ-1,4-നാഫ്തോക്വിനോണിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണെന്ന് വേരിയന്റുകൾക്ക് പൊതുവായി ഉണ്ട്. സി 3 പൊസിഷനിലെ സൈഡ് ചെയിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പ്രധാന ഘടനാപരമായ വ്യത്യാസം. വിറ്റാമിൻ കെ 1 ലെ ലിപ്പോഫിലിക് (കൊഴുപ്പ് ലയിക്കുന്ന) സൈഡ് ചെയിനിന് ഒരു അപൂരിത (ഇരട്ട ബോണ്ട് ഉള്ളത്) മൂന്ന് പൂരിത (ഇരട്ട ബോണ്ട് ഇല്ലാതെ) ഐസോപ്രീൻ യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ട്, വിറ്റാമിൻ കെ 2 വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു സൈഡ് ചെയിൻ ഉണ്ട്, സാധാരണയായി 6-10 ഐസോപ്രീൻ തന്മാത്രകൾ. വിറ്റാമിൻ കെ 3, അതിന്റെ വെള്ളം- ലയിക്കുന്ന ഡെറിവേറ്റീവ് മെനാഡിയോൺ സോഡിയം ഹൈഡ്രജന് സിന്തറ്റിക് ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾക്ക് സൈഡ് ചെയിൻ ഇല്ലാത്തതിനാൽ സൾഫൈറ്റ്, വിറ്റാമിൻ കെ 4 - മെനാഡിയോൾ ഡിസ്റ്റർ, മെനാഡിയോൾ ഡിബ്യൂട്ടൈറേറ്റ് പോലുള്ളവ. എന്നിരുന്നാലും, ജീവജാലത്തിൽ, ക്വിനോയിഡ് റിങ്ങിന്റെ സി 3 സ്ഥാനത്തേക്ക് നാല് ഐസോപ്രീൻ യൂണിറ്റുകളുടെ കോവാലന്റ് അറ്റാച്ചുമെന്റ് സംഭവിക്കുന്നു. സി 2 സ്ഥാനത്തുള്ള ക്വിനോയിഡ് റിംഗിലെ മെഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വിറ്റാമിൻ കെ യുടെ പ്രത്യേക ജൈവശാസ്ത്രപരമായ ഫലപ്രാപ്തിക്ക് കാരണമാകുന്നു. ക്വിനോയിഡ് റിങ്ങിന്റെ സി 3 സ്ഥാനത്തുള്ള സൈഡ് ചെയിൻ മെഥൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ്. സി 3 സ്ഥാനത്തുള്ള സൈഡ് ചെയിൻ, ലിപിഡ് ലായകത നിർണ്ണയിക്കുകയും അങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആഗിരണം (കുടൽ വഴി ഏറ്റെടുക്കുക). മുമ്പത്തെ അനുഭവം അനുസരിച്ച്, വിറ്റാമിൻ കെ പ്രവർത്തനമുള്ള 100 ഓളം ക്വിനോണുകൾ അറിയപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കുന്നവ മാത്രം വിറ്റാമിനുകൾ കെ 1, കെ 2 എന്നിവ പ്രായോഗിക പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു, കാരണം വിറ്റാമിൻ കെ 3 നും മറ്റ് നാഫ്തോക്വിനോണുകൾക്കും പ്രതികൂലവും ചിലപ്പോൾ വിഷലിപ്തവുമായ (വിഷ) ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം [2-4, 9-12, 14, 17].

സിന്തസിസ്

പച്ച സസ്യങ്ങളുടെ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റുകളിൽ (ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് കഴിവുള്ള സെൽ അവയവങ്ങൾ) ഫൈലോക്വിനോൺ (വിറ്റാമിൻ കെ 1) സമന്വയിപ്പിക്കുമ്പോൾ (ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് പ്രക്രിയയിൽ), മെനക്വിനോണിന്റെ ബയോസിന്തസിസ് (വിറ്റാമിൻ കെ 2) വിവിധ കുടൽ നടത്തുന്നു ബാക്ടീരിയടെർമിനൽ ഇലിയത്തിൽ (താഴ്ന്നത്) സംഭവിക്കുന്ന എസ്ഷെറിച്ച കോളി, ലാക്ടോബാസിലസ് ആസിഡോഫിലസ് എന്നിവ. ചെറുകുടൽ) ഒപ്പം കോളൻ (വലിയ കുടൽ) യഥാക്രമം. മനുഷ്യ കുടലിൽ, 50% വരെ മെനക്വിനോൺ സമന്വയിപ്പിക്കാൻ കഴിയും - എന്നാൽ ഒരു ഫിസിയോളജിക്കൽ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം കുടൽ സസ്യങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്. കുടൽ ഒഴിവാക്കലുകൾ (കുടൽ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ നീക്കംചെയ്യൽ), കോശജ്വലന മലവിസർജ്ജനം (IBD), സെലിക് ഡിസീസ് മറ്റ് കുടൽ രോഗങ്ങളും രോഗചികില്സ കൂടെ ബയോട്ടിക്കുകൾ അതുപോലെ സെഫാലോസ്പോരിൻസ്, ആംപിസിലിൻ ടെട്രാസൈക്ലിനുകൾ മെനക്വിനോൺ സമന്വയത്തെ സാരമായി ബാധിക്കും. അതുപോലെ, മാറ്റം വരുത്തിയതിനാൽ ഭക്ഷണത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ കുടൽ സസ്യങ്ങൾ കുടൽ വിറ്റാമിൻ കെ 2 സിന്തസിസിനെ സ്വാധീനിച്ചേക്കാം. വിറ്റാമിൻ കെ 2 ബാക്ടീരിയൽ സമന്വയിപ്പിച്ച ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ എത്രത്തോളം സംഭാവന നൽകുന്നു എന്നത് വിവാദമാണ്. മുതൽ, പരീക്ഷണാത്മക അനുഭവം അനുസരിച്ച്, ദി ആഗിരണം മെനക്വിനോണിന്റെ നിരക്ക് കുറവാണ്, കുടലിന്റെ സമന്വയ പ്രകടനം എന്ന് അനുമാനിക്കാം ബാക്ടീരിയ വിറ്റാമിൻ കെ വിതരണത്തിൽ ഒരു ചെറിയ സംഭാവന മാത്രമേ നൽകുന്നുള്ളൂ. അഞ്ച് ആഴ്ച വിറ്റാമിൻ കെ രഹിതമായ ശേഷം വിഷയങ്ങളിൽ വിറ്റാമിൻ കെ യുടെ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കണ്ടെത്തിയില്ലെന്ന നിരീക്ഷണം ഭക്ഷണക്രമം, എന്നാൽ 3-4 ആഴ്ചകൾക്കുശേഷം ഇവ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ബയോട്ടിക്കുകൾ ഒരേ സമയം നൽകി, വിറ്റാമിൻ കെ സമന്വയിപ്പിച്ച (കുടൽ വഴി) ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് തീർച്ചയായും പ്രധാനമാണെന്ന അനുമാനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

ആഗിരണം

വിറ്റാമിൻ കെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ വ്യക്തിഗത പദാർത്ഥങ്ങൾ തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ആഗിരണം. ഭക്ഷണത്തിലെ ആഗിരണം പ്രധാനമായും ഫൈലോക്വിനോൺ ആണ്. വിറ്റാമിൻ കെ വിതരണത്തിൽ അനുബന്ധമായി (ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം) വിതരണം ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയൽ സമന്വയിപ്പിച്ച മെനക്വിനോൺ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. കൊഴുപ്പ് ലയിക്കുന്നവയെപ്പോലെ വിറ്റാമിനുകൾ, വിറ്റാമിൻ കെ 1, കെ 2 എന്നിവ കൊഴുപ്പ് ആഗിരണം ചെയ്യുമ്പോൾ ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു (എടുക്കുന്നു), അതായത് ലിപ്പോഫിലിക് കടത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗമായി ഭക്ഷണത്തിലെ കൊഴുപ്പുകളുടെ സാന്നിധ്യം തന്മാത്രകൾ, പിത്തരസം ആസിഡുകൾ ലയിക്കുന്നതിനായി (ലയിക്കുന്നതിന്റെ വർദ്ധനവ്) മൈക്കൽ രൂപീകരണത്തിനും (കൊഴുപ്പ് ലയിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ ജലീയ ലായനിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുന്ന ഗതാഗത മൃഗങ്ങളുടെ രൂപീകരണം), പാൻക്രിയാറ്റിക് ലിപേസ് (ദഹനം എൻസൈമുകൾ പാൻക്രിയാസിൽ നിന്ന്) കുടൽ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നതിന് (കുടൽ വഴി ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന) വിറ്റാമിൻ കെ ബന്ധിത അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്ററിഫൈഡ് വിറ്റാമിൻ കെ ആവശ്യമാണ്. വിറ്റാമിനുകൾ കെ 1, കെ 2 എന്നിവ മിക്സഡ് മൈക്കലുകളുടെ ഭാഗമായി, ജെജൂനത്തിന്റെ എന്ററോസൈറ്റുകളുടെ (എപ്പിത്തീലിയൽ സെല്ലുകൾ) (ശൂന്യമായ കുടൽ) - ഫിലോ-, ഭക്ഷണം നൽകുന്ന മെനക്വിനോൺ - ടെർമിനൽ ഇലിയം (താഴ്ന്നത്) ചെറുകുടൽ) - ബാക്ടീരിയൽ സമന്വയിപ്പിച്ച മെനക്വിനോൺ - ആന്തരികവത്കരിക്കുന്നു. സെല്ലിൽ, വിറ്റാമിൻ കെ 1, കെ 2 എന്നിവ ചൈലോമൈക്രോണുകളിലേക്ക് (ലിപിഡ് അടങ്ങിയ ലിപ്പോപ്രോട്ടീൻ) സംയോജിപ്പിക്കുന്നത് (ഏറ്റെടുക്കൽ) സംഭവിക്കുന്നു, ഇത് ലിപ്പോഫിലിക് വിറ്റാമിനുകളെ വഴി കടത്തുന്നു ലിംഫ് പെരിഫെറലിലേക്ക് രക്തം ട്രാഫിക്. സാച്ചുറേഷൻ ചലനാത്മകതയെത്തുടർന്ന് energy ർജ്ജത്തെ ആശ്രയിച്ചുള്ള സജീവ ഗതാഗതത്തിലൂടെ അലിമെൻററി (ഡയറ്ററി) വിറ്റാമിൻ കെ 1, കെ 2 എന്നിവ ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ, ബാക്ടീരിയകളാൽ സമന്വയിപ്പിച്ച വിറ്റാമിൻ കെ 2 ആഗിരണം ചെയ്യുന്നത് നിഷ്ക്രിയ വ്യാപനത്തിലൂടെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. വിറ്റാമിൻ കെ 1 മുതിർന്നവരിൽ കുടലിൽ (കുടൽ വഴി) വേഗത്തിൽ ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. 20 ഉം 80% ഉം. നിയോനേറ്റിൽ, ഫിസിയോളജിക്കൽ സ്റ്റീറ്റോറിയ (ഫാറ്റി സ്റ്റൂൾസ്) കാരണം ഫൈലോക്വിനോണിന്റെ ആഗിരണം നിരക്ക് ഏകദേശം 30% മാത്രമാണ്. ദി ജൈവവൈവിദ്ധ്യത ലിപ്പോഫിലിക് വിറ്റാമിനുകളുടെ കെ 1, കെ 2 എന്നിവ കുടലിലെ പിഎച്ച്, ഭക്ഷണത്തിലെ കൊഴുപ്പുകളുടെ തരം, അളവ്, സാന്നിദ്ധ്യം എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു പിത്തരസം ആസിഡുകൾ പാൻക്രിയാസിൽ നിന്നുള്ള ലിപെയ്സുകൾ (ദഹനം എൻസൈമുകൾ പാൻക്രിയാസിൽ നിന്ന്). കുറഞ്ഞ പി.എച്ച്, ഹ്രസ്വ- അല്ലെങ്കിൽ ഇടത്തരം ചെയിൻ പൂരിത ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ വർദ്ധിക്കുക, ഉയർന്ന പി.എച്ച്, ലോംഗ്-ചെയിൻ പോളിഅൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ ഫൈലോ, മെനക്വിനോൺ എന്നിവ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നതിനെ തടയുന്നു. ഭക്ഷണത്തിലെ കൊഴുപ്പുകൾ മുതൽ പിത്തരസം ആസിഡുകൾ ആഗിരണം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ളത് വിദൂര ഇലിയത്തിൽ പരിമിതമായ പരിധി വരെ മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ (ന്റെ താഴത്തെ വിഭാഗം ചെറുകുടൽ) ഒപ്പം കോളൻ (വലിയ കുടൽ), അവിടെ വിറ്റാമിൻ കെ 2 സമന്വയിപ്പിക്കുന്നു ബാക്ടീരിയ ഫൈലോക്വിനോണിനെ അപേക്ഷിച്ച് ബാക്ടീരിയ മെനക്വിനോൺ വളരെ കുറച്ച് അളവിൽ ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അവയുടെ ഹൈഡ്രോഫിലിസിറ്റി കാരണം (വെള്ളം ലയിക്കുന്നവ), സിന്തറ്റിക് വിറ്റാമിനുകളായ കെ 3, കെ 4 എന്നിവയും അവയുടെ വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന ഡെറിവേറ്റീവുകളും (ഡെറിവേറ്റീവുകൾ) ഭക്ഷണത്തിലെ കൊഴുപ്പുകളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു, പിത്തരസം ആസിഡുകൾ, പാൻക്രിയാറ്റിക് ലിപെയ്സുകൾ (ദഹനം എൻസൈമുകൾ പാൻക്രിയാസിൽ നിന്ന്) ചെറുകുടലിൽ കോളൻ (വലിയ കുടൽ) നേരിട്ട് രക്തപ്രവാഹത്തിലേക്ക് വിടുന്നു.

ശരീരത്തിലെ ഗതാഗതവും വിതരണവും

ഗതാഗത സമയത്ത് കരൾ, സൌജന്യമായി ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ (എഫ്എഫ്എസ്), ചൈലോമൈക്രോണുകളിൽ നിന്നുള്ള മോണോഗ്ലിസറൈഡുകൾ എന്നിവ ലിപോപ്രോട്ടീന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ പെരിഫറൽ ടിഷ്യൂകളിലേക്ക് വിടുന്നു. ലിപേസ് (LPL), ഇത് സെൽ പ്രതലങ്ങളിലും ക്ലീവുകളിലും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു മധുസൂദനക്കുറുപ്പ്. ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെ, ചൈലോമൈക്രോണുകളെ കൈലോമിക്രോൺ അവശിഷ്ടങ്ങളിലേക്ക് (കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ ചൈലോമൈക്രോൺ അവശിഷ്ടങ്ങൾ) തരംതാഴ്ത്തുന്നു, അവ അപ്പോളിപോപ്രോട്ടീൻ ഇ (അപ്പോഇ) മദ്ധ്യസ്ഥമാക്കി, പ്രത്യേക റിസപ്റ്ററുകളുമായി (ബൈൻഡിംഗ് സൈറ്റുകൾ) ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. കരൾ. വിറ്റാമിൻ കെ 1, കെ 2 എന്നിവയിലേക്ക് കരൾ റിസപ്റ്റർ-മെഡിയേറ്റഡ് എൻ‌ഡോസൈറ്റോസിസ് മൂലമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഫില്ലോ-, മെനക്വിനോൺ എന്നിവ കരളിൽ ഭാഗികമായി അടിഞ്ഞുകൂടുകയും ഭാഗികമായി ഹെപ്പാറ്റിക് (കരളിൽ) സമന്വയിപ്പിച്ച വി‌എൽ‌ഡി‌എൽ (വളരെ കുറവാണ്) സാന്ദ്രത ലിപ്പോപ്രോട്ടീൻ; വളരെ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ കൊഴുപ്പ് അടങ്ങിയ ലിപ്പോപ്രോട്ടീൻ). രക്തപ്രവാഹത്തിലേക്ക് വി‌എൽ‌ഡി‌എൽ പുറത്തിറങ്ങിയതിനുശേഷം, ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിറ്റാമിനുകളായ കെ 3, കെ 4 എന്നിവയും വി‌എൽ‌ഡി‌എല്ലുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് എക്സ്ട്രാപെപാറ്റിക് (കരളിന് പുറത്ത്) ടിഷ്യുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ടാർഗെറ്റ് അവയവങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു വൃക്ക, അഡ്രീനൽ ഗ്രന്ഥി, ശാസകോശം, മജ്ജ, ഒപ്പം ലിംഫ് നോഡുകൾ. ടാർഗെറ്റ് സെല്ലുകൾ വഴി വിറ്റാമിൻ കെ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ലിപ്പോപ്രോട്ടീൻ വഴിയാണ് ലിപേസ് (LPL) പ്രവർത്തനം. ഇതുവരെ, കുടൽ ബാക്ടീരിയകളാൽ സമന്വയിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക മെനക്വിനോണിന്റെ (എം‌കെ -4) പങ്ക് ഫിലോക്വിനോൺ, മെനാഡിയോൺ എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതായി ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല. പാൻക്രിയാസിൽ, ഉമിനീര് ഗ്രന്ഥികൾ, തലച്ചോറ് ഒപ്പം സ്റ്റെർനം ഉയർന്നത് ഏകാഗ്രത ഫൈലോക്വിനോണിനേക്കാൾ എം‌കെ -4 ന്റെ കണ്ടെത്തൽ. ഫൈലോക്വിനോൺ ഏകാഗ്രത in രക്തം ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ഉള്ളടക്കവും അപ്പോയുടെ പോളിമോർഫിസവും പ്ലാസ്മയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് സെറം വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഏകാഗ്രത വർദ്ധിച്ച ഫൈലോക്വിനോൺ അളവുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഇത് പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് പതിവായി നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, 60 വയസ് പ്രായമുള്ള മുതിർന്നവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിറ്റാമിൻ കെ നിലയുണ്ട്, ഇത് കുറഞ്ഞ ഫൈലോക്വിനോൺ തെളിവാണ്: ചെറുപ്പക്കാരുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് അനുപാതം. അപ്പോയുടെ പോളിമോർഫിസം (കൈലോമിക്രോണുകളുടെ ലിപ്പോപ്രോട്ടീൻ) പ്രോട്ടീനിലെ ഘടനാപരമായ മാറ്റങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, ഇത് ചൈലോമൈക്രോൺ അവശിഷ്ടങ്ങളെ തടയുന്നു ( കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ ചൈലോമൈക്രോൺ അവശിഷ്ടങ്ങൾ) ബൈൻഡിംഗ് മുതൽ ഹെപ്പാറ്റിക് റിസപ്റ്ററുകൾ വരെ. തൽഫലമായി, ലിപിഡ് സാന്ദ്രതയ്‌ക്ക് പുറമേ രക്തത്തിലെ ഫിലോക്വിനോൺ സാന്ദ്രത വർദ്ധിക്കുകയും വിറ്റാമിൻ കെ നല്ല അളവിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് തെറ്റായി നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ശേഖരണം

സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്ന വിറ്റാമിനുകളായ കെ 1, കെ 2 എന്നിവ പ്രധാനമായും കരളിൽ അടിഞ്ഞു കൂടുന്നു, അതിനുശേഷം അഡ്രീനൽ ഗ്രന്ഥി, വൃക്ക, ശ്വാസകോശം, മജ്ജ, ഒപ്പം ലിംഫ് നോഡുകൾ. വിറ്റാമിൻ കെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വിറ്റുവരവിന് (വിറ്റുവരവിന്) വിധേയമായതിനാൽ - ഏകദേശം 24 മണിക്കൂർ - കരളിന്റെ സംഭരണ ​​ശേഷി ഒരു പാലം മാത്രമേ വഹിക്കൂ വിറ്റാമിൻ കുറവ് ഏകദേശം 1-2 ആഴ്ച. വിറ്റാമിൻ കെ 3 കരളിൽ ഒരു ചെറിയ അളവിൽ മാത്രമേ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ, പ്രകൃതിദത്ത ഫിലോ-, മെനക്വിനോണിനെ അപേക്ഷിച്ച് ജീവജാലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നു, മാത്രമല്ല മെറ്റബോളിസീകരിക്കപ്പെടുകയും (മെറ്റബോളിസീകരിക്കപ്പെടുകയും) കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. വിറ്റാമിൻ കെ യുടെ മൊത്തം ബോഡി പൂൾ യഥാക്രമം 70-100 andg മുതൽ 155-200 nmol വരെയാണ്. സംബന്ധിച്ച പഠനങ്ങൾ ജൈവവൈവിദ്ധ്യത ആരോഗ്യമുള്ള പുരുഷന്മാരുള്ള ഫിലോ-, മെനക്വിനോൺ എന്നിവ വിറ്റാമിൻ കെ 1, കെ 2 എന്നിവ സമാന അളവിൽ കഴിച്ചതിനുശേഷം, മെനക്വിനോണിന്റെ രക്തചംക്രമണം ഫൈലോക്വിനോണിന്റെ പത്തിരട്ടിയിലധികം കവിഞ്ഞു. ഇതിനുള്ള കാരണം, ഒരു വശത്ത് താരതമ്യേന കുറവാണ് ജൈവവൈവിദ്ധ്യത ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നുള്ള ഫൈലോക്വിനോണിന്റെ - വിറ്റാമിൻ കെ യേക്കാൾ 2-5 മടങ്ങ് കുറവാണ് അനുബന്ധ - പ്ലാന്റ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റുകളുമായുള്ള ദുർബലമായ ബന്ധവും ഫുഡ് മാട്രിക്സിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ എൻ‌ട്രിക്ക് റിലീസും കാരണം. മറുവശത്ത്, മെനക്വിനോണിന് ഫിലോക്വിനോണിനേക്കാൾ അർദ്ധായുസ്സുണ്ട്, അതിനാൽ വിറ്റാമിൻ കെ 2 അസ്ഥി പോലുള്ള എക്സ്ട്രെപാറ്റിക് ടിഷ്യൂകൾക്ക് കൂടുതൽ കാലം ലഭ്യമാണ്.

വിസർജ്ജനം

വിറ്റാമിനുകൾ കെ 1, കെ 2 എന്നിവ പുതുതായി പുറന്തള്ളുന്നു (വഴി വൃക്ക) ശേഷം ഗ്ലൂക്കുറോണൈഡുകളുടെ രൂപത്തിൽ ഗ്ലൂക്കുറോണിഡേഷൻ ൽ 50% ൽ കൂടുതൽ പിത്തരസം മലം (മലം), ബീറ്റാ ഓക്സീകരണം വഴി സൈഡ് ചെയിൻ ചെറുതാക്കിയതിന് ശേഷം ഏകദേശം 20% (ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഡീഗ്രേഡേഷൻ ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ). ഫൈലോ-, മെനക്വിനോണിന് സമാന്തരമായി, വിറ്റാമിൻ കെ 3 ബയോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പ്രക്രിയയിലൂടെ വിസർജ്ജന രൂപത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു. പല ടിഷ്യൂകളിലും, പ്രത്യേകിച്ച് കരളിൽ, ബയോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു, ഇത് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായി തിരിക്കാം:

  • ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ, ലായകത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സൈറ്റോക്രോം പി -450 സിസ്റ്റം വിറ്റാമിൻ കെ ഹൈഡ്രോക്സൈലേറ്റഡ് (ഒഎച്ച് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഉൾപ്പെടുത്തൽ) ആണ്.
  • രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ, ശക്തമായി ഹൈഡ്രോഫിലിക് (വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന) വസ്തുക്കളുമായി സംയോജനം നടക്കുന്നു - ഈ ആവശ്യത്തിനായി, ഗ്ലൂക്കുറോണിക് ആസിഡ് മുമ്പ് ചേർത്ത OH ഗ്രൂപ്പായ വിറ്റാമിൻ കെയിലേക്ക് യഥാക്രമം ഗ്ലൂക്കുറോണൈൽട്രാൻസ്ഫെറസ് അല്ലെങ്കിൽ സൾഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ സൾഫോട്ട്രാൻസ്ഫെറസ് വഴി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

ഇതുവരെ, വിറ്റാമിൻ കെ 3 ന്റെ മെറ്റബോളിറ്റുകളും (ഇന്റർമീഡിയറ്റുകളും) വിസർജ്ജന ഉൽ‌പന്നങ്ങളും, 2-മെഥൈൽ-1,4-നാഫ്തോഹൈഡ്രോക്വിനോൺ-1,4-ഡിഗ്ലുക്കുറോണൈഡ്, 2-മെഥൈൽ-1,4-ഹൈഡ്രോക്സി -1 നാഫ്തൈൽ സൾഫേറ്റ് എന്നിവ മാത്രമേ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളൂ വിറ്റാമിൻ കെ 1, കെ 2 എന്നിവയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇത് മൂത്രത്തിൽ അതിവേഗം നീക്കംചെയ്യുന്നു (~ 70%). മെനാഡിയോണിന്റെ മെറ്റാബോളിറ്റുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇതുവരെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളായിട്ടില്ല.