മുറിവ് ഉണക്കൽ: പ്രവർത്തനം, ചുമതലകൾ, പങ്ക്, രോഗങ്ങൾ

മുറിവ് ഉണക്കുന്ന ഒരു സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയയാണ്, ഇത് ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായ നിരവധി ഘടകങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നു. വിശ്വസനീയതയില്ലാതെ മുറിവ് ഉണക്കുന്ന, ആരോഗ്യം അനന്തരഫലങ്ങൾ സംഭവിക്കും, അത് പോലും സംഭവിക്കാം നേതൃത്വം മരണം വരെ.

മുറിവ് ഉണക്കൽ എന്താണ്?

അതിനുള്ള അടിസ്ഥാനം മുറിവ് ഉണക്കുന്ന ടിഷ്യുവിന്റെ പുതിയ രൂപവത്കരണമാണ്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ, മുറിവ് ഉണക്കുന്നതും ഒരു വടു ടിഷ്യു ഉപയോഗിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം. മുറിവ് ഉണക്കുന്ന സമയത്ത്, സങ്കീർണ്ണവും വളരെ സങ്കീർണ്ണവുമായ പ്രക്രിയകൾ ജീവികളിൽ നടക്കുന്നു, ഇത് അന്തിമഫലമായി മുറിവ് തുറക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. മുറിവ് ഉണക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനം പുതിയ ടിഷ്യു രൂപപ്പെടുന്നതാണ്, ഇത് പൂർണ്ണമായും സമാനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നശിച്ച ടിഷ്യുവിന് സമാനമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, മുറിവ് ഉണക്കുന്നതും വടു ടിഷ്യു ഉപയോഗിച്ച് അവസാനിക്കും. ഒരു മുഴുവൻ ശ്രേണി സ്വാധീനം കാരണം മുറിവ് ഉണക്കുന്നതിൽ ഒരു അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാകാം. ചട്ടം പോലെ, വ്യാപ്തി ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ മുറിവ് ഉണക്കൽ വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ശരീരത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക ജൈവ പ്രക്രിയകൾക്കും വളരെയധികം സമയമെടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ മുറിവ് ഉണക്കുന്ന സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടും. മുറിവ് ഉണക്കുന്നതും മുറിവിന്റെ സ്വഭാവത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത തരം മുറിവ് ഉണക്കൽ നിലവിലുണ്ട്.

കോഴ്‌സ്, ഘട്ടങ്ങൾ, ഘട്ടങ്ങൾ

മുറിവ് ഉണക്കൽ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ തുടരുന്നു, ഇത് മുറിവ് ഉണക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന കോഴ്സുകളുടെയും ലക്ഷണങ്ങളുടെയും സവിശേഷതയാണ്. വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ, മുറിവ് ഉണക്കുന്നതിനുള്ള ഘട്ടങ്ങളെ എക്സുഡേറ്റീവ്, റിസോർപ്റ്റീവ്, പ്രൊലിഫറേറ്റീവ് സ്റ്റേജ്, റീജനറേറ്റീവ് സ്റ്റേജ് എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും മുമ്പത്തെ ഘട്ടത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, അവ പരസ്പരം വേർതിരിക്കാനാവില്ല. മുറിവ് ഉണക്കുന്നതിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ എല്ലാ കേസുകളിലും വ്യക്തമായി നിർവചിക്കാൻ കഴിയില്ല. പരിക്ക് കഴിഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ, മുറിവ് ഉണക്കുന്നതിനിടയിൽ മുറിവ് അടയ്ക്കൽ സംഭവിക്കുന്നു രക്തം കട്ടപിടിക്കൽ. മുറിവ് ഉണക്കുന്നതിൽ, ഇത് ഒരു സ്രവിക്കുന്ന ഈർപ്പം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, ഒരു എക്സുഡേറ്റ്, അതിൽ ഫൈബ്രിൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, ഇത് ഒരു കട്ടപിടിക്കുന്ന ഘടകമാണ്. മുറിവ് ഉണക്കുന്നതിനുള്ള തുടക്കം ഒരു ചുണങ്ങു അല്ലെങ്കിൽ ബർ ആയി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. തുടക്കത്തിൽ താൽക്കാലികമായി മുറിവുണ്ടാക്കിയതിനാൽ, മുറിവ് ഉണക്കുന്ന സമയത്ത് അണുബാധകളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല. മുറിവ് ഉണക്കുന്നതിന്റെ പുനർനിർമ്മാണ ഘട്ടത്തിൽ എൻഡോജൈനസ് പ്രോട്ടീൻ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതിന്റെ സവിശേഷതയാണ്. ഗ്രാനുലേഷൻ ടിഷ്യു എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ രൂപീകരണം തുറന്നു. ഏഴാം ദിവസം വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന വ്യാപന ഘട്ടത്തിൽ, ഫൈബ്രോബ്ലാസ്റ്റുകൾ ഒരു ടിഷ്യു ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. മുറിവ് ഉണക്കുന്ന സമയത്ത്, ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു കൊളാജൻ നാരുകളും പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന സ്കാർഫോൾഡും നൽകുന്നു. മുറിവ് രൂപപ്പെട്ട് എട്ട് മുതൽ ഒൻപത് ദിവസം വരെ, വടു ടിഷ്യു ആരംഭിക്കുന്നു വളരുക. വടു ടിഷ്യു ദൃശ്യപരമായി ടിഷ്യുവിനേക്കാൾ ഭാരം കുറഞ്ഞതും മൃദുവായതുമായി കാണപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, മുറിവ് ഉണക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമല്ല വടു ടിഷ്യു വികസിക്കുന്നു ത്വക്ക്, മാത്രമല്ല ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ. സ്ക്വാമസ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച വടു ടിഷ്യു ഉപയോഗിച്ച് എപിത്തീലിയം, ടിഷ്യുവിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക പാളി, സാധാരണ മുറിവ് ഉണക്കൽ പൂർത്തിയായി.

പ്രവർത്തനങ്ങളും ചുമതലകളും

മുറിവ് ഉണക്കൽ, മുറിവ് വൃത്തിയാക്കൽ, സംരക്ഷിക്കൽ, അടയ്ക്കൽ എന്നിവ കൂടാതെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. മുറിവ് ഉണക്കുന്നതിലൂടെ ആക്രമണം മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളെ തടയാൻ കഴിയും അണുക്കൾ. കൂടാതെ, മുറിവ് ഉണക്കൽ ഒരു തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്നു രക്തം നഷ്ടം അതിനാൽ ജീവിയെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. പൂർണ്ണമായും പൂർത്തിയായ മുറിവ് ഉണക്കുന്നതിലൂടെ, കേടായതോ നശിച്ചതോ ആയ ടിഷ്യുവും അനുബന്ധ അവയവവും അതിന്റെ പ്രവർത്തനം വീണ്ടെടുക്കുന്നു.

രോഗങ്ങൾ, സങ്കീർണതകൾ, വൈകല്യങ്ങൾ

പൂർണ്ണമായ മുറിവ് ഭേദമാക്കാൻ ജീവിയുടെ തടസ്സമോ കഴിവില്ലായ്മയോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, അതിനെ മുറിവ് ഉണക്കുന്നതിന്റെ ക്രമക്കേട് അല്ലെങ്കിൽ a മുറിവ് ഉണക്കുന്ന തകരാറ്. മുറിവ് ഉണക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു തകരാറ് വിവിധ ഘടകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ വശങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ മുറിവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മുറിവ് ഉണക്കുന്നതിനെ തകരാറിലാക്കാം, ഉദാഹരണത്തിന്, അണുബാധ, സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ ഫലം, അപര്യാപ്തമായ ശീതീകരണവും മുറിവ് അടയ്ക്കൽ, മുറിവിന്റെ അമിതമായ വ്യാപ്തി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോഷർ സമ്മര്ദ്ദം. ഈ കാരണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടും മുറിവ് ഉണക്കുന്നതിൽ തകരാറുണ്ടെങ്കിൽ, കാരണങ്ങൾ പ്രായം ആകാം (മുറിവുകൾ പ്രായമായവരിൽ വളരെ മോശമായി സുഖപ്പെടുത്തുക), നിലവിലുള്ള ഉപാപചയ രോഗങ്ങൾ, അപര്യാപ്തമായ പ്രതിരോധ പ്രതിരോധം, കാൻസർ, ഹോർമോൺ തകരാറുകളും കുറവുകളും. അപര്യാപ്തമായ, അസന്തുലിതമായ ഭക്ഷണക്രമം വളരെ കുറച്ച് ദ്രാവകവും കാരണമാകും മുറിവ് ഉണക്കുന്ന തകരാറ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനമാണ് ഭക്ഷണക്രമം വ്യത്യസ്തമാണ് ധാതുക്കൾ ഒപ്പം വിറ്റാമിനുകൾ മുറിവ് ഉണക്കുന്നതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു പോഷകാഹാരക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ പോഷകാഹാരക്കുറവ്, ഇവ ഇല്ലാതാകുകയും മുറിവ് ഉണക്കുന്ന തകരാറുകൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മുറിവ് ഉണക്കുന്നതിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വിവിധ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നത് പോലുള്ള കാരണങ്ങൾ (ആൻറിഗോഗുലന്റുകൾ, സൈറ്റോസ്റ്റാറ്റിക്സ്), രോഗങ്ങൾ രക്തചംക്രമണവ്യൂഹം അനുഗമിക്കുന്നത് കുറഞ്ഞു രക്തം ഒഴുക്ക്, വ്യക്തിഗത മാനസികരോഗങ്ങൾ എന്നിവ കാരണമാകാം. അമിതവും ആസക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപഭോഗം മദ്യം or മരുന്നുകൾ മുറിവ് ഉണക്കുന്നതിനെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു.