യോഗ വ്യായാമങ്ങൾ

യോഗ വ്യായാമങ്ങൾ പരമ്പരാഗത ശക്തിപ്പെടുത്തലിനും കൂടുതൽ ജനകീയമായ ഒരു ബദലായി മാറുന്നു അയച്ചുവിടല് മസ്കുലോസ്കലെറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ വിവിധ രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സയിൽ അവയുടെ വൈവിധ്യം കാരണം വ്യായാമങ്ങൾ. യോഗ വ്യത്യസ്ത ശാരീരിക അവസ്ഥകൾക്കനുസരിച്ച് വ്യായാമങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കാനും വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കഴിയും.

രണ്ട്/പങ്കാളിക്കുള്ള യോഗാഭ്യാസങ്ങൾ

സാധ്യമായത് യോഗ 2 ആളുകൾക്കുള്ള വ്യായാമം മുന്നോട്ടുള്ള വളവാണ്.

 • ഒരു നീണ്ട ഇരിപ്പിടത്തിൽ തറയിൽ ഇരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ പാദങ്ങൾ പങ്കാളിയുടെ കാലുകൾ സ്പർശിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പുറം നേരെയായി, നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നിടത്തോളം മുന്നോട്ട് വളയുക, സാധ്യമെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുടെ കൈകൾ പിടിക്കുക, സ്വയം കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും.
 • ഒരു പങ്കാളിയെ കുനിഞ്ഞ് കൈകാലുകളിൽ കൈകൾ വയ്ക്കുകയോ കണങ്കാലിന് ചുറ്റും പിടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഫോർവേഡ് ബെൻഡിംഗിന്റെ മറ്റൊരു വകഭേദം സാധ്യമാണ്.

  രണ്ട് പങ്കാളികളും പുറകിലേക്ക് ഇരിക്കുന്നു, മറ്റേ പങ്കാളി ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് വളവിൽ പങ്കാളിയുടെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്നു.

 • കൂടുതൽ വിപുലമായ പങ്കാളി വ്യായാമം, എന്നാൽ ആദ്യം തോന്നുന്നതിനേക്കാൾ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുള്ള ഒന്ന്, വിപരീത V ആണ്. ഈ വ്യായാമത്തിൽ, ഒരു പങ്കാളി ആദ്യം ചതുരാകൃതിയിലുള്ള സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കാൽമുട്ടുകൾ അമർത്തി വിപരീത V യുടെ അടിസ്ഥാന വ്യായാമത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. കൈയും കാലും കൊണ്ട് മാത്രം നിലത്ത് തൊടുക. നിതംബം ശരീരത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പോയിന്റാണ്. മറ്റേ പങ്കാളി തന്റെ കൈകൾ പങ്കാളിയുടെ മുന്നിൽ അര മീറ്ററോളം തറയിൽ വയ്ക്കുന്നു, തുടർന്ന് പങ്കാളിയുടെ മേൽ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി കാൽ വയ്ക്കുന്നു. പെൽവിക് അസ്ഥികൾ വിപരീതമായ വിയിൽ. അയാൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ സ്ഥാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം നീട്ടി പങ്കാളിയുടെ സ്ഥാനം. ഈ വ്യായാമങ്ങൾ ഏകദേശം 30 സെക്കൻഡ് മുതൽ ഒരു മിനിറ്റ് വരെ പിടിക്കുക, തുടർന്ന് സ്ഥാനങ്ങൾ മാറ്റുക.

തുടക്കക്കാർക്കുള്ള യോഗ വ്യായാമങ്ങൾ

പ്രത്യേകിച്ച് യോഗയിലെ അടിസ്ഥാന വ്യായാമങ്ങൾ തുടക്കക്കാർക്ക് അനുയോജ്യമാണ്. തുടക്കക്കാർക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ സാധാരണയായി അതിനനുസരിച്ച് പൊരുത്തപ്പെടുത്താം.

 • നേരെയാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന വ്യായാമം തൊറാസിക് നട്ടെല്ല് നാഗമാണ്.

  സാധ്യതയുള്ള സ്ഥാനത്ത്, രണ്ട് കൈകളും അടുത്തായി വയ്ക്കുക നെഞ്ച് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശക്തിയിൽ നെഞ്ച് ഉയർത്താൻ കഴിയുന്നിടത്തോളം ഉയർത്തുക. 5 ആഴത്തിലുള്ള ശ്വാസങ്ങൾ ഈ സ്ഥാനത്ത് പിടിക്കുക, തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ മുകൾഭാഗം വീണ്ടും താഴേക്ക് വയ്ക്കുക.

 • തുടക്കക്കാർക്കുള്ള മറ്റൊരു നല്ല വ്യായാമം ഷോൾഡർ സ്റ്റാൻഡാണ്. തോളിലെയും പുറകിലെയും പേശികൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

  ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തോട് ചേർന്ന് കൈകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പുറകിൽ കിടക്കുക. എന്നിട്ട് നീട്ടിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് കാലുകളും ഉയർത്തി സീലിംഗിന് നേരെ നീട്ടുക. ഒഴുകുന്ന ചലനത്തിൽ, താഴത്തെ പുറകും തറയിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തും.

  രണ്ട് കൈകളാലും താഴത്തെ പിൻഭാഗത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുക, മുകളിലെ കൈകൾ തറയിൽ നിലനിൽക്കും, കാലുകൾ നീട്ടി, താഴത്തെ പുറകിൽ ഒരു വരി ഉണ്ടാക്കുക.

 • ഷോൾഡർസ്റ്റാൻഡിന്റെ കൂടുതൽ വിപുലമായ വ്യായാമം കലപ്പയാണ്. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്, പ്ലോവിന്റെ ആരംഭ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നിങ്ങളുടെ കാലുകൾ നീട്ടിയ സ്ഥാനത്ത് താഴ്ത്തുക, അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ പാദങ്ങൾ മികച്ച സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പിന്നിൽ നിലത്തു തൊടുക. ഇത് സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ കാലുകൾ വായുവിൽ നീട്ടി വയ്ക്കുക.