ഉദ്ധാരണക്കുറവ് രോഗനിർണയം

ഉദ്ധാരണക്കുറവ്, ശേഷി പ്രശ്നങ്ങൾ, ബലഹീനത, മെഡിക്കൽ: ഉദ്ധാരണക്കുറവ് (ഇഡി) ഉദ്ധാരണക്കുറവ് രോഗനിർണയത്തിൽ നിരവധി ഘട്ടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള സ്പെഷ്യലിസ്റ്റായ ഒരു യൂറോളജിസ്റ്റാണ് ഇത് സാധാരണയായി നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. അനാംനെസിസ്: ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ സമയത്ത്, ഡോക്ടർ രോഗിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ, അവരുടെ തീവ്രത, ചില സാഹചര്യങ്ങളിലോ ഘടകങ്ങളിലോ ആശ്രയിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നു. ഈ രീതിയിൽ അത്… ഉദ്ധാരണക്കുറവ് രോഗനിർണയം

ഒരു യൂറോളജിസ്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്?

നിർവ്വചനം - ഒരു യൂറോളജിസ്റ്റ് എന്താണ്? ശരീരത്തിലെ മൂത്ര രൂപീകരണവും മൂത്രാശയ അവയവങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്ടറാണ് യൂറോളജിസ്റ്റ്. വൃക്കകൾ, മൂത്രനാളി, മൂത്രസഞ്ചി, മൂത്രനാളി എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. രണ്ട് ലിംഗങ്ങളുടെയും മൂത്രം-നിർദ്ദിഷ്ട അവയവങ്ങൾക്ക് പുറമേ, ഒരു യൂറോളജിസ്റ്റ് പുരുഷന്മാരുടെ ലിംഗ-നിർദ്ദിഷ്ട അവയവങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഇതിൽ വൃഷണങ്ങൾ, എപ്പിഡിഡൈമിസ്, പ്രോസ്റ്റേറ്റ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു ... ഒരു യൂറോളജിസ്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്?

ഒരു യൂറോളജിസ്റ്റ് ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? | ഒരു യൂറോളജിസ്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്?

ഒരു യൂറോളജിസ്റ്റ് ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ശസ്ത്രക്രിയാ യൂറോളജി യാഥാസ്ഥിതിക യൂറോളജിയിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. സർജിക്കൽ യൂറോളജിയിൽ ശസ്ത്രക്രിയ ഇടപെടൽ ആവശ്യമായ ചികിത്സകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒരുപക്ഷേ ഏറ്റവും സാധാരണമായ ശസ്ത്രക്രിയാ യൂറോളജിക്കൽ ഇടപെടൽ യൂറോളജിക്കൽ ട്യൂമറുകളുടെ പ്രവർത്തനമാണ്. പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ട്യൂമറിന്റെ കാര്യത്തിൽ മുഴുവൻ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രോസ്റ്റാറ്റെക്ടമി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു,… ഒരു യൂറോളജിസ്റ്റ് ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? | ഒരു യൂറോളജിസ്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്?

സ്ത്രീ യൂറോളജിസ്റ്റുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ പുരുഷന്മാർ ഉള്ളത് എന്തുകൊണ്ട്? | ഒരു യൂറോളജിസ്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്?

എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീ യൂറോളജിസ്റ്റുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ പുരുഷന്മാർ ഉള്ളത്? യൂറോളജി പലപ്പോഴും "ആൺ ഡൊമെയ്ൻ" എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ജോലി ചെയ്യുന്ന യൂറോളജിസ്റ്റുകളിൽ ആറിലൊന്ന് മാത്രമാണ് സ്ത്രീകൾ, മുക്കാൽ ഭാഗത്തിലധികം പുരുഷന്മാരാണ് എന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം. ഈ ശക്തമായ അസന്തുലിതാവസ്ഥ മിക്കവാറും കാരണം ... സ്ത്രീ യൂറോളജിസ്റ്റുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ പുരുഷന്മാർ ഉള്ളത് എന്തുകൊണ്ട്? | ഒരു യൂറോളജിസ്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്?

കുട്ടികൾക്കുള്ള ആഗ്രഹത്തെ യൂറോളജിസ്റ്റിന് എങ്ങനെ സഹായിക്കാനാകും? | ഒരു യൂറോളജിസ്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്?

കുട്ടികളുടെ ആഗ്രഹത്തിൽ യൂറോളജിസ്റ്റ് എങ്ങനെ സഹായിക്കും? ഏകദേശം 30% കേസുകളിൽ, ഒരു ദമ്പതികളുടെ വന്ധ്യത പുരുഷനിൽ ആരോപിക്കപ്പെടാം. ബീജത്തിന്റെ അളവ് കുറയുകയോ ഗുണനിലവാരം കുറയുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം. വന്ധ്യതയുടെ കാര്യത്തിൽ, തമ്മിൽ കൂടുതൽ വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്നു ... കുട്ടികൾക്കുള്ള ആഗ്രഹത്തെ യൂറോളജിസ്റ്റിന് എങ്ങനെ സഹായിക്കാനാകും? | ഒരു യൂറോളജിസ്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്?

പാരഫിമോസിസ്

നിർവചനം പാരഫിമോസിസ് എന്നത് ലിംഗത്തിന്റെ ഇടുങ്ങിയ അഗ്രചർമ്മം പുറകോട്ട് തള്ളുകയും ലിംഗത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ പിഞ്ച് ചെയ്യുകയോ ശ്വാസംമുട്ടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ഇത് ഗ്ലാൻസും പിൻവലിച്ച അഗ്രചർമ്മവും വേദനയോടെ വീർക്കാൻ കാരണമാകുന്നു. പലപ്പോഴും പാരഫിമോസിസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ഫിമോസിസ്, ചുരുങ്ങിയ അഗ്രചർമ്മം മൂലമാണ്. ഒരു പാരഫിമോസിസ് ഒരു യൂറോളജിക്കൽ അടിയന്തരാവസ്ഥയാണ് ... പാരഫിമോസിസ്

പാരഫിമോസിസ് രോഗനിർണയം | പാരഫിമോസിസ്

പാരാഫിമോസിസ് രോഗനിർണ്ണയം ഒരു രോഗനിർണയ പ്രക്രിയയിൽ, ഒരു ഡോക്ടർ ആദ്യം രോഗിയോട് സംസാരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഈ സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ, ഡോക്ടർ സാധാരണയായി പാരഫിമോസിസിന്റെ ആദ്യ സൂചനകൾ കണ്ടെത്തുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന്, ചെറിയ അഗ്രചർമ്മം ഇറുകിയ അല്ലെങ്കിൽ ഫിമോസിസ്. പലപ്പോഴും രോഗി ഒരു ഉദ്ധാരണം വിവരിക്കുന്നു (സ്വയംഭോഗം അല്ലെങ്കിൽ ... പാരഫിമോസിസ് രോഗനിർണയം | പാരഫിമോസിസ്

ശിശുക്കളിലും കുട്ടികളിലും പാരഫിമോസിസ് | പാരഫിമോസിസ്

നവജാതശിശുക്കളിലും കുട്ടികളിലും പാരഫൈമോസിസ് കുട്ടിക്കാലത്തും കുട്ടിക്കാലത്തും, അഗ്രചർമ്മം പലപ്പോഴും ഗ്ലാൻസുമായി ഒട്ടിക്കുന്നു (96%). അഗ്രചർമ്മം കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് ബലമായി വേർതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഈ ആദ്യകാല അഗ്രചർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രചർമ്മ സങ്കോചം മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വയസ്സുവരെയുള്ള മിക്ക ആൺകുട്ടികളിലും സ്വയം അലിഞ്ഞുചേരുന്നു. മാത്രം… ശിശുക്കളിലും കുട്ടികളിലും പാരഫിമോസിസ് | പാരഫിമോസിസ്

എപ്പിഡിഡൈമിസിന്റെ വീക്കം

എപ്പിഡിഡൈമിസിന്റെ വീക്കം എപ്പിഡിഡിമിറ്റിസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഇത് പ്രധാനമായും മുതിർന്നവരിൽ സംഭവിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും സ്ഥിരമായ കത്തീറ്റർ ഉള്ള രോഗികളിൽ. അപൂർവ സന്ദർഭങ്ങളിൽ, 14 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളും ബാധിച്ചേക്കാം. എപിഡിഡൈമിറ്റിസിന്റെ നിശിത രൂപത്തെ വിട്ടുമാറാത്ത രൂപത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. അക്യൂട്ട് വീക്കം ആണ് ഏറ്റവും സാധാരണമായ രോഗം ... എപ്പിഡിഡൈമിസിന്റെ വീക്കം

വാസെക്ടമിക്ക് ശേഷം എപ്പിഡിഡൈമിറ്റിസ് | എപ്പിഡിഡൈമിസിന്റെ വീക്കം

വാസെക്ടമിക്ക് ശേഷമുള്ള എപ്പിഡിഡിമിറ്റിസ് വാസക്ടമി വാസ് ഡിഫെറൻസ് മുറിക്കുകയാണ്, ഇത് വന്ധ്യംകരണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഗർഭനിരോധന മാർഗമാണ്. വാസക്ടമി സമയത്ത് വിവിധ സങ്കീർണതകൾ ഉണ്ടാകാം. ഏറ്റവും സാധാരണമായ ഒന്നാണ് (6% വരെ രോഗികളിൽ) വന്ധ്യംകരണത്തിന് ശേഷം എപ്പിഡിഡൈമിസിന്റെ വീക്കം. ശുക്ലം വാസ് ഡിഫറനുകളിലൂടെ മുറിച്ചശേഷം, ... വാസെക്ടമിക്ക് ശേഷം എപ്പിഡിഡൈമിറ്റിസ് | എപ്പിഡിഡൈമിസിന്റെ വീക്കം

തെറാപ്പി | എപ്പിഡിഡൈമിസിന്റെ വീക്കം

രോഗകാരിയെയും പ്രതിരോധത്തെയും ആശ്രയിച്ച് വീക്കം ചികിത്സിക്കാൻ ആൻറിബയോട്ടിക്കുകൾ തെറാപ്പി നൽകുന്നു. തെറാപ്പി ഉടൻ ആരംഭിക്കണം, അതിനാൽ വീക്കം സംശയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഒരു ഡോക്ടറെ ഉടൻ കാണേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. കൂടാതെ, ഡിക്ലോഫെനാക് പോലുള്ള വേദനസംഹാരികൾ വേദനയ്‌ക്കെതിരെ സഹായിക്കും. വേദന വളരെ ശക്തമാണെങ്കിൽ, ഒരു പ്രാദേശിക അനസ്തേഷ്യ ആകാം ... തെറാപ്പി | എപ്പിഡിഡൈമിസിന്റെ വീക്കം

രോഗനിർണയം | എപ്പിഡിഡൈമിസിന്റെ വീക്കം

രോഗനിർണയം വീക്കം ശേഷം epididymis വീക്കം നിരവധി ആഴ്ചകൾ നിലനിൽക്കും. എന്നിരുന്നാലും, രോഗകാരിക്ക് അനുയോജ്യമായ ആൻറിബയോട്ടിക് തെറാപ്പി ഉപയോഗിച്ച്, വീക്കം നന്നായി ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയും. മറ്റ് രോഗങ്ങളും അപകടകരമായ വളച്ചൊടിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ, പ്രത്യേകിച്ചും ചെറുപ്പക്കാർക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉചിതമാണെങ്കിൽ വേഗത്തിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ... രോഗനിർണയം | എപ്പിഡിഡൈമിസിന്റെ വീക്കം