അനസ്തെറ്റിക്സ്

പൊതുവായ

പ്രധാന ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് മുമ്പ് രോഗികൾ ബോധവാന്മാരല്ല അല്ലെങ്കിൽ രോഗികളല്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളാണ് അനസ്തെറ്റിക്സ് (ജനറൽ അനസ്തെറ്റിക്സ്) വേദന ഓപ്പറേഷൻ സമയത്ത്, അത് പതിഫലനം സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുകയും പേശികൾക്ക് അയവ് വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇക്കാലത്ത്, സാധ്യമായത്രയും കുറഞ്ഞ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മികച്ച ഫലങ്ങൾ നേടുന്നതിന് നിരവധി മരുന്നുകൾ സാധാരണയായി സംയോജിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഒരു അനസ്തെറ്റിക് പദാർത്ഥ ഗ്രൂപ്പുകളെ വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിക്കാം: അനസ്തെറ്റിക് വാതകങ്ങൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ശ്വസനം അനസ്തെറ്റിക്സ്, വാതക അല്ലെങ്കിൽ ദ്രാവക പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ശ്വാസകോശ ലഘുലേഖ അവിടെ നിന്ന് ശരീരത്തിലുടനീളം വിതരണം ചെയ്യുന്നു.

വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം വഴി നൽകുന്ന മരുന്നുകൾ. ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു ഉറക്കഗുളിക, വേദന (വേദനസംഹാരികൾ) കൂടാതെ മസിൽ റിലാക്സന്റുകൾ, പൂർണ്ണമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു അയച്ചുവിടല് പ്രക്രിയ സമയത്ത് പേശികളുടെ. ചട്ടം പോലെ, അബോധാവസ്ഥ ഒരു സമീകൃത അനസ്തേഷ്യയുടെ രൂപത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത്.

ഇതിനർത്ഥം ഈ ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ വിവിധ മരുന്നുകൾ സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ്.

 • അനസ്തെറ്റിക് വാതകങ്ങൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ശ്വസനം അനസ്തെറ്റിക്സ്, വാതക അല്ലെങ്കിൽ ദ്രാവക പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ശ്വാസകോശ ലഘുലേഖ അവിടെ നിന്ന് ശരീരമാകെ വ്യാപിച്ചു.
 • വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം വഴി നൽകുന്ന മരുന്നുകൾ. ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു ഉറക്കഗുളിക, വേദന (വേദനസംഹാരികൾ) കൂടാതെ മസിൽ റിലാക്സന്റുകൾ, പൂർണ്ണമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു അയച്ചുവിടല് പ്രക്രിയ സമയത്ത് പേശികളുടെ.

അനസ്തെറ്റിക്സിന്റെ പട്ടിക / പേരുകൾ

ശ്വാസം നിലനിർത്തുന്ന വാതകങ്ങളാണ് അനസ്തെറ്റിക്സ് അബോധാവസ്ഥ. ഇന്ന്, വാതകങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ പങ്ക് മാത്രമേ വഹിക്കുന്നുള്ളൂ അബോധാവസ്ഥ.

 • സെവോഫ്ലൂറൻ,
 • ഡെസ്ഫ്ലുറാൻ

ഇഞ്ചക്ഷൻ അനസ്തെറ്റിക്സ് (സ്ലീപ്പിംഗ് ഗുളികകൾ)

 • പ്രൊപ്പോഫോൾ
 • ടിപ്പിക്കൽ വാലി
 • എടോമിഡേറ്റ്
 • കെറ്റാമൈൻ

ഒപിയേറ്റുകളും ഒപിഓയിഡുകൾ (മോർഫിനുകൾ) സൂക്ഷിക്കാൻ അനസ്‌തേഷ്യ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു വേദന അനസ്തേഷ്യ സമയത്തും ശേഷവും സഹിക്കാവുന്ന തലത്തിൽ.

പ്രത്യേകിച്ച് ഒപിയേറ്റുകളുടെ ആദ്യകാല ഭരണം ഒപിഓയിഡുകൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഫലപ്രദമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു വേദന. എന്നിരുന്നാലും, ഈ കൂട്ടം സജീവ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ഉത്തരവാദികൾ ഓക്കാനം ഒരു അനസ്തെറ്റിക് ശേഷം.

 • മോർഫിൻ
 • ഫെന്റാനൈൽ
 • സുഫെന്താനിൽ
 • ആൽഫെന്റാനിൽ
 • റെമിഫെന്റാനിൽ
 • ഡിപിഡോളർ
 • നോവാമൈൻ സൾഫോൺ (നോവൽ‌ജിന®)
 • പാരസെറ്റാമോൾ

നോൺ‌പോളറൈസിംഗിന്റെ പ്രഭാവം മസിൽ റിലാക്സന്റുകൾ മറുമരുന്ന് എന്ന് വിളിക്കുന്നതിലൂടെ ഉടൻ റദ്ദാക്കാം. മറുമരുന്ന്:

 • മിവാകൂറിയം
 • അട്രാക്യൂറിയം
 • റോക്കുറോണിയം
 • നിയോസ്റ്റിഗ്മൈൻ
 • പിറിഡോസ്റ്റിഗ്മൈൻ
 • സുക്സിനൈൽകോളിൻ

പോലുള്ള സംഭവങ്ങളിൽ അടിയന്തര മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഹൃദയ സ്തംഭനം, ഡ്രോപ്പ് ഇൻ രക്തം മർദ്ദം, മാരകമായ ഹൈപ്പർ‌തർ‌മിയ അല്ലെങ്കിൽ അനസ്തേഷ്യ സമയത്ത് അലർജി പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഇനിപ്പറയുന്ന സജീവ ചേരുവകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു:

 • അഡ്രിനാലിൻ
 • നൊറെപിനൈഫിൻ
 • അമോഡറോൺ
 • അപ്പോരോയിൻ
 • പ്രെഡ്നിസോലോൺ
 • ഡാന്റ്രോലിൻ (മാരകമായ ഹൈപ്പർതേർമിയ)