തുടക്കക്കാർക്കുള്ള യോഗ

യോഗ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കായിക വിനോദമെന്നതിലുപരി ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു തത്ത്വചിന്തയാണ്, എന്നാൽ പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് യോഗ പലപ്പോഴും ശ്വസനം ഉൾപ്പെടുന്ന സ gentleമ്യമായ വ്യായാമങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പരിശീലന പരിപാടി ആയി മനസ്സിലാക്കുന്നു. തുടക്കക്കാർക്ക്, തുടക്കത്തിൽ ശക്തി, സ്ഥിരത, സന്തുലിതാവസ്ഥ എന്നിവയുടെ ഒരു ചെറിയ വെല്ലുവിളിയാണ് യോഗ. എന്നിരുന്നാലും, വ്യായാമങ്ങൾ (ആസനങ്ങൾ) ഉണ്ട് ... തുടക്കക്കാർക്കുള്ള യോഗ

തുടക്കക്കാർക്കുള്ള യോഗ വ്യായാമങ്ങൾ | തുടക്കക്കാർക്കുള്ള യോഗ

തുടക്കക്കാർക്കുള്ള യോഗ വ്യായാമങ്ങൾ തുടക്കക്കാർക്ക് അനുയോജ്യമായ ലളിതമായ യോഗ വ്യായാമങ്ങൾ ഉദാഹരണമാണ് ക്ലാസിക്കൽ സൂര്യനമസ്കാരം, ഇത് വിവിധ യോഗ രൂപങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനമാണ്. നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശ്വസനത്തിന്റെ ഒഴുക്കിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ കൈകൾ തറയിൽ വയ്ക്കുക, ... തുടക്കക്കാർക്കുള്ള യോഗ വ്യായാമങ്ങൾ | തുടക്കക്കാർക്കുള്ള യോഗ

ഒരു തുടക്കക്കാരനായി എനിക്ക് എന്ത് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും? | തുടക്കക്കാർക്കുള്ള യോഗ

ഒരു തുടക്കക്കാരനായി എനിക്ക് എന്ത് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും? യോഗ സ്റ്റുഡിയോ ഇല്ലാതെ യോഗ വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യാനും പഠിക്കാനും ഡിവിഡികൾ ഇന്റർനെറ്റിലും മാഗസിനുകളിലും (ഫിറ്റ്നസ് മാഗസിനുകൾ, യോഗ ജേണലുകൾ) പതിവായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. തീർച്ചയായും, ചലനാത്മക ചിത്രങ്ങളും മിക്കവാറും പ്രൊഫഷണൽ നിർദ്ദേശങ്ങളുമുള്ള ഒരു ഡിവിഡി തുടക്കക്കാർക്ക് ഒരു നല്ല മാർഗമാണ് ... ഒരു തുടക്കക്കാരനായി എനിക്ക് എന്ത് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും? | തുടക്കക്കാർക്കുള്ള യോഗ

തുടക്കക്കാർക്കുള്ള യോഗ വ്യായാമങ്ങൾ ഡിവിഡി | തുടക്കക്കാർക്കുള്ള യോഗ

തുടക്കക്കാർക്കുള്ള ഡിവിഡി ഡിവിഡികൾക്കായുള്ള യോഗ വ്യായാമങ്ങൾ യോഗ സ്റ്റുഡിയോ ഇല്ലാതെ യോഗ വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യാനും പഠിക്കാനും ഇന്റർനെറ്റിലും മാസികകളിലും (ഫിറ്റ്നസ് മാസികകൾ, യോഗ ജേണലുകൾ) പതിവായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. തീർച്ചയായും, ചലനാത്മക ചിത്രങ്ങളും മിക്കവാറും പ്രൊഫഷണൽ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉള്ള ഒരു ഡിവിഡി തുടക്കക്കാർക്ക് വ്യായാമങ്ങൾ അറിയാനുള്ള ഒരു നല്ല മാർഗമാണ് ... തുടക്കക്കാർക്കുള്ള യോഗ വ്യായാമങ്ങൾ ഡിവിഡി | തുടക്കക്കാർക്കുള്ള യോഗ

യോഗ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ

ഇന്ന് അയാൾക്ക് യോഗ അറിയാം, അവൻ അതിനെക്കുറിച്ച് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ, അതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഴ്സിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന്. എന്നാൽ ഈ യോഗ കൃത്യമായി എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്, അത് എന്താണ്? യോഗ എന്ന പദം സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, "ഒന്നിച്ചുചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നുകം" എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, എന്നാൽ ഇതിന് "യൂണിയൻ" എന്നും അർത്ഥമുണ്ട്. യോഗയ്ക്ക് അതിന്റെ ഉത്ഭവമുണ്ട് ... യോഗ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ

യോഗ എല്ലാവർക്കും അനുയോജ്യമാണോ? | യോഗ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ

യോഗ എല്ലാവർക്കും അനുയോജ്യമാണോ? യോഗ സാധാരണയായി വളരെ സൗമ്യവും എന്നാൽ തീവ്രവുമായ പരിശീലന രീതിയാണ്, അതിനാൽ എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും നിരവധി ക്ലിനിക്കൽ ചിത്രങ്ങൾക്കും ഇത് അനുയോജ്യമാണ്. തുടക്കക്കാർക്കോ ചലന നിയന്ത്രണമുള്ളവർക്കോ വ്യായാമങ്ങൾ ലളിതമാക്കാൻ കഴിയും, അതുവഴി ഉയർന്ന പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കും കണ്ടെത്താനാകും ... യോഗ എല്ലാവർക്കും അനുയോജ്യമാണോ? | യോഗ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ

യോഗ ശൈലികൾ | യോഗ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ

യോഗ ശൈലികൾ വിവിധ യോഗ ശൈലികൾ ഉണ്ട്. അവയെല്ലാം ഇപ്പോഴും യഥാർത്ഥ യോഗയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് ഫിറ്റ്നസ് വ്യവസായത്തിന്റെയും നിലവിലെ ആരോഗ്യ പ്രവണതകളുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന പുതിയ ആധുനിക യോഗ രൂപങ്ങളുണ്ട്. യോഗ ഫോമുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു: വൈവിധ്യമാർന്നതും ഉണ്ട് ... യോഗ ശൈലികൾ | യോഗ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ

യോഗ വ്യായാമങ്ങൾ | യോഗ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ

യോഗ വ്യായാമങ്ങൾ ചെറിയതോ സഹായമോ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു പരിശീലന രീതിയാണ് യോഗ, അതിനാലാണ് ഇത് ഒരു ഹോം വർക്കൗട്ട് എന്ന നിലയിൽ വളരെ നന്നായി യോജിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ സ്ഥലം ആവശ്യമില്ല, ആവശ്യത്തിന് സമയമില്ലാത്തപ്പോൾ ദൈനംദിന ദിനചര്യയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന ചെറിയ ആസനങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ, ഹ്രസ്വ പരിശീലന യൂണിറ്റുകൾ ... യോഗ വ്യായാമങ്ങൾ | യോഗ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ

യോഗ പാന്റുകൾ / പാന്റുകൾ | യോഗ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ

യോഗ പാന്റ്സ്/പാന്റ്സ് യോഗയിൽ ശരിയായ വസ്ത്രം പ്രധാനമാണ്. സ്വന്തം ശരീരത്തിലും ശ്വസനത്തിലും യോഗിയുടെ ആന്തരിക അവസ്ഥയിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. മോശമായി യോജിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിപ്പിക്കുകയോ വ്യായാമങ്ങളുടെ ശരിയായ നിർവ്വഹണം തടയുകയോ ചെയ്യും. വ്യത്യസ്ത യോഗ പാന്റുകൾ ഉണ്ട്. സാധാരണയായി അവ നീളമുള്ളതും ഇറുകിയതുമായ പാന്റുകളാണ് ... യോഗ പാന്റുകൾ / പാന്റുകൾ | യോഗ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ

തത്വം കുളി | ഫിസിയോതെറാപ്പിയായി ഹീറ്റ് തെറാപ്പി

പീറ്റ് ബാത്ത് പല സ്പാകളിലും തെർമൽ ബാത്തിലും പീറ്റ് ബത്ത് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ വീട്ടിൽ ബാത്ത് ടബിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് സമാനമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഉണ്ട്. പീറ്റ് ബാത്തിന് നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള പാരമ്പര്യമുണ്ട്, എന്നിരുന്നാലും അതിന്റെ രോഗശാന്തി ഫലം മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധർക്കിടയിൽ വിവാദപരമാണ്. ഒരു യഥാർത്ഥ തത്വം ബാത്ത് സാധാരണയായി പുതിയ തത്വം, താപ വെള്ളം എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, ഇത് പോലെ ... തത്വം കുളി | ഫിസിയോതെറാപ്പിയായി ഹീറ്റ് തെറാപ്പി

ഫംഗോകൂർ | ഫിസിയോതെറാപ്പിയായി ഹീറ്റ് തെറാപ്പി

അഗ്നിപർവ്വതമായ ഗോസെൻഡോർഫ് രോഗശാന്തി കളിമണ്ണിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച വിവിധ മെഡിക്കൽ ഉൽപന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഓസ്ട്രിയയിലെ സ്റ്റൈറിയയിലെ ഗോസെൻഡോർഫ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് ഫംഗോകുർ. മിനറൽ ക്രീമുകളും മാസ്കുകളും, ഗാർഹിക ഉപയോഗത്തിനുള്ള ഫാംഗോ പായ്ക്കുകളും ഓറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനായി കളിമണ്ണ് സുഖപ്പെടുത്തുന്നതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഫംഗോകുർ ബെന്റോമെഡ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു പൊടിയായി ലയിപ്പിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്നു ... ഫംഗോകൂർ | ഫിസിയോതെറാപ്പിയായി ഹീറ്റ് തെറാപ്പി

ചൂടുള്ള വായു | ഫിസിയോതെറാപ്പിയായി ഹീറ്റ് തെറാപ്പി

ചൂടുള്ള വായു ചൂടുള്ള വായു തെറാപ്പി ഒരു ഉണങ്ങിയ ചൂട് ചികിത്സയാണ്, അതിൽ രോഗി ചൂടാക്കൽ മാധ്യമവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നില്ല. സാധാരണയായി അതുവഴി ഒരു ഇൻഫ്രാറെഡ് ഹീറ്റ് എമിറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇത് അൾട്രാവയലറ്റ് ജെറ്റുകളെ പ്രസരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കൂടാതെ ഒരു വലിയ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഏരിയയിലേക്ക് വികിരണ താപം എത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. ചൂടുള്ള വായു ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചികിത്സ സാധാരണയായി ... ചൂടുള്ള വായു | ഫിസിയോതെറാപ്പിയായി ഹീറ്റ് തെറാപ്പി