വയറു നീക്കംചെയ്യൽ (ഗ്യാസ്ട്രിക് റിസെക്ഷൻ, ഗ്യാസ്ട്രക്റ്റോമി)

ആമാശയം പൂർണ്ണമായും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയയാണ് ഗ്യാസ്ട്രക്റ്റോമി. ആമാശയത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം നീക്കം ചെയ്താൽ അതിനെ ഗ്യാസ്ട്രിക് റിസക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗിക ഗ്യാസ്ട്രിക് റിസക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സൂചനകൾ (പ്രയോഗത്തിന്റെ മേഖലകൾ) ഗ്യാസ്ട്രിക് റിസക്ഷൻ (ഭാഗിക ആമാശയം നീക്കംചെയ്യൽ) അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ്ട്രക്റ്റോമി (ആമാശയം നീക്കംചെയ്യൽ) ഇതിനായി നടത്തുന്നു: ഗ്യാസ്ട്രിക് കാർസിനോമ* (ആമാശയ കാൻസർ) - ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, മൊത്തം ... വയറു നീക്കംചെയ്യൽ (ഗ്യാസ്ട്രിക് റിസെക്ഷൻ, ഗ്യാസ്ട്രക്റ്റോമി)

ഒരു ഹിയാറ്റൽ ഹെർണിയയുടെ ശസ്ത്രക്രിയ

ഡയഫ്രത്തിന്റെ നിലവിലുള്ള ഹെർണിയ (ഹെർണിയ) യ്ക്കായുള്ള ഒരു അധിനിവേശ ചികിത്സാ രീതിയാണ് ഹയാറ്റൽ ഹെർണിയയ്ക്കുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ (പര്യായം: ഹിയാറ്റസ് ഓസോഫാജിയസ്). അന്നനാളത്തിന്റെ ഇടവേള ഡയഫ്രം കടന്നുപോകുന്നതിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, അതിലൂടെ അന്നനാളം (ഭക്ഷണ പൈപ്പ്) ശാരീരികമായി ആമാശയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ആമാശയത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങളുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് കാർഡിയയുടെ സ്ഥാനചലനമാണ് ഹിയാറ്റൽ ഹെർണിയ. ഒരു ഹിയാറ്റൽ ഹെർണിയയുടെ ശസ്ത്രക്രിയ

ഇൻ‌ജുവൈനൽ‌ ഹെർ‌നിയ (ഹെർ‌നിയ ഇൻ‌ഗ്വിനാലിസ്): ശസ്ത്രക്രിയ

കുടലിലെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ തരം ഹെർണിയയാണ് ഇൻജുവൈനൽ ഹെർണിയ (ഹെർണിയ ഇൻഗിനാലിസ്; ഇൻജുവൈനൽ ഹെർണിയ). സ്ത്രീകളേക്കാൾ പുരുഷന്മാരിൽ ഇത് വളരെ സാധാരണമാണ് (6-8: 1). പുരുഷന്മാരിൽ, രോഗം രണ്ട് ശതമാനമാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ ആറാം ദശകത്തിലും ശിശുക്കളിലുമാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രായം. അകാല ശിശുക്കളിൽ, രോഗവ്യാപനം 5-25%ആണ്. … ഇൻ‌ജുവൈനൽ‌ ഹെർ‌നിയ (ഹെർ‌നിയ ഇൻ‌ഗ്വിനാലിസ്): ശസ്ത്രക്രിയ

അം‌ബിലിക്കൽ‌ ഹെർ‌നിയ (ഹെർ‌നിയ അം‌ബിലിക്കലിസ്): ശസ്ത്രക്രിയ

പൊക്കിളിനു ചുറ്റും ഹെർണിയൽ ഓറിഫൈസ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു തരം ഹെർണിയയാണ് ഉമ്പിലിക്കൽ ഹെർണിയ (ഹെർണിയ ഉമ്പിലിക്കലിസ്). നവജാതശിശുക്കളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ജന്മനാ കുടൽ ഹെർണിയയും മുതിർന്നവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുടൽ ഹെർണിയയും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെയും ശൈശവത്തിന്റെയും ആറാം ദശകത്തിലാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രായം. ഹെർണിയ കുടകൾ വളരെ… അം‌ബിലിക്കൽ‌ ഹെർ‌നിയ (ഹെർ‌നിയ അം‌ബിലിക്കലിസ്): ശസ്ത്രക്രിയ

റൂക്സ്-എൻ-വൈ ഗ്യാസ്ട്രിക് ബൈപാസ്

ബാരിയാട്രിക് സർജറിയിലെ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയയാണ് റൂക്സ്-എൻ-വൈ ഗ്യാസ്ട്രിക് ബൈപാസ് (പര്യായങ്ങൾ: റൂക്സ്-എൻ-വൈ ഗ്യാസ്ട്രിക് ബൈപാസ്, RYGB, ഗ്യാസ്ട്രിക് ബൈപാസ്). യാഥാസ്ഥിതിക തെറാപ്പി തീർന്നുപോകുമ്പോൾ ഒന്നോ അതിലധികമോ അമിതവണ്ണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോമോർബിഡിറ്റികളോടുകൂടിയ ബിഎംഐ ≥ 35 കിലോഗ്രാം/മീ 2 അല്ലെങ്കിൽ അതിനുമുകളിലുള്ള പൊണ്ണത്തടിക്ക് ഗ്യാസ്ട്രിക് ബൈപാസ് നൽകാം. രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഇഫക്റ്റുകൾ റൂക്സ്-എൻ-വൈ ഗ്യാസ്ട്രിക് ബൈപാസിൽ ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു: ... റൂക്സ്-എൻ-വൈ ഗ്യാസ്ട്രിക് ബൈപാസ്

ട്യൂബ് വയറിലെ ശസ്ത്രക്രിയ

ട്യൂബ് ഗ്യാസ്ട്രെക്ടമി (പര്യായങ്ങൾ: സ്ലീവ് ഗ്യാസ്ട്രെക്ടമി; എസ്ജി) ബരിയാട്രിക് ശസ്ത്രക്രിയയിലെ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയയാണ്. യാഥാസ്ഥിതിക തെറാപ്പി തീർന്നുപോകുമ്പോൾ ഒന്നോ അതിലധികമോ പൊണ്ണത്തടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൊമോർബിഡിറ്റികളോടുകൂടിയ ബിഎംഐ ≥ 35 കിലോഗ്രാം/മീ 2 അല്ലെങ്കിൽ അതിനുമുകളിലുള്ള അമിതവണ്ണത്തിന് സ്ലീവ് ഗ്യാസ്ട്രക്റ്റമി വാഗ്ദാനം ചെയ്യാം. ഗ്യാസ്ട്രിക് ബാൻഡിംഗ്, കൂടുതൽ ഭാരം കുറയ്ക്കൽ തുടങ്ങിയ മറ്റ് ബാരിയാട്രിക് നടപടിക്രമങ്ങളിൽ (ബരിയാട്രിക് സർജറി) വ്യത്യസ്തമായി ... ട്യൂബ് വയറിലെ ശസ്ത്രക്രിയ

സ്റ്റോമ കെയർ

ഒരു കുടൽ ശസ്ത്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒരു കൃത്രിമ കുടൽ letട്ട്ലെറ്റാണ് എന്ററോസ്റ്റോമ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ പ്രക്രിയയിൽ, കുടലിന്റെ ഒരു ലൂപ്പ് വയറിലെ മതിലിലൂടെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനാൽ ഈ കൃത്രിമ outട്ട്ലെറ്റിലൂടെ മലം ഒഴിക്കാൻ കഴിയും. പരിചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത് ഒരു വലിയ ശുചിത്വ വെല്ലുവിളിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു ... സ്റ്റോമ കെയർ

സൗന്ദര്യ ശസ്ത്രക്രിയ

മിക്ക ആളുകൾക്കും, രൂപവും സൗന്ദര്യശാസ്ത്രവും ക്ഷേമം, ജീവിതത്തിന്റെ ആനന്ദം, ആത്മവിശ്വാസം എന്നിവയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ചെറിയ തകരാറുകൾ അങ്ങേയറ്റം അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുകയും ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുകയും മറ്റുള്ളവരോടുള്ള അടഞ്ഞ ചിന്താഗതിയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും. കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുന്നത് ദൈനംദിന ശിക്ഷയായി മാറുന്നു. ഇവിടെയാണ് സൗന്ദര്യവർദ്ധക ശസ്ത്രക്രിയ സഹായിക്കുന്നത്. സ്തൂപങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സൗന്ദര്യ ശസ്ത്രക്രിയ ... സൗന്ദര്യ ശസ്ത്രക്രിയ

കവിൾത്തടങ്ങൾ പാഡിംഗ്

പാഡിംഗിന് ശേഷം കുഴിഞ്ഞ രൂപത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന കവിൾത്തടങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി കാണപ്പെടുന്നു (പര്യായം: കവിൾത്തട പാഡിംഗ്), ഇത് മുഖത്തിന് കൂടുതൽ യുവത്വവും ആകർഷണീയതയും നൽകുന്നു. മുങ്ങിപ്പോയ കവിൾത്തടങ്ങൾ നമ്മുടെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ആദർശവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല, കൂടാതെ മുഖത്തെ പ്രൊഫൈലിൽ അനൗപചാരികമായി കാണുന്നു. കവിൾത്തടങ്ങൾ ഉയർന്നതും കൂടുതൽ വ്യക്തമായി കാണപ്പെടുന്നതുമായ ഒരു മുഖം കൂടുതൽ പ്രകടവും യുവത്വവുമാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്. സൂചനകൾ… കവിൾത്തടങ്ങൾ പാഡിംഗ്

കരൾ പഞ്ചർ

ലിവർ ബയോപ്സി കരളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ടിഷ്യു സാമ്പിൾ ആണ്, ഇത് വ്യാപിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള കരൾ മാറ്റങ്ങളുടെ (വൃത്താകൃതിയിലുള്ള മുറിവുകൾ) അന്വേഷണം നടത്തുന്നു. മറ്റ് ക്ലിനിക്കൽ, ലബോറട്ടറി പാരാമീറ്ററുകൾ ഇതിനകം ഒരു താൽക്കാലിക രോഗനിർണയം അനുവദിക്കുമ്പോൾ രോഗനിർണയം സ്ഥിരീകരിക്കാനും രോഗനിർണയം കണക്കാക്കാനും ഇത് പ്രാഥമികമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ലോകമെമ്പാടും, മെൻഗിനി അനുസരിച്ച് പെർക്കുട്ടേനിയസ് സോണോഗ്രാഫിക്കലായി നിയന്ത്രിത കരൾ പഞ്ചർ ആയിത്തീർന്നു ... കരൾ പഞ്ചർ

ഗ്യാസ്ട്രിക് ബാൻഡ്: അതെന്താണ്?

ഗ്യാസ്ട്രിക് ബാൻഡിംഗ് (പര്യായം: ഗ്യാസ്ട്രിക് ബാൻഡിംഗ്) ബാരിയാട്രിക് ശസ്ത്രക്രിയയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ശസ്ത്രക്രിയയാണ്. യാഥാസ്ഥിതിക തെറാപ്പി തീർന്നുപോകുമ്പോൾ ഒന്നോ അതിലധികമോ പൊണ്ണത്തടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൊമോർബിഡിറ്റികളോടുകൂടിയ ബിഎംഐ ≥ 35 കിലോഗ്രാം/മീ 2 അല്ലെങ്കിൽ അതിനുമുകളിലുള്ള അമിതവണ്ണത്തിന് ഇത് നൽകാം. കൂടുതൽ സൂചനകൾക്കായി താഴെ കാണുക. ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിനൊപ്പം, ഗ്യാസ്ട്രിക് ബാൻഡിംഗ് വർദ്ധിച്ച അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കും ... ഗ്യാസ്ട്രിക് ബാൻഡ്: അതെന്താണ്?

ബിലിയോപാൻക്രിയാറ്റിക് വഴിതിരിച്ചുവിടൽ: ലക്ഷണങ്ങൾ, കാരണങ്ങൾ, ചികിത്സ

ബിലിയോപാൻക്രിയാറ്റിക് ഡൈവേർഷൻ (ബിപിഡി) എന്നത് ഒരു പൊണ്ണത്തടി ശസ്ത്രക്രിയയാണ്, അതിന്റെ ഫലമായി, പൂർണ്ണമായും ക്ഷീണിച്ച പ്രക്രിയയായി (ഭക്ഷണത്തിന്റെ ദരിദ്രമായ ഉപയോഗത്തിന് കാരണമാകുന്ന നടപടിക്രമം), ഭക്ഷണത്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. നടപടിക്രമത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രഭാവം പ്രാഥമികമായി ദഹന എൻസൈമുകളുമായി ഭക്ഷണ പൾപ്പ് കലർത്തുന്നത് വൈകിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ... ബിലിയോപാൻക്രിയാറ്റിക് വഴിതിരിച്ചുവിടൽ: ലക്ഷണങ്ങൾ, കാരണങ്ങൾ, ചികിത്സ