എത്മോയ്ഡൽ സെല്ലുകൾ

ശരീരഘടന എഥ്മോയിഡ് അസ്ഥിയ്ക്ക് എത്മോയിഡ് പ്ലേറ്റ് (ലാമിന ക്രിബ്രോസ) എന്ന പേര് ലഭിച്ചു, ഇത് ഒരു അരിപ്പ പോലെ നിരവധി ദ്വാരങ്ങളുണ്ട്, ഇത് മുഖത്തെ തലയോട്ടിയിൽ കാണപ്പെടുന്നു (വിസെക്രോക്രാനിയം). തലയോട്ടിയിലെ രണ്ട് കണ്ണ് സോക്കറ്റുകൾ (ഓർബിറ്റേ) തമ്മിലുള്ള അസ്ഥി ഘടനയാണ് എത്ത്മോയിഡ് ബോൺ (ഓസ് എത്ത്മോയിഡേൽ). ഇത് കേന്ദ്ര ഘടനകളിൽ ഒന്നായി മാറുന്നു ... എത്മോയ്ഡൽ സെല്ലുകൾ

എത്മോയ്ഡൽ കോശങ്ങളുടെ വീക്കം | എത്മോയ്ഡൽ സെല്ലുകൾ

എത്‌മോയിഡൽ കോശങ്ങളുടെ വീക്കം ആരോഗ്യകരമായ അവസ്ഥയിൽ, മ്യൂക്കസിലെ കണങ്ങളും അണുക്കളും സെൽ ചലനത്തിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു, സിലിയ അടിക്കുന്നു, പുറത്തേക്ക് (ഓസ്റ്റിയം, ഓസ്റ്റിയോമെറ്റൽ യൂണിറ്റ്). എത്‌മോയിഡ് കോശങ്ങളുടെ വീക്കം (സൈനസൈറ്റിസ് എത്ത്‌മോയിഡാലിസ്) എഥ്മോയിഡ് കോശങ്ങളുടെ മ്യൂക്കോസ (ശ്വസന സിലിയേറ്റഡ് എപിത്തീലിയം) വീർത്തേക്കാം. ഈ വീക്കം അടയ്ക്കാൻ കഴിയും ... എത്മോയ്ഡൽ കോശങ്ങളുടെ വീക്കം | എത്മോയ്ഡൽ സെല്ലുകൾ

എത്മോയ്ഡൽ കോശങ്ങളുടെ വീക്കം | എത്മോയ്ഡൽ സെല്ലുകൾ

എത്‌മോയിഡൽ കോശങ്ങളുടെ വീക്കം ലക്ഷണങ്ങളുടെ ദൈർഘ്യത്തെ ആശ്രയിച്ച്, നിശിതം (2 ആഴ്ച നീണ്ടുനിൽക്കുന്നു), ഉപ-നിശിതം (2 ആഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ, 2 മാസത്തിൽ കുറവ്), വിട്ടുമാറാത്ത (2 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന) വീക്കം എന്നിവ തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയുന്നു എത്മോയിഡ് കോശങ്ങളുടെ (സൈനസൈറ്റിസ്). എത്മോയിഡ് സെല്ലുകൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള പരാനാസൽ സൈനസുകൾ ... എത്മോയ്ഡൽ കോശങ്ങളുടെ വീക്കം | എത്മോയ്ഡൽ സെല്ലുകൾ

എത്മോയ്ഡൽ സെല്ലുകളിലെ വേദന | എത്മോയ്ഡൽ സെല്ലുകൾ

എത്‌മോയിഡൽ കോശങ്ങളിലെ വേദന എത്‌മോയിഡ് കോശങ്ങളുടെ വീക്കം (സൈനസൈറ്റിസ്) പരനാസൽ സൈനസുകളിൽ കടുത്ത വേദനയ്ക്ക് കാരണമാകും. വളയുകയോ ചുമക്കുകയോ ടാപ്പിംഗ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് മർദ്ദം വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ വേദനയ്ക്ക് കാരണമാകാം. കൂടാതെ, പ്രത്യേകിച്ച് മാക്സില്ലറി സൈനസുകളെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ടാപ്പിംഗും സമ്മർദ്ദ വേദനയും ഉണ്ടാകാം ... എത്മോയ്ഡൽ സെല്ലുകളിലെ വേദന | എത്മോയ്ഡൽ സെല്ലുകൾ

സൈനസ് ഫ്രന്റാലിസ് (ഫ്രന്റൽ സൈനസ്)

മാക്സില്ലറി സൈനസ്, സ്ഫെനോയ്ഡൽ സൈനസ്, പരനാസൽ സൈനസ് (സൈനസ് പരനാസേൽസ്) വരെയുള്ള എത്മോയ്ഡ് കോശങ്ങൾ എന്നിവ പോലെയാണ് ഫ്രണ്ടൽ സൈനസ് (സൈനസ് ഫ്രോണ്ടാലിസ്). ഇത് നെറ്റിയിൽ രൂപംകൊള്ളുന്ന അസ്ഥിയിലെ വായു നിറച്ച അറയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, പരനാസൽ സൈനസുകളുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ പോലെ, ഇത് വീക്കം വരാം, ഇത് സൈനസൈറ്റിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു (താഴെ കാണുക). … സൈനസ് ഫ്രന്റാലിസ് (ഫ്രന്റൽ സൈനസ്)

സൈനസൈറ്റിസ് | സൈനസ് ഫ്രന്റാലിസ് (ഫ്രന്റൽ സൈനസ്)

സൈനസൈറ്റിസ് സൈനസൈറ്റിസ് ഫ്രോണ്ടാലിസിനെ കൂടുതൽ നിശിതവും വിട്ടുമാറാത്തതുമായ രൂപത്തിൽ വിഭജിക്കാം. നിശിതവും വിട്ടുമാറാത്തതുമായ സൈനസൈറ്റിസിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം സൈനസുകളുടെ തുടർന്നുള്ള ബാക്ടീരിയ അണുബാധയോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുന്ന വെന്റിലേഷൻ ഡിസോർഡറാണ്. നിശിത രൂപത്തിൽ, 30 ദിവസത്തിൽ താഴെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന വീക്കം, റിനിറ്റിസ് ... സൈനസൈറ്റിസ് | സൈനസ് ഫ്രന്റാലിസ് (ഫ്രന്റൽ സൈനസ്)

രോഗനിർണയം | സ്ഫെനോയ്ഡ് സൈനസ്

രോഗനിർണയം തത്വത്തിൽ, സൈനസൈറ്റിസ് രോഗനിർണയം നടത്താൻ ഈ സാധാരണ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ മതിയാകും. പ്രത്യേകിച്ച് ഗുരുതരമായ അവ്യക്തമായ പുരോഗതികളുടെ കാര്യത്തിൽ, ഒരു റിനോസ്കോപ്പി കൂടി പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്, ഇതിൽ ഡോക്ടർ ഒരു റിനോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് മൂക്കിലെ അറകൾ അകത്ത് നിന്ന് കാണുകയും അങ്ങനെ കഫം ചർമ്മം വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ, ഒരു എക്സ്-റേ ... രോഗനിർണയം | സ്ഫെനോയ്ഡ് സൈനസ്

സ്ഫെനോയ്ഡ് സൈനസ്

ആമുഖം സ്ഫെനോയ്ഡൽ സൈനസുകൾ (ലാറ്റ്. സൈനസ് സ്ഫെനോയ്ഡാലിസ്) ഇതിനകം തന്നെ ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും തലയോട്ടിയിൽ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ അറകളാണ്, കൂടുതൽ കൃത്യമായി സ്ഫെനോയ്ഡൽ അസ്ഥിയുടെ ഉൾവശത്ത് (ഓസ് സ്ഫെനോയ്ഡേൽ). സ്ഫെനോയ്ഡൽ സൈനസ് ജോഡികളായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, അതായത് തലയോട്ടിയുടെ ഇടതുവശത്തും വലതുവശത്തും മറ്റൊന്ന്. രണ്ട് അറകൾ ഇവയാണ് ... സ്ഫെനോയ്ഡ് സൈനസ്

തെറാപ്പി | സ്ഫെനോയ്ഡ് സൈനസ്

തെറാപ്പി അക്യൂട്ട് വൈറൽ സൈനസൈറ്റിസ് സാധാരണയായി ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മുതൽ ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ പൂർണ്ണമായും സുഖപ്പെടും. ചികിത്സാപരമായി, ഡീകോംഗെസ്റ്റന്റ് മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം അഭികാമ്യമാണ്, കൂടുതൽ ഇടപെടലുകൾ സാധാരണയായി ആവശ്യമില്ല. വേദനസംഹാരികളും ആന്റിപൈറിറ്റിക് മരുന്നുകളും ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ആദ്യമായി സംഭവിക്കുന്ന അക്യൂട്ട് ബാക്ടീരിയ അണുബാധകൾക്കും ഇത് ബാധകമാണ്. പല കേസുകളിലും, ആൻറിബയോട്ടിക്കുകളുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അല്ല ... തെറാപ്പി | സ്ഫെനോയ്ഡ് സൈനസ്