വായ ഷവർ

അവതാരിക

പല്ലുകൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണമായി ഓറൽ ഇറിഗേറ്റർ 1960 കളുടെ മധ്യത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. മോട്ടോർ ഉള്ള ഒരു വാട്ടർ കണ്ടെയ്നറും നോസലുള്ള ഹാൻഡ്‌പീസും ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു ഘടകമാണ് വായ ശുചിത്വം ഒരു ടൂത്ത് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് പല്ലുകൾ വൃത്തിയാക്കുന്നത് പൂർത്തിയാക്കുന്നു ടൂത്ത്പേസ്റ്റ്. ഭക്ഷണ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് പല്ലുകൾക്കിടയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വൃത്തിയാക്കാൻ വാട്ടർ ജെറ്റ് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു തകിട്. ഒരു സാഹചര്യത്തിലും വായ വാട്ടർ ജെറ്റിന് ഉറച്ചുനിൽക്കുന്ന നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ഷവർ ടൂത്ത് ബ്രഷിന് പകരം വയ്ക്കുക തകിട്.

ഓറൽ ഇറിഗേറ്ററുമായുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ

ഇതുണ്ട് വായ സാന്ദ്രീകൃത ജെറ്റ് ഉള്ള മഴയും കൂടാതെ മൾട്ടി-ജെറ്റ് വായ വായയും. ദി മോണകൾ കുറഞ്ഞ കരുത്തും അധിക സ്പന്ദനവുമുള്ള മികച്ച ഒന്നിലധികം ജെറ്റുകൾ മസാജ് ചെയ്യും. ചിലതിൽ വായ മഴ പെയ്യുന്നത് വാട്ടർ ജെറ്റിന്റെ ശക്തിയും നിയന്ത്രിക്കാം.

സിംഗിൾ ജെറ്റ് വളരെ ശക്തമായിരിക്കരുത്, അങ്ങനെ മോണകൾ പരിക്കില്ല. എന്ന മേഖലയിലെ മിക്ക ഉൽപ്പന്നങ്ങളെയും പോലെ വായ ശുചിത്വം, നിരവധി വ്യത്യസ്ത വിതരണക്കാരും ഓറൽ ഷവറിന്റെ മോഡലുകളും ഓഫറിൽ ഉണ്ട്. ഡെന്റൽ ക്ലീനിംഗിൽ വളരെ ഫലപ്രദമായ ഒരു ഉൽപ്പന്നം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു അൾട്രാസോണിക് ടൂത്ത് ബ്രഷ്.

ഇത് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ചലനങ്ങളൊന്നും സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് വിപരീത ആന്ദോളന ചലനങ്ങളാണ്. ഇതുമായി ചേർന്ന്, ഉണ്ട് അൾട്രാസൗണ്ട്പ്രവർത്തിച്ച വായ ഷവർ. സാധാരണയായി, ടൂത്ത് ബ്രഷും വായ ഷവറും ഒരു യൂണിറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

എന്നിരുന്നാലും, സാധാരണയായി, വായ ഷവർ അൾട്രാസോണിക്കായി പ്രവർത്തിക്കില്ല. ഒരു അൾട്രാസോണിക് ടൂത്ത് ബ്രഷ് മറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ടൂത്ത് ബ്രഷുകൾ പോലെ യാന്ത്രികമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ബ്രഷിന്റെ ലക്ഷ്യം ഘർഷണം കൊണ്ട് മാത്രം പല്ലുകൾ വൃത്തിയാക്കലല്ല, മറിച്ച് ദ്രാവകവും ടൂത്ത്പേസ്റ്റ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ഒപ്റ്റിമൽ ക്ലീനിംഗ് ഫലം കൈവരിക്കുന്നു.

ഒരു ഓറൽ ഇറിഗേറ്റർ പൊതുവേ അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാകില്ല അൾട്രാസൗണ്ട്. ഇന്റർഡെന്റൽ ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് അവശേഷിക്കുന്ന നാടൻ ഭക്ഷ്യ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കഴുകുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഡിസൈനിനെ ആശ്രയിച്ച് ഓറൽ ഷവറിനുള്ള വില 40.00 മുതൽ 130.00 യൂറോ വരെയാണ്.